[H-verkko] CFP: Call for Papers. Eläintutkimuspäivät 2013: Eläinkäsitteet ja -käsitykset. Turku 25. - 26. 4.

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Helmi 21 09:05:46 EET 2013


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Call for Papers. Eläintutkimuspäivät 2013: Eläinkäsitteet ja -käsitykset.
Turku 25. - 26. 4.
---------------------------------------------------------
CFP: ELÄINTUTKIMUSPÄIVÄT 2013, Eläinkäsitteet ja –käsitykset

25. – 26. 4., Turun yliopisto

Kuten ympäristökysymysten ja eläinoikeuskiistojen yleistyminen kansallisissa
ja kansainvälisissä medioissa osoittaa, eläimiin sekä ihmisten
eläinsuhteisiin ja -käsityksiin liittyvät kysymykset ovat 2000-luvun aikana
tulleet yhä merkityksellisemmiksi. Tässä tilanteessa tarvitaan monialaista
yhteiskunnallista ja kulttuurista tutkimustietoa eläimistä osana inhimillistä
kulttuuria niin kansallisesti kuin globaalistikin.

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran (YKES)
järjestyksessään toiset eläintutkimuspäivät keskittyvät eläimistä
puhumisen käytäntöihin, eläintutkimuksen käsitteistöön ja tätä kautta
myös laajemmin ihmisten eläinsuhteisiin eri kulttuurisissa, historiallisissa
ja käytännöllisissä konteksteissa.

Luonnontieteelliset, esimerkiksi taksonomiaan ja ekologiaan perustuvat termit ja
käsitteet eivät ole ainoita keinojamme lähestyä eläimiä. Puheemme
eläimistä sekä suhteemme niihin on historiallisesti muuttuvaa, ja esimerkiksi
jaolla kotieläimiin, tuotantoeläimiin ja villieläimiin on seurauksia
tapoihin, joilla kohtelemme eläimiä. Voidaan myös esimerkiksi kysyä, onko
eläinten asemaa ja tuotantoeläinten oloja arvioitaessa syytä puhua
eläinoikeuksista, vai onko oikeudellisen eläimen käsite lähtökohtaisesti
ristiriitainen, liian inhimillistävä tai ihmislähtöinen? Kyse ei ole vain
käsitteellisistä ratkaisuista vaan yleisemmin eläinsuhteidemme luonteesta,
samuuden ja eron artikulaatioista, tunteiden, tarpeiden, perinteiden ja
käytäntöjen kohtauspisteistä.

Miten ja millaisissa olosuhteissa erilaiset tieteelliset ja populaarit tavat
hahmottaa eläimiä ovat syntyneet ja oikeuttaneet itsensä? Mitä muita
näkökulmia eläinkäsitteisiin ja -käsityksiin ihmis-eläinsuhteiden
historian tarkastelu tarjoaa? Eläintutkimuksen laajentuessa yhä uusille
tieteenaloille on myös välttämätöntä pohtia itse eläintutkimuksen
terminologiaa.

Eläintutkimuspäivät 2013 kutsuu eri alojen tutkijoita keskustelemaan
käsitteistä ja käsityksistä, jotka jäsentävät suhdettamme eläimiin eri
tieteissä, juridiikassa, politiikassa, taiteessa, tuotannossa ja muissa
yhteyksissä. Tapahtuman pääpuhujat ovat VTT Markku Oksanen
(ympäristöfilosofia, Turun yliopisto) ja ELT Laura Hänninen (eläinten
hyvinvointitiede, Helsingin yliopisto). Paneelikeskustelussa lisäksi FT Lea
Rojola (kotimainen kirjallisuus, TY), FT Erika Ruonakoski (filosofia, HY) ja YTM
Sari Ung-Lanki (sosiologia, Jyväskylän yliopisto).

Lähetä 20 min. esitystä varten 200-300 sanan abstrakti 3. 3. mennessä
osoitteeseen
 ykes2013 at gmail.com.

Lisätietoja: elaintutkimus.edublogs.org/tapahtumia/ykes2013

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jouni Teittinen <jiteit at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 4.3.2013
Lisätietoja WWW-osoitteesta: elaintutkimus.edublogs.org/tapahtumia/ykes2013/