[H-verkko] Rooma, Antiikintutkimuksen johdantokurssi Villa Lantessa Roomassa 16.9.-13.10.2013

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Maalis 11 10:19:56 EET 2013


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Antiikintutkimuksen johdantokurssi Villa Lantessa Roomassa 16.9.-13.10.2013

Italia, Rooma, Passeggiata del Gianicolo 10
16.9.2013 – 13.10.2013
---------------------------------------------------------

Suomen Rooman-instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum  
 Finlandiae järjestää 16.9.–13.10.2013 antiikintutkimuksen  
 johdantokurssin Villa Lantessa Roomassa. Kurssin johtaa Suomen  
 Rooman-instituutin johtaja, dos. Tuomas Heikkilä.
 
 Kurssille valitaan seitsemän osanottajaa, jotka saavat stipendin ja  
 ilmaisen majoituksen Villa Lantessa. Kurssin aikana tutustutaan Rooman  
 historiaan ja sen muistomerkkeihin, antiikintutkimuksen lähteisiin ja  
 metodeihin sekä antiikin aineelliseen kulttuuriin omakohtaisen  
 työskentelyn ja tutustumiskäyntien avulla. Kurssi on tarkoitettu  
 opiskelijoille, jotka ovat etenkin antiikista ja sen  
 jälkivaikutuksesta kiinnostuneita ja suorittavat aineopintoja jossakin  
 seuraavista aineista: arkeologia, historia, klassillinen filologia  
 (tai vastaava) ja taiteiden tutkimus.
 
 Jokainen kurssilainen pitää yhden kohde- tai museoesittelyn ja  
 valmistaa kirjallisen seminaarityön. Kurssi vastaa noin seitsemän  
 opintopisteen laajuista yliopistollista opintosuoritusta. Sen  
 korvaavuus on varmistettava omalla laitoksella. Opiskelijoille jaetaan  
 kurssin lopuksi kirjallinen kurssitodistus.
 Kurssille haetaan täyttämällä ja lähettämällä hakukaavake 22.4.2013  
 klo 16 mennessä osoitteessa  
 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHB6ZXMwOExSZ2xHTXM1N3JwLWN1cUE6MA
(linkki myös instituutin verkkosivuilla: www.irfrome.org). On tärkeätä
perustella tiiviisti, miksi haluaa kurssille ja mikä merkitys juuri Roomassa
opiskelulle on omassa opinto- ja  
 tutkimussuuntautumisessa.
 
 Verkkohakemuksen lisäksi hakijan on lähetettävä opintosuoritusote  
 sähköpostitse pdf-tiedostona Säätiön apulaisasiamiehelle Johanna  
 Rassille osoitteeseen rassi(at)irfrome.org. Hakijan tulee nimetä  
 opintosuoritusotetiedostonsa muotoon ”Sukunimi, etunimi  
 opintosuoritusote 2013” ja tarkistettava, ettei tiedostoa ole suojattu  
 salasanoin. Hakemus ja opintosuoritusote on lähetettävä ma 22.4.2013  
 klo 16 mennessä.
 
 Lisätietoja Suomen Rooman-instituutista www.irfrome.org ja Säätiön  
 apulaisasiamieheltä Johanna Rassilta (rassi(at)irfrome.org).
 

Tiedustelut: Johanna Rassi (rassi at irfrome.org)
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/