[H-verkko] CFP: Työväestö ja hyvinvointi

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Helmi 27 12:45:08 EET 2013


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Työväestö ja hyvinvointi
---------------------------------------------------------
Call for Papers: Työväestö ja hyvinvointi

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) kesäseminaari
Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 26.–27.8.2013.

Elintason nousu ja hyvinvoinnin lisääntyminen ovat olennainen osa niin
suomalaisten kuin monien muiden maiden suurta kertomusta, nousua köyhyydestä
moderniksi hyvinvointivaltioksi. Suomalainen ja pohjoismainen
hyvinvointivaltiomalli kerää toistuvasti kansainvälistä huomiota. Kamppailu
palkoista ja sosiaaliturvasta ulottuu syvälle poliittisen ja ammatillisen
järjestäytymisen historiaan. Taloudellinen kasvu on luonut resursseja
koulutuksen laajentamiseen ja tasa-arvoistamiseen, ja koulutuksesta on tullut
viime vuosikymmeninä yhä tärkeämpi hyvinvoinnin lähde. Suuri muutos näkyy
niin kansantuotteen kasvuna, eliniän pidentymisenä kuin vaikkapa
agraariyhteiskuntaan lähes väistämättömästi liittyneen vanhuusköyhyyden
vähentymisenä.      

Materiaalisten seikkojen rinnalle ovat viime vuosikymmeninä nousseet myös muut
hyvinvoinnin ulottuvuudet. Jo vanha sanontakin kertoo, ettei raha tuo onnea ja
samanlaisia viitteitä löytyy myös tutkimuksista. Esille ovat nousseet
toisaalta ympäristökysymykset toisaalta hyvinvoinnin kokemukset. Ne liittyvät
yhteiskunnalliseen muutokseen ja myös puheeseen hyvinvointivaltioiden
tulevaisuudesta. Samantyyppiset lähestymistavat ovat yleistyneet laajemminkin
niin historian-, kulttuurin- kuin yhteiskuntatutkimuksessa.      

Uudet hyvinvoinnin määrittelyt herättävät myös kritiikkiä. Muuttavatko ne
olennaisesti kuvaamme hyvinvoinnin kehityksestä? Kiinnostavatko ne lähinnä
vain länsimaista hyvinvoivaa eliittiä? Onko tuloerojen kasvu viime
vuosikymmeninä merkki hyvinvointivaltion kriisistä ja hämärtääkö
esimerkiksi puhe onnellisuudesta materiaalisen hyvinvoinnin epätasaista
jakautumista? Jos uudet menetelmät soveltuvat nykypäivän yhteiskuntaan, onko
niistä hyötyä menneisyyden tutkimuksessa.

Pyydämme tutkijoita osallistumaan seminaariin esitelmillä, joissa
käsitellään hyvinvointia niin perinteisistä kuin uusista näkökulmista.
Esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

- Elinolojen muutokset pitkällä aikavälillä

- Hyvinvoinnin tutkimuksen (historiallinen) mittaaminen ja mallintaminen

- Hyvinvointi ja luokka

- Julkinen ja yksityinen sektori hyvinvoinnin tuottajina        

- Poliittinen kamppailu hyvinvoinnista

- Hyvinvoinnin teemat kaunokirjallisuudessa ja kansanperinteessä

- Hyvinvointi ja onnellisuus

     

Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuutin keskustelu. Seminaari on
esiintyjille maksuton ja matkat korvataan.

Lähetä enintään yhden liuskan mittainen abstrakti esitelmäsi sisällöstä
viimeistään 2.4.2013 Matti Hannikaiselle (matti.hannikainen(at)uta.fi).
Valinnasta tiedotetaan huhtikuun 2013 aikana.

Seminaarin pohjalta toimitetaan artikkelikokoelma, joka ilmestyy seuran
vuosikirjana vuonna 2014. THPTS on julkaisufoorumissa luokiteltu
tiedekustantaja.

Lisätietoja: Matti Hannikainen (matti.hannikainen(at)uta.fi) ja Raimo Parikka
(raimo.parikka(at)helsinki.fi).

 http://www.thpts.fi/

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kirsi-Maria Hytönen <kirsi-m.hytonen at jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 3.4.2013
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.thpts.fi/