[H-verkko] Työtä: Tutkija Hyvinkään paikallishistorian kirjoittajaksi

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Maalis 11 15:22:44 EET 2013


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Tutkija Hyvinkään paikallishistorian kirjoittajaksi
---------------------------------------------------------
Hyvinkään kaupunki julkaisee kaupungin 100-vuotispäivänään vuonna 2017
ajanmukaisen, visuaalisesti ja sisällöllisesti korkeatasoisen Hyvinkään
historia –teoksen.

Projektia hallinnoi Hyvinkään kaupunginmuseo.

Hyvinkään kaupunginmuseo on ammatillisesti hoidettu kulttuurihistoriallinen
museo. Kaupunginmuseon vastuulla on alueen kulttuuriperinnön tallentaminen
sekä paikallishistoriallisen tiedon välittäminen. Museopalveluiden
hallinnollisena johtajana toimii museonjohtaja ja kaupunginmuseon toiminnasta
vastaa intendentti.

Hyvinkään kaupunki hakee paikallishistorian kirjoittajaksi tutkijaa
määräaikaiseen tehtävään 1.6.2013 – 31.12.2016.  Tutkijan tukena toimii
asiantuntijatyöryhmä sekä ohjausryhmä. Tutkijan tehtävänä on laatia
paikallishistoriaprojektin työsuunnitelma ja aikataulu sekä toteuttaa
hyväksytyn suunnitelman pohjalta Hyvinkään seudun paikallishistoriateoksen
käsikirjoitus sekä vastata siitä, että sopimuksen mukainen käsikirjoitus
oheismateriaaleineen ja kuvineen on valmis määräaikaan mennessä. 

Hakijalta edellytetään historiantutkijan koulutusta, kokemusta haastavista
projekteista sekä paikallistuntemusta. Hakijalta edellytetään kykyä
itsenäiseen työskentelyyn ja sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua.
Työyhteisössämme arvostetaan yhteistyökykyä ja hyviä sosiaalisia taitoja. 
 
 Palkkatoivomus liitettävä hakemukseen.

Koeaika on 4 kuukautta

Toimi on määräaikainen: 1.6.2013 – 31.12.2016.
 

Lisätietoja tehtävästä antavat:
 Intendentti Susanna Eskola, p. 040-709 5578, susanna.eskola at hyvinkaa.fi
Sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen, p 040-704 9901, pentti.halonen at hyvinkaa.fi
 
 Hakemukset ja ansioluettelot tulee toimittaa 22.3.2013 klo 15.00 mennessä
osoitteella: Hyvinkään kaupunki, Sivistystoimen kirjaamo, PL 86, 05801
Hyvinkää.  Kuoreen tunnus: tutkija.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava työnantajalle
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Sari Mustajärvi/ Hyvinkäään kaupunginmuseo
<sari.mustajarvi at hyvinkaa.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 23.3.2013