[H-verkko] CFP: Jos … - kontrafaktuaalinen päättely ja selittäminen historiantutkimuksessa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Maalis 5 14:15:47 EET 2013


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Jos … - kontrafaktuaalinen päättely ja selittäminen historiantutkimuksessa
---------------------------------------------------------
Historiatieteiden valtakunnallisen tohtoriohjelman XV kevätkonferenssi

Jos … - kontrafaktuaalinen päättely ja selittäminen historiantutkimuksessa

Ti 28.5.2013,Tampereen yliopisto

Historiatieteiden valtakunnallisen tohtoriohjelman 15. kevätkonferenssin
teemana on historiantutkimuksessa välttämätön ajatus kontrafaktuaalisesta
päättelystä, meille kaikille tutusta kysymyksestä ”Entäs jos?”.
Konferenssissa pohditaan, miten vaihtoehtoiset päättely- ja selitystavat
rakentavat tutkimusta ja vaikuttavat saatuihin tuloksiin, mutta myös sitä,
miten kontrafaktuaalien päättely olisi huomioitava osana tutkimusprosessia.
Konferenssin ohjelma koostuu yleisluennoista (klo 10-13) sekä työryhmistä
(klo 14-18) ja se on tarkoitettu kaikille historian alan tohtoriopiskelijoille.
Konferenssin avainpuhujana on Prof. Petri Ylikoski (Helsingin Yliopisto,
Sosiaalitieteiden laitos, Tieteen- ja teknologiantutkimus) aiheesta
”Historiallinen kausaalijärkeily”. Toinen avainpuhuja varmistuu huhtikuun
alkuun mennessä.

Työryhmiä varten konferenssiin ilmoittautuvia tohtoriopiskelijoita pyydetään
laatimaan työpaperi (4-6 s.), jonka aihe liittyy konferenssin teemaan tai
muutoin oman väitöskirjatyön problematiikkaan. Paperin aiheena voi olla oman
väitöskirjatutkimuksen teoreettinen suhde kontrafaktuaaliseen päättelyyn ja
historiantutkimukselle ominaisiin selitysmalleihin tai esimerkiksi se, miten
"jos" -kysymyksen esittäminen vaikuttaisi oman tutkimusaiheen ymmärtämiseen
tai selittämiseen. Paperit jaetaan 4-6 paperin ryhmiin siten, että jokaiselle
paperille määrätään kommentaattori. Kaikki paperit ovat saatavissa verkossa
noin viikkoa ennen konferenssia. Jokaisen ryhmän jäsenten odotetaan
perehtyvän ryhmänsä kaikkiin papereihin ennen istuntoa.

Konferenssiin on ilmoittauduttava ja työpaperin aihe ilmoitettava tutkijakoulun
sivulta http://www.uta.fi/yky/tutkimus/historia/tutkijakoulu/toiminta/kevatkonferenssi/konferenssi2013/ilmoittautuminen2013.pdf
löytyvällä lomakkeella tai lähettämällä vastaavat tiedot tohtoriohjelman
koordinaattorille viimeistään 19.4. Varsinainen työpaperi on lähetettävä
koulun koordinaattorille mieluiten pdf-muodossa osoitteeseen
tapio.salminen[at]uta.fi siten, että se on perillä viimeistään 10.5.

Kaikkien konferenssiin osallistuvien työpaperin esittävien historian alan
tohtoriopiskelijoiden matkakulut korvataan. Korvausmenettelystä tiedotetaan
ilmoittautuneille erikseen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tervetuloa!

Pertti Haapala, tutkijakoulun johtaja

Tapio Salminen, koordinaattori

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Tapio Salminen <tapio.salminen at uta.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 20.4.2013
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.uta.fi/yky/tutkimus/historia/tutkijakoulu/toiminta/kevatkonferenssi/konferenssi2013.html