[H-verkko] CFP: Kirjallisuushistoriaa Avaimessa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Joulu 12 09:33:14 EET 2013


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kirjallisuushistoriaa Avaimessa
---------------------------------------------------------
Kirjoituskutsu kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti AVAIMEEN 2/2014


Pyydämme kirjoitusehdotuksia teemanumeroon aiheesta ”kirjallisuushistoria”.

Teemanumeron tarkoituksena on valottaa kirjallisuudenhistoriallista tutkimusta
laajentamalla keskustelua kerronnan analyyseistä kulttuurihistoriallisiin
näkökulmiin. Kirjoituksissa voidaan pohtia esimerkiksi uusien ja vielä
kirjoittamattomien kirjallisuudenlajien tai traditioiden historiaa,
kirjallisuushistorian murroskohtia tai uusia tuulia, tai kirjallisuushistoriaan
kytkeytyviä instituutioita ja välittymisen kanavia. Mahdollisia näkökulmia
ovat esimerkiksi populaarikirjallisuuden historia, feministinen
kirjallisuushistoria sekä naiskirjallisuuden historiahankkeet,
kirjallisuudenhistorian opetus, kirjahistorian suhde kirjallisuudentutkimukseen
sekä kaunokirjallisuus historiankirjoituksen aineistona. Toivomme kirjoituksia
etenkin sellaisista teemoista, joissa kirjallisuudenhistoria kytketään
laajempiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin asiayhteyksiin.

Avain julkaisee vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, esseitä,
katsauksia, puheenvuoroja ja haastatteluja. Kirja-arvosteluja julkaistaan
kirjallisuudentutkimuksen ja lähialojen tutkimuskirjallisuudesta sekä
kirjallisuutta koskevasta tietokirjallisuudesta. Kirjoituksia voi tarjota
suomeksi tai ruotsiksi.

Toivomme vapaamuotoisia kirjoitusehdotuksia (lyhyt luonnehdinta tai noin puolen
sivun abstrakti) 28.2.2014 mennessä. Näiden perusteella pyydämme
lähettämään valmiit tekstit 31.3.2014 mennessä.

Juttuehdotukset ja valmiit kirjoitukset lähetetään molemmille
päätoimittajille osoitteisiin sari.kivisto at helsinki.fi ja
merja.polvinen at helsinki.fi.

Avaimen kirjoittajaohjeet löytyvät verkosta:
http://pro.tsv.fi/skts/kirjoitusohjeita.html.

Tulevia numeroita: 
Avain 3/2014: ruotsinkielinen kirjallisuus ja kirjallisuudentutkimus 
Avain 4/2014: vertaileva kirjallisuudentutkimus

Hyvää Joulua toivottaen, 
Sari Kivistö ja Merja Polvinen 
Avaimen 2/2014 päätoimittajat

sari.kivisto at helsinki.fi 
merja.polvinen at helsinki.fi 
Helsingin yliopisto, tutkijakollegium

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Merja Polvinen <merja.polvinen at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.4.2014