[H-verkko] CFP: Sukupuolihistorian teemanumero, Kasvatus & Aika 1/2014

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Maalis 4 11:42:22 EET 2013


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Sukupuolihistorian teemanumero, Kasvatus & Aika 1/2014
---------------------------------------------------------
Kirjoituskutsu

Sukupuolihistorian teemanumero

(Kasvatus & Aika 1/2014)

 

Kutsumme artikkeleita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita keväällä 2014
julkaistavaan sukupuolihistorian teemanumeroon. Sukupuolen näkökulmasta
kasvatuksen historiaa lähestyvä tutkimus oli pitkään varsin vähäistä.
1990-luvulta lähtien sukupuoli on kuitenkin noussut yhä laajemman
kiinnostuksen kohteeksi: erityisesti tyttöjen koulutukseen ja kasvatukseen
sekä kasvatuksen sukupuolittuneisiin käytäntöihin liittyvää tutkimusta on
tehty niin historiantutkimuksen ja kasvatustieteen kuin yhteiskunta- ja
kulttuurintutkimuksen piirissä. Kasvatuksen ja koulutuksen kenttä on tarjonnut
hedelmällisen tutkimuskentän juuri sukupuolihistorialliselle tarkastelulle,
olipa kyse sitten luokkahuoneista tai lastenkamareista, mikrohistoriallisesta
perhetutkimuksesta tai makrotason koulutusjärjestelmien tutkimuksesta.

 

Teemanumeron tavoitteena on koota yhteen ajankohtaista sukupuolen ja kasvatuksen
historiaa käsittelevää tutkimusta. Samalla kutsumme kirjoittajia pohtimaan,
mitä sukupuoli on eri aikoina merkinnyt kasvatuksen historiassa, miten sitä
voi tutkia ja mitä annettavaa sukupuolihistoriallisella tutkimuksella voi
kasvatushistorialle olla. Empiiristen artikkeleiden ohella olemme kiinnostuneita
myös metodologisiin ja teoreettisiin kysymyksiin painottuvista teksteistä.
Toivomme tekstejä eri tieteenalojen tutkijoilta. Kannustamme tarttumaan eri
aikakausia ja maantieteellisiä alueita käsitteleviin aiheisiin ja erilaisiin
lähdeaineistoihin. Sekä nais-, mies- että queer-tutkimusta hyödyntävät
näkökulmat ovat tervetulleita.

 

Kasvatus & Aika (www.kasvatus-ja-aika.fi) on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä,
arvostettu monitieteinen referee-julkaisu. Open access -verkkojulkaisu on
helposti kaikkien ulottuvilla ja tavoittaa laajan lukijapiirin. Myös
sukupuolihistorian teemanumero on referee-julkaisu, jonka kaikki varsinaiset
artikkelit käyvät läpi arviointikierroksen. Tutkimusartikkelien lisäksi
numerossa julkaistaan katsauksia, kirja-arvosteluja ja puheenvuoroja, joilla on
tärkeä merkitys julkaisukokonaisuudelle.

 

Aikataulu:

 

Pyydämme lähettämään artikkeliehdotuksista noin liuskan mittaisen
abstraktin. Abstraktista tulee käydä ilmi artikkelin lähtökohdat,
tutkimusaineisto, lähestymistapa sekä artikkelin senhetkinen vaihe. Abstraktit
lähetetään teemanumeron toimittajille 30.4.2013 mennessä. Artikkelien
valinnasta ilmoitetaan kirjoittajille kesäkuun alkuun mennessä. Valmiit
artikkelikäsikirjoitukset tulee lähettää marraskuun alkuun mennessä,
jolloin ne lähtevät referee-kierrokselle. Teemanumero ilmestyy alkuvuonna
2014. 

 

Otamme mielellämme vastaan myös katsaus-, kirja-arvostelu- ja
puheenvuoroehdotuksia. Ehdotuksia lyhyemmiksi teksteiksi toivomme 31.5.2013
mennessä ja niiden kirjoitusaikataulu sovitaan kirjoittajien kanssa erikseen.

 

Tarkemmat ohjeet: http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/ vasemman palkin
"Kirjoittajalle"-kohdasta.

 

Yhteydenotot ja ehdotukset toimituskunnalle:
kaisa.vehkalahti at nuorisotutkimus.fi, heini.hakosalo at oulu.fi ja
saara.tuomaala at helsinki.fi.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kaisa Vehkalahti <kaisa.vehkalahti at nuorisotutkimus.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 31.5.2013
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&mode=tiedotteet&tiedote_id=29