[H-verkko] Arvosteltavaksi: SLS:n kevään 2013 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ti Maalis 19 11:35:11 EET 2013


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
 
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***

SLS (SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND) 
Våren 2013

Ek, Thomas: Ljuset har djup. Jarl Hemmer och idyllen
Jarl Hemmer var under sin livstid en uppburen författare, som med tiden fick känna av en hård kritik från de samtida modernisterna. Efter hans död har intresset för denne författare i skärningspunkten mellan tradition och modernism varit litet. I sin bok undersöker Thomas Ek idyllen som en nyckel till Jarl Hemmers liv och författarskap. Ek visar hur idyllen som litterär genre och livshållning utvecklades genom hela författarskapet och lyfter fram de problematiserade och hotfulla innebörderna i Hemmers idyll.
 
Ekrem, Carola ym.: Arkiv, minne, glömska. Arkiven vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1885–2010
I boken presenteras arkivens historia från SLS första år fram till i dag. Insamlingslinjer och professionaliseringen av arkivverksamheten står i fokus. Även de många personerna bakom samlingarna uppmärksammas.
 
Hisinger, Mikael: Resedagbok från Europa 1783-1784
Den unge fortifikationsofficeraren Mikael Hisinger begav sig på en studieresa till kontinenten tillsammans med officerskollegan Carl Råbergh 1783. Deras främsta uppgift under sin Grand tour var att studera befästningsverk, men de bekantade också med järnbruk, civil arkitektur, antik konst och trädgårdar, de besökte metropolerna Berlin och Paris och de fascinerades av de schweiziska alperna.
 
Ståhlber, Sabira: K.E. Ståhlberg – fotograf, filmskapare och enterprenör
Karl Emil Ståhlberg (1862–1919) var den nya tidens entreprenör i sekelskiftets Finland. Han anammade tidigt nymodigheter som fotografering, film, cyklar och bilar och introducerade dem med entusiasm i hemlandet. Han var själv en skicklig fotograf, men inom sitt företag Atelier Apollo engagerade han också andra nyskapande fotografer som I.K. Inha. Även inom filmen var han en föregångare som både producerade och importerade filmer och drev biografsalonger. Boken om Ståhlberg är den första egentliga biografin över denne rastlöse kosmopolit.
 
Tandefelt, Marika: Språk- och stilhistoriska studier i finlandssvenska och svenska varuhusannonser under 1900-talet
Vad säger språket i tidningsannonser om språkbruket och språkets utveckling? Marika Tandefelt analyserar svensk språkutveckling under 1900-talet genom att studera tidningsannonser som varuhusen Stockmann i Helsingfors och Nordiska Kompaniet i Stockholm har publicerat. Hur förändras språket i tidningsannonserna i jämförelse med den allmänna språkutvecklingen? Förändras språket i olika takt i Sverige och Finland?
 
Tarkiainen, Kari & Tarkiainen, Ülle: Provinsen bortom havet. Estlands svenska historia 1561-1710
I boken skildras Estlands, Livlands och Ösels historia under den tid då de var delar av det svenska väldet, från Estlands anslutning till Sverige 1561 och fram till stora nordiska kriget, då de baltiska provinserna gick förlorade till Ryssland. Boken är unik genom författarnas djupa förtrogenhet med såväl svensk som estnisk historia och med källmaterialet i de båda länderna, och den tar hänsyn även till den senaste estniska forskningen på området.
 
Topelius, Zacharias: En resa i Finland Skrifter XIII
Zacharias Topelius presenterar Finlands natur, folk och historia med anekdotisk lätthet i bildverket som utkom 1872–1874. Topelius återkommer här till många av sina favoritteman och återanvänder tidigare material. Beskrivningarna ingår i hans strävan att bygga upp en nationell självkänsla och få sina landsmän att se värdena i den finska naturen och hos det finska folket. Texterna växelverkar med det rika bildmaterialet av Finlands mest framstående konstnärer. I detta band återges den svenska texten för första gången sedan originalupplagan tillsammans med de 38 illustrationerna.
 
Wassholm, Johanna & Kuvaja, Christer: Gården vid kanalen – Strömma gårds historia
Strömma gård ligger i Bjärnå, mellan fastland och skärgård, mellan finskt och svenskt och vid ett sund som historiskt har varit en viktig kommunikationsled. På 1840-talet byggdes Strömma kanal på gårdens mark, vilket starkt påverkade både livet på gården och förutsättningarna för näringslivets utveckling. I boken presenteras gårdens mångskiftande historia fram till i dag, med tyngdpunkten på de två senaste århundradena.

***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
 
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- arvostelut/.