[H-verkko] Arvosteltavaksi: Into kustannuksen kevään 2013 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ti Helmi 19 11:33:55 EET 2013


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
 
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***

INTO kevään 2013 kirjoja
 
Alaja, Antti & Suominen, Esa: Taloutta työväelle – Markkinaliberalismin myytit
Antti Alaja ja Esa Suominen osoittavat konkreettisten esimerkkien valossa, että talouspolitiikkaa viime vuosikymmeninä ohjannut markkinaliberalismi on epäonnistunut lupaustensa lunastamisessa: nopeaa talouskasvua ei ole näkynyt, talous ei ole vakaa, työllisyys ei pysy korkeana ja tuloerojen kasvu ei ole edistänyt yleistä vaurastumista ja talouskasvua.
 
Axworthy, Michael: Iranin historia
Iranin historia on täynnä paradokseja. Kirja selittää havainnollisesti ja mukaansatempaavasti menneiden dynastioiden jännitteet ja nyky-Iranin hengästyttävän monimuotoisuuden. Se antaa kuvan Iranin intellektuaalisesta ja kirjallisesta kulttuurista, joka on vaikuttanut paitsi Lähi-idässä, Keski-Aasiassa, Intiassa, ja koko maailmassa.
 
Bales, Kevin: Nykyajan orjat – Ja miten heidät vapautetaan
Nykyajan orjat -teoksessa Kevin Bales kertoo, miten orjuuden vastainen liike kasvaa maailmalla ja miten liike voi saavuttaa tavoitteensa: orjuuden lakkauttamisen. Bales kertoo henkilökohtaisen tarinansa ruohonjuuritason toimijasta vallan salien kävijäksi, ja valaisee argumenttejaan tositarinoilla oikeiden nykyajan orjien elämästä. Bales kertoo, miten yksittäisten maiden ja YK:n yksinkertaisilla teoilla orjuus saadaan loppumaan ja miten - askel askeleelta - ihmiset voivat rakentaa maailman ilman orjuutta.
 
Brooke, Allen: Syyrian salaisuudet
Kirjailija ja toimittaja Brooke Allen matkusti Syyriaan ensimmäisen kerran vuonna 2009. Hän oletti näkevänsä maan, josta päivän uutiset länsimaissa kertovat. Sen sijaan hän löysi kiehtovan paikan, jossa hänet ja hänen perheensä otettiin vastaan mitä kohteliaimmin ja lempeimmin. Tarkkasilmäinen ja herkkäkorvainen Allen havainnoi Syyriaa ja tutustuttaa lukijat syyrialaisiin ihmisiin, maan kulttuuriin ja historiaan.
 
Förbom, Jussi: Väki, valta ja virastot
Väki, valta ja virasto käynnistyy tiiviillä katsauksella suomalaisen ulkomaalaishallinnon syntyyn. Miksi ulkomaalaishallinnon "suuri missio" on ollut Suomen edun ja turvallisuuden eikä esimerkiksi muualta saapuvien ihmisten oikeuksien varjeleminen? Entä miten täkäläinen ajattelu asettuu laajempaan eurooppalaiseen kehykseen?
 
Grant, Catharine: Eläinten oikeudet
Tänä päivänä eläimet tarvitsevat enemmän suojelua kuin koskaan aikaisemmin. Eläinkokeet, metsästys ja tehotuotanto aiheuttavat kärsimystä. Myös luonnossa elävien villieläinten elintila on käynyt ahtaaksi, useat lajit ovat vaarassa tai pahimmassa tapauksessa kuolemassa sukupuuttoon. Eläinten oikeudet valottaa eläintenoikeusliikkeen historiaa ja kertoo tarvittavat perustiedot eläinten oikeuksista. Kirja antaa myös käytännön ohjeita jokapäiväiseen elämään eläinten kanssa.
 
 
Gray, Louise: Maailmanmusiikki
Maailmanmusiikki-termillä viitataan yleensä ei-angloamerikkalaiseen populaarimusiikkiin. Se sisältää valtavan laajan ja monitahoisen kirjon erilaisia musiikkityylejä. Luise Grayn kirja kurkistaa maailmanmusiikki-termin taakse ja tutkii, mitä maailmanmusiikilla tarkoitetaan, miksi siitä ollaan nykyään niin kiinnostuneita, kuka sitä kuuntelee ja miksi.
 
Kiljunen, Kimmo: Maailman maat – Liput ja historia
Maailman maat - Liput ja historia käy läpi maailman kaikki 194 itsenäistä valtiota ja joitakin itsehallinnollisia alueita ja kuvaa niiden historian keskeiset piirteet. Teos yhdistää maan poliittisen historian ja lippujen historian. Mukana on kaikkien lippujen kuvat. Kirjasta on otettu neljä uusintapainosta, viimeisin vuonna 2004. Maailman maat - Liput ja historia on kirjoitettu uudelleen, ajankohtaistettu ja siihen on koottu aikaisempaa kattavammin kaikki maailmassa käytetyt valtioliput historian eri ajanjaksoilta.
 
Kivelä, Salla & Hederg, Kerry: Sikalassa
Syksyllä 2009 joukko eläinaktivisteja päätti tutustua suomalaiseen ruuantuotantoon. Maa- ja metsätalousministeriö oli juuri rahoittanut sianlihansyönnin edistämiskampanjaa neljännesmiljoonalla eurolla. Aktivistit tallensivat lukemattomia tunteja kuvamateriaalia todellisuudesta, jossa tuhannet tuntevat olennot syntyvät, kasvavat ja kuolevat ihmisten nautintojen tähden. Vaikka Saila Kivelä ja Karry Hedberg tiesivät Suomen eläinsuojelulain takaavan satakiloiselle sialle tilaa 0,65 neliömetriä, oli sikaloissa odottanut todellisuus siinä määrin järkyttävä, että he, ongelmienkin uhalla, halusivat puhua kokemuksesta avoimesti
 
Kuronen, Tanja & Moilanen, Hanna: Kansalaistyötä kaikille!
Suomessa on yhtä aikaa työttömyyttä ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, jolle ei ole tekijöitä eikä palkanmaksajaa. Työmarkkinoilla ei ole kaikille hakijoille sopivia työpaikkoja. Toisaalla meillä on järkevää, jopa välttämätöntä työmarkkinoiden ulkopuolista työtä. Tämä työ ei ole taloudellisesti tuottavaa, joten yritykset eivät siihen ryhdy. Esimerkiksi hoivatyötä, ympäristön hoitoa ja paikallisyhteisöjen kehittämistä tapahtuu bisneksen ja julkisen sektorin ulkopuolella. Monet moiset kokeilut on kuitenkin raa’asti lopetettu: voittoa tavoittelematon toiminta häiritsee markkinatalouden kilpailua tai julkinen valta asettaa sille liian tiukkoja vaatimuksia.
 
Losurda, Domenico: Liberalismin musta kirja
Liberalismin musta kirja kuvaa liberalismin aatehistoriaa 1700-luvulta 1900-luvulle. Italialainen filosofi ja kirjailija Domenico Losurdo väittää, että filosofisena ja ideologisena suuntauksena liberalismin nimissä on syyllistytty mitä suvaitsemattomimpaan politiikkaan: orjuuteen, kolonialismiin, kansanmurhaan, rasismiin ja snobismiin. Losurdo tutkii kirjassa johtavien liberalististen kirjailijoiden kuten Locken, Burken, Tocquevillen, Constantin, Benthamin ja Sieyèsin ajatuksia. Hän paljastaa liberalismin sisäiset ristiriidat ja lukemattomat tavat, joilla liberalistinen aatesuuntaus yhä vaikuttaa
 
Nitovuori, Bjarne: Barrikadimaisteri – Pentti Järvinen ja 1960-luvun marssijat
Vietnamin sota radikalisoi nuoria koko maailmassa - myös Suomessa. Se aiheutti Sadankomiteassa ristiriidan "tutkijoiden" ja "marssijoiden" kesken. Marssijoiden johtohahmo oli Pentti Järvinen, joka yhdessä taistelutoverinsa Tauno-Olavi Huotarin kanssa sai liikanimen "barrikadimaisteri". Marssijat perustivat muun muassa Suomen ensimmäisen Vietnam-liikkeen ja panivat alulle vuoden 1968 kesän niin sanotut Punaiset lauantait. Barrikadimaisteri on 1960-luvun marssijoiden historia ja samalla Pentti Järvisen poliittinen elämänkerta.
 
Partanen, Rauli ym: Suomi öljyn jälkeen
2010-luvulla tuotanto vähenee ja öljyn hinta nousee pilviin. Mitä tekee Suomi - tuo pieni pohjoinen maa, jolla ei ole omaa öljyntuotantoa? Miten turvataan hyvinvointivaltio, kun öljyn nouseva hinta tekee länsimaiden talouskasvun yhä vaikeammaksi? Elintasomme on rakennettu suomalaisen sisun lisäksi halvalla öljyllä, ja öljyn mukana elintasomme myös seisoo tai kaatuu. Onko Suomella suunnitelmat valmiina, kun ne kaikkein suurimmat saantivaikeudet saapuvat eli kun öljyntuotanto siirtyy yhä kriisiherkemmille alueille?
 
Pietilä, Hilkka: Yli rajojen
Hilkka Pietilä korostaa ihmisarvoista ja luonnonläheistä elämäntapaan. Pietilän teksti on ajankohtaisempaa kuin koskaan, useat hänen elämäntyönsä aikana pohtimat asiat ovat nousseet 2000-luvulla uudelleen keskusteluun. Yhteiskuntakriitikot ja downshiftaajat sekä ympäristön ja globaalin kehityksen tilasta huolestuneet lukijat saavat Pietilän kautta perspektiiviä omille pohdinnoilleen. Kaiken aikaa hän ollut aikaansa edellä oleva ajattelija.
 
Ruthven, Malise: Fundamentalismi
Lähi-idän asiantuntija ja uskontohistorioitsija Malise Ruthven tutkii tässä teoksessa fundamentalismin historiallisia, yhteiskunnallisia, uskonnollisia, poliittisia ja ideologisia juuria. Hän määrittelee käsitteet huolellisesti ja selkeästi ja käsittelee tähän monimutkaiseen ilmiöön liittyviä stereotyyppejä ja sitä koskevaa keskustelua.
 
Sajaniemi, Suvi (toim.): Mitä on yritysten yhteiskuntavastuu?
Yritysten yhteiskuntavastuu on kova pala purtavaksi ay-liikkeelle. Onko se vain yritysten imagon kiillotusta ja hyväntekeväisyyseleitä? Pitäisikö ay-aktiivien käyttää kallis aikansa mieluummin jo saavutettujen etujen ajamiseen? Vai syntyykö yhteiskuntavastuusta arvokasta yhteistyötä ammattiliittojen, työantajien ja kansalaisjärjestöjen välille. Tämä opas ei anna helppoja vastauksia. Kirja on tiivis tietopaketti yhteiskuntavastuusta ja hankkeista, joilla periaatteita on siirretty toiminnaksi.
 
Seppänen, Esko & Taipale, Ilkka (toim.): Eutanasia
Eutanasia on kreikan kieltä ja suomeksi "hyvä kuolema". Siinä ihmiset auttavat kuolemansairaita kanssaihmisiään päättämään tuskansa, joita lääketiede ei kykene poistamaan. Eutanasia on kuitenkin useimmissa maissa laiton tapahtuma, ja kuolinavusta rangaistaan. Esko Seppäsen ja Ilkka Taipaleen mielestä tehokas kivunpoisto ja asianmukainen saattohoito kuuluvat kaikille. He ovat koonneet kirjan näkemyksistä, jotka liittyvät kuolemiseen henkilön itse toivoessa kuoleman nopeuttamista toivottomassa tilanteessaan. Kirjaan pyydetyt kirjoittajat edustavat eutanasiasta käytävän keskustelun eri puolia, he ovat laillistamisen puolesta ja sitä vastaan.
 
 
Standage, Tom: Syötävä historia
Ruoka on ollut aina enemmän kuin pelkkää ravintoa: se on synnyttänyt imperiumeja, edistänyt teollistumista ja vaikuttanut sotien lopputuloksiin. Syötävä historia kuvaa ruuan vaikutuksia läpi historian arkeologian, antropologian ja talouden näkökulmasta. Kirja lähtee liikkeelle metsästäjä-keräilijäyhteisöistä ja jäljittää ihmiskunnan vaiheita ruokavalion ja ruoka-aineiden valikoitumisen ja jalostuksen historiassa. 7 500 eKr. Kiinassa alkoi maatalous, nykyään sokeriruo’osta 
ja maissista tehdään etanolia.
 
Stenning, Paul: Rage Against The Machine – Taistelu lavalla
Miten Rage Against the Machine syntyi? Miten Harvardista valmistunut sähkökitaristi ja aktivistilyyrikko löysivät toisensa? Mistä musiikkihistoriallisista palasista sen soundi on rakennettu? Mistä bändin politiikka kumpuaa? Rage Against the Machinen ensimmäinen levy vuonna 1992 järisytti musiikkimaailmaa. Soundi oli kova, iskevä, aivan erilainen kuin millään muulla bändillä, ja bändi oli ytimeltään poliittinen, militantti, aktivistinen, inspiroiva. RATM käytti hyödykseen ison levy-yhtiön kiistattomia etuja muttei muuttanut musiikkiaan, sanomaansa ja toimintaansa piiruakaan. Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk ja Tim Commerford olivat - ja ovat - poikkeuksellinen kokoonpano
 
Tamminen, Jari: Häiriköt – Kulttuurihäirinnän aakkoset
Häiriköt on runsaasti kuvitettu tietokirja kulttuurihäirintänä (culture jamming) tunnetusta ilmiöstä. Teos lisää medialukutaitoa ja antaa välineitä tulkita mediaa, taloutta ja politiikkaa. Kulttuurihäiritsijät käyttävät laillisia ja laittomia keinoja luodakseen häiriötä mainostajien ja kansalaisten väliin. Joidenkin taideteokset roikkuvat gallerioiden seinillä, osa kyseenalaistaa kadunvarsimainokset tärvelemällä ne. Toiset valtaavat kaupunkitilaa tai esiintyvät julkisissa tilaisuuksissa.
 
Tennilä, Esko-Juhani: Jäämeri kutsuu – Koillisväylä, Murmansk ja Suomen mahdollisuudet
Jää sulaa pohjoisnapaa ympäröivällä arktisella alueella, ja kaasu-, öljy- ja muiden luonnonvarojen hyödyntäminen on alkamassa. Kuka pääsee apajille? Samalla Koillisväylä avautuu rahtilaivoille, joiden ei tarvitse enää seilata Kiinaan Suezin kanavan kautta. Merimatka Murmanskista ja Kirkkoniemestä Shanghaihin kestää Koillisväylää pitkin vain kaksi viikkoa, Suezin kanavan kautta samaan kuluu kuukausi.
 
Tolstoi, Leo: Omatuntoja – Kirjoituksia rauhasta ja kansalaistottelemattomuudesta
Leo Tolstoin eloisat esseet ravistavat ihmiskuntaa vuosikymmenestä ja -sadasta toiseen. Tolstoi tuomitsee sovinistisen isänmaallisuuden ja kehottaa kieltäytymään aseista. Hän vastustaa asevarustelua ja lietsoo tottelemattomuutta niin maallisia kuin kirkollisia hallitsijoitakin kohtaan. Tolstoin omatunto puhuu rauhan, kristillisten hyveiden, rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden puolesta.
 
Tähtinen, Unto: Gandhi
Gandhi-teoksessa Suomen merkittävin gandhilaisuuden tuntija Unto Tähtinen esittelee Gandhin keskeiset ajatukset. Hän valottaa Gandhin suhdetta uskontoon, moraaliin, väkivallan ongelmaan, yhteiskunnallisen muutoksen keinoihin, väkivallattomaan vastarintaan ja suoraan toimintaan. Kirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1970 ja toisen kerran 1989.
****
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
 
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- arvostelut/.