[H-verkko] CFP: Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen päivät 2014

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Joulu 19 09:52:27 EET 2013


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen päivät 2014
---------------------------------------------------------
Call for Papers

ELÄINTUTKIMUSPÄIVÄT 2014: Kommunikaatio ja kokemus
10.–11. 4. Helsinki

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran (YKES) ja Suomen
soveltavan etologian seuran (SSES) yhteistyössä järjestämät
Eläintutkimuspäivät 2014 keskittyvät tarkastelemaan ihmis-eläin-suhteisiin
liittyvän, sekä ihmisten ja eläinten välisen että ihmistoimijoiden välisen
kommunikaation mahdollisuuksia ja ongelmia sekä nykypäivänä että
historiallisesti. Kommunikaatio ei ole vain informaation siirtymistä, vaan kyse
on myös kommunikoinnin kokemuksesta ja kokemuksesta kommunikaation paikkana.
Tervetulleita ovat myös esitelmät siitä, kuinka eläinten voi nähdä kokevan
ihmisen yritykset kommunikoida ja rakentaa yhteistä tilaa (communis).

Ihmisten ja toislajisten eläinten keskinäisen kommunikaation kysymykset ovat
viime vuosina korostuneet lukuisilla tieteenaloilla. Eläinkunnan
merkkijärjestelmiä tutkivan zoosemiotiikan sovellukset tuovat esiin tapoja,
joilla merkityksiä ihmisten ja toislajisten eläinten lajirajalla muodostuu.
Eläinten ilmaisemien tunteiden ja preferenssien tulkitseminen on noussut
keskeiseksi kysymykseksi eläinten käyttäytymistieteen piirissä. Taloustiede
pyrkii tuottamaan menetelmiä, joiden avulla eläinten preferenssit voidaan
kääntää maksuvalmiudeksi ja siten kommunikoida raha-arvoina. Etnografinen
sosiologia on kartoittanut arkisia ja tuotannollisia sosiaalisia tiloja, joissa
ihmiset ja toislajiset eläimet kommunikoivat yli lajirajojen. Mediatutkijat
ovat kiinnittäneet huomionsa niihin uusiin tapoihin, joilla eläinten
kommunikaatiota käsitellään julkisossa, ja politiikan teoria on kritisoinut
nykymuotoisen poliittisen järjestelmän kykyä ottaa huomioon eläinten
kommunikaatio.

Vaikka näillä ja muilla tieteenaloilla on kiinnitetty kasvavaa huomiota
toislajisten eläinten ja ihmisten suhteisiin, eivät tutkimukset kuitenkaan
usein kommunikoi onnistuneesti tieteenalarajojensa yli. Vuoksi vuoden 2014
eläintutkimuspäivät pyrkivätkin aiempaakin keskittyneemmin ylittämään
paitsi eläinlajien myös tieteenlajien rajapintoja. On tarpeen edistää
verkostojen ja käsitteiden muodostumista ajankohtaisten kulttuuristen,
yhteiskunnallisten ja tieteellisten kysymysten ympärille.

Eläintutkimuspäivät 2014 kutsuu eri alojen tutkijoita keskustelemaan siitä,
millaisia yhteyksiä, etäisyyksiä, välityksiä ja kokemuksia eläinten ja
ihmisten välisessä kommunikaatiossa sekä ihmistoimijoiden välisissä
eläimiä koskevissa diskursseissa muodostuu.

Lähetä 20 min. esitystä varten 200-300 sanan abstrakti 17. 2. mennessä
osoitteeseen
ykes.cfp at gmail.com.

Tietoja varmistuneista keynote-puhujista, ilmoittautumisesta, tarkasta
sijainnista ja muista käytännön järjestelyistä päivitetään osoitteeseen
elaintutkimus.edublogs.org.

Lisätietoja: ykes.cfp at gmail.com.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jouni Teittinen <jiteit at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 17.2.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: elaintutkimus.edublogs.org