[H-verkko] Työtä: Kirjastonhoitaja, Helsingin Yliopisto, Kansalliskirjasto, Helsinki

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Helmi 25 08:55:11 EET 2013


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kirjastonhoitaja, Helsingin Yliopisto, Kansalliskirjasto, Helsinki
---------------------------------------------------------
Kansalliskirjasto on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto, joka vastaa
kansallisen julkaisuperintömme ja ainutlaatuisten kokoelmiensa kartuttamisesta,
kuvailusta, säilyttämisestä ja käyttöön asettamisesta. Lisäksi se toimii
koko kirjastokentän valtakunnallisena palvelu- ja kehittämislaitoksena.
Kansalliskirjasto on myös yksi Helsingin yliopiston suurimmista
erillislaitoksista, ja sen vuosibudjetti on noin 26 miljoonaa euroa ja
henkilöstömäärä 280.
 
 Kansalliskirjaston tutkimuskirjastossa on haettavana
 
 KIRJASTONHOITAJAN
 
 tehtävä 1.4.2013 alkaen tai sopimuksen mukaan. 
 
 Kirjastonhoitajan vastuualueeseen kuuluu kansalliskokoelman luetteloitu osa eli
kirjat ja jatkuvat julkaisut sekä kirjaston vanha kotimainen kartta- ja
kuvakokoelma. Kokoelman kartunta on alkanut vuonna 1810 ja kokoelman koko on
tällä hetkellä 17,2 hyllykilometriä.
 
 Kansalliskokoelman sisältöasiantuntijana kirjastonhoitaja vastaa kokoelmaan
kohdistuvasta asiakas- ja tietopalvelusta, suunnittelee kokoelman
asiakaskäyttöä ja säilytysratkaisuja sekä osallistuu digitoinnin
sisältösuunnitteluun asiakastarpeet huomioiden. Lisäksi kirjastonhoitajan
tehtäviin kuuluu kansalliskokoelman tunnettuuden lisääminen opastuksin,
esittelyin ja artikkelein.
 
 Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa ylempi
korkeakoulututkinto esimerkiksi historian alalta. Arvostamme informaatio- tai
arkistoalan opintoja. Kansalliskokoelman hyödyntäminen tieteellisen
tutkimuksen lähdeaineistona edellyttää suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin
kehittymisen tuntemusta sekä tiedeyhteisön ja tutkimusmetodien tuntemusta.
Tehtävässä tarvitaan hyviä viestintätaitoja sekä molempien kotimaisten
kielten hyvää hallintaa. 
 
 Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin
opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 9. Lisäksi
maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Lisätietoja
antavat johtava tietoasiantuntija Aija Vahtola, (09) 191 44425,
aija.vahtola(AT)helsinki.fi tai johtaja Liisa Savolainen (09) 191 22745,
liisa.savolainen(AT)helsinki.fi. Toimipaikkana on Unioninkatu 36, Helsinki.
Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Ks. myös www.kansalliskirjasto.fi.
 
 Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Hakemus osoitetaan
Kansalliskirjastolle ja toimitetaan liitteineen osoitteeseen Kansalliskirjasto,
Aija Rantanen, PL 15, 00014 Helsingin yliopisto, tai kk-rekry(AT)helsinki.fi.
Hakuaika päättyy 5. maaliskuuta 2013.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jyrki Ilva <jyrki.ilva at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 6.3.2013