[H-verkko] CFP: CFP: Faravid. Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Joulu 17 18:17:12 EET 2013


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
CFP: Faravid. Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja
---------------------------------------------------------
Faravid. Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja. Journal for
historical and archeological studies

 

Ohjeita kirjoittajille

Faravid on Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen julkaisema historian ja
arkeologian tutkimuksen aikakauskirja. Faravid on ilmestynyt säännöllisesti
vuodesta 1977 alkaen, ja vuonna 2014 ilmestyy 38. numero. Aikakauskirjaan ovat
tervetulleita mainittuihin tutkimusaloihin liittyvät tieteelliset artikkelit
ilman temaattisia rajoituksia. Faravid on Julkaisufoorumin luokassa 1.

Aikakauskirjaan tarkoitetut käsikirjoitukset voivat olla suomeksi tai
englanniksi. Toimituskunta hyväksyy käsikirjoitukset julkaistavaksi
asiantuntijatarkastuksen (referee-menettely) jälkeen. Tekstin suosituslaajuus
on 30.000–40.000 merkkiä välilyönnit mukaan luettuna. Kaikkiin
suomenkielisiin käsikirjoituksiin on liitettävä korkeintaan yhden sivun
mittainen englanninkielinen abstrakti. Kirjoittaja vastaa vieraskielisen tekstin
kielentarkistuksesta. Käsikirjoituksessa tulee olla muotoiluja mahdollisimman
vähän. Tekstin pistekoko on 12, kirjaintyyppi Times New Roman ja riviväli
1,5.

Artikkeli varustetaan alaviitteillä ilman erillistä lähde- ja
kirjallisuusluetteloa. Alaviitteissä pistekoko on 10 rivivälillä 1. Kun teos
(vast.) mainitaan ensimmäisen kerran, siitä annetaan täydelliset
bibliografiset tiedot. Teoksen nimi kursivoidaan, artikkelin nimi laitetaan
lainausmerkkeihin ja sivut, joihin viitataan, ilmoitetaan pilkulla erotettuna.
Esim.:

 

Robert Bideleux and Ian Jeffries, A History of Eastern Europe.Crisis and Change.
Routledge, London and New York 2001, 110–112.
Kristina Brazaitis, ”Donelaitis Viewed through Rose-tinted Glasses: Did
Johannes Bobrowski Misread the Lithuanian Bard?”. Journal of Baltic Studies,
Volume XXXV, Number 1, Spring 2004, 54–55.
Kalervo Hovi, ”Virolaisten ja latvialaisten vaikea suhde ja raja”. Kari
Alenius, Anita Honkala, Sinikka Wunsch (toim.), Itämeren itälaidalla II. Rajat
ja integraatio Fenno-Baltian historiassa. Studia Historica Septentrionalia 58.
PSHY, Rovaniemi 2008, 183–184.

 

Uudelleen viitattaessa:

Bideleux and Jeffries 2001, 115.
Brazaitis 2004, 59–62.
Hovi 2008, 185–188.

 

Lehdistöaineistoon viittaaminen:

Helene Cooper, ”Rice Clashes With Russian on Kosovo and Missiles”. The New
York Times 31.5.2007.

 

Painamattomissa lähteissä yksilöidään käytetty asiakirja ja ilmoitetaan
arkistotiedot tarvittavalla tarkkuudella. Esim.:

Minute by Esmond Ovey, 26.1.1922, FO 371/8104, N762/82/63, Public Record Office
(PRO), London.

 

Ohjeita voi harkinnan mukaan soveltaa muiden aineistoryhmien kohdalla.
Kirjoittajat vastaavat itse uudelleenpainetun materiaalin, esimerkiksi kuvien,
tekijänoikeuskysymyksistä.

 

Faravid ilmestyy kerran vuodessa (syksyllä). Käsikirjoitus on jätettävä
sähköisessä muodossa doc(x)-tiedostona. Mahdolliset kuvat on jätettävä
erillisinä tiff- tai jpeg-tiedostoina. Koko aineiston on oltava toimituksessa
viimeistään 28.2. mennessä kuluvaa vuotta. Faravidin artikkelit noteerataan
Historical Abstractsissa. Aikakauskirja kuuluu myös EBSCO:n sähköiseen
jakeluaineistoon. Pohjois-Suomen Historiallisella Yhdistyksellä on oikeus
julkaista artikkelit internetissä.

 

YHTEYSTIEDOT:

 

Professori Olavi K.
Fält                             Dos. Kari Alenius

HuTK /
historia                                       
HuTK / historia

PL
1000                                                 
PL 1000

90014 Oulun yliopisto                             
90014 Oulun yliopisto

Puh. 029 448
3300                                  029 448
3301

olavi.falt(at)oulu.fi                                  
kari.alenius(at)oulu.fi

 

 

Notes for authors

 

Faravid is the fully peer-reviewed official journal of the Historical
Association of Northern Finland. Faravid encourages systematic study and
research on all aspects of history and archaeology and welcomes contributions
from historians and representatives of other disciplines. Faravid has been
regularly published since 1977 and it has the Publication Forum rating 1.

 

Manuscripts intended for the journal may be written in English or Finnish. The
editorial board approves manuscripts for publication after they have been
reviewed. The maximum length of an article is 40.000 characters (including
spaces). Manuscripts written in Finnish must include an abstract in English not
over one page in length. The author is responsible for having the language of a
foreign-language article checked. The manuscript should contain minimal
formatting. The font size is 12, the font type is Times New Roman and spacing
between rows is 1.5.

 

The article should contain footnotes without a separate list of sources. The
font size of the single-spaced footnotes is 10. All the bibliographical
information of a book/source must be given the first time it is mentioned. The
name of the book is written in italics, the title of the article enclosed in
quotation marks and the referenced pages given, separated by a comma. For
example:

 

Robert Bideleux and Ian Jeffries, A History of Eastern Europe. Crisis and
Change. Routledge, London and New York 2001, 110–112.
Kristina Brazaitis, “Donelaitis Viewed through Rose-tinted Glasses: Did
Johannes Bobrowski Misread the Lithuanian Bard?” Journal of Baltic Studies,
Volume XXXV, Number 1, Spring 2004, 54–55.
Silviu Miloiu, “The Csangos of Romanian Moldavia”. The Forgotten Minorities
of Eastern Europe – The History and Today of Selected Ethnic Groups in Five
Countries. Edited by Arno Tanner. East-West Books, Helsinki 2004, 133.
Helene Cooper, “Rice Clashes With Russian on Kosovo and Missiles”. The New
York Times 31.5.2007.

 

Subsequent references to a book/article:

Bideleux and Jeffries 2001, 115.
Brazaitis 2004, 59–62.

 

In the case of unprinted sources the document must be identified and archive
information given in sufficient detail. For example:

Minute by Esmond Ovey, 26.1.1922, FO 371/8104, N762/82/63, Public Record Office
(PRO), London.

 

These instructions may be applied at the author’s discretion to other
categories of material. The authors themselves are responsible for the content
of their articles, the correctness of the references and the copyrights of
reprinted material. Manuscripts must be submitted in electronic form as doc(x)
files. The dead-line for submissions is 28 February 2014.

 

Faravid’s articles are noted in Historical Abstracts. The journal is also
included in EBSCO’s electronic distributional material. The Association has
the right to publish the articles also in electronic form in the internet.

 

CONTACT ADDRESS(ES):

 

Professor Olavi K.
Fält                              Associate
Professor Kari Alenius

Dept. of
History                                      
Dept. of History

P.O.Box
1000                                         
P.O.Box 1000

90014 University of Oulu                          90014
University of Oulu

Finland                                                   
Finland

Tel. +358 29 448 3300                            
+358 29 448 3301

olavi.falt(at)oulu.fi                                   
kari.alenius(at)oulu.fi

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kari Alenius <kari.alenius at oulu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.3.2014