[H-verkko] Kemiö, Miten hoitaa vanhaa puutarhaa?

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Su Apr 28 21:41:51 EEST 2013


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Miten hoitaa vanhaa puutarhaa?

Kemiö, Museotie 7
11.5.2013 – 10.8.2013
---------------------------------------------------------

Miten hoitaa vanhaa puutarhaa?
Kurssipaikka: Sagalundin museo, Museotie 7, Kemiö
Vuonna 1900 perustettu Sagalund on Suomen vanhin ulkoilmamuseo. Sen  puutarha
on historiallinen puutarha, jonka vanhimmat osat ovat  
1800-luvulta.


Ajankohta:5 kurssipäivää kasvukauden aikana. Kurssi pidetään  
lauantaisin, paitsi 4.7 torstaina. 5 x 5 kurssituntia (45 min), yhteensä 25
tuntia, klo 12-16.15,  paitsi   to 4.7 klo 14-18.15.

La 11.5 Mikä on historiallinen puutarha?

Tutustutaan Firenzen sopimukseen. Vanhan puutarhan hoidon  
lähtökohdista - mitä on hyvä huomioida ennen työhön ryhtymistä?  
Tehdään kevätkunnostustöitä  puutarhassa.

La 15.6 Sagalundin puutarhan esittely

Tutustumme Sagalundin puutarhan historiaan ja etenkin sen perennoihin.  
Kasvien alkuperän merkitys - onko sillä väliä? Tutustumiskierros  
puutarhassa minkä jälkeen tehdään ajankohtaisia hoitotöitä.

To 4.7 Ruusupäivä

Sagalundin rosarion esittely. Inger Kullberg Suomen Ruususeurasta  
kertoo Sagalundin ruusuista. Luennon jälkeen on ruusukierros ja  
tehdään niihin liittyviä hoitotöitä.

La 20.7 Vanhojen omenapuiden hoito

Hilma Kinnanen MTT:sta kertoo vanhoista omenapuulajikkeista ja niihin  
liittyvästä tutkimushankkeesta. Kasvikuulutusmenettely. Luennon  
jälkeen aloitamme vanhojen omenapuiden hoitoleikkaukset.

La 10.8 Vanhojen omenapuiden hoito jatkuu

Vanhojen omenapuiden hoitaminen jatkuu niiden runkojen ja  
juuristoalueen hoitotöillä. Tutustutaan myös vuoden maatiaiskasviin  
harjaneilikkaan.
Kurssin vetäjänä toimii museopuutarhuri FM Anna Lassila Fiskarsista.  
Hän on laatinut mm. Sagalundin puutarhan ja F.E. Sillanpään kotimuseon  
puutarhan hoitosuunnitelman. Hän on myös vastannut Maatiainen ry:n  
siemenluettelon laatimisesta.
Kurssin aikana perehdymme vanhan puutarhan hoitoon ja teemme  
ajankohtaisia hoitotöitä. Kurssi soveltuu  puutarhoista  
kiinnostuneille, museoalalla työskenteleville sekä opiskelijoille.  
Kurssi on kaksikielinen.
Ilmoittautumiset 4.5. mennessä: info at sagalund.fi tai puhelimitse  
02-421738 / Mira Rehn.
Kurssin hinta: 80 € /50 €  (opiskelijat)
Kurssin järjestää Sagalundin museo yhteistyössä Svenska  
Studieförbundetin kanssa.


Hur sköter man en gammal trädgård?
Kursplats: Sagalunds museiträdgård, Museivägen 7, Kimito
Sagalunds museum, grundat år 1900, är Finlands äldsta friluftsmuseum.  
Sagalunds museiträdgård är en historisk trädgård vars äldsta delar är  
från 1800-talet.
Tidpunkt:5 kursdagar under växtsäsongen.Kursen hålls på lördagar,  
förutom på torsdagen 4.7.
5 x 5 kurstimmar (45 min), sammanlagt 25 timmar, kl. 12-16.15, förutom  
to 4.7 kl. 14-18.15.

Lö 11.5 Vad är en historisk trädgård?
Vi bekantar oss med Firenzeavtalet. Utgångspunkterna till skötsel av  
en gammal trädgård, vad bör man beakta före man inleder arbetet?  
Praktiskt renoveringsarbete i trädgården.

Lö 15.6 Presentation av Sagalunds trädgård
Vi bekantar oss med Sagalunds trädgård, speciellt med dess perenner.  
Betydelsen av växternas ursprung - har det betydelse? Rundvandring i  
trädgården, varefter vi gör aktuella arbeten i trädgården.


To 4.7 Rosendag
Presentation av Sagalunds rosariu. Inger Kullberg från Finska  
Rosensällskapet berättar om Sagalunds rosor. Efter föreläsningen gör  
vi en rosenvandring och utför aktuella vårdarbeten.

Lö 20.7 Vård av gamla äppelträd
Hilma Kinnanen från MTT berättar om gamla äppelträdssorter och  
forskningsprojekt kring dem.Växtuppropsmetoder. Efter föreläsningen  
påbörjar vi beskärningen av gamla äppelträd.

Lö 10.8 Vård av gamla äppelträd, fortsättning
Vi fortsätter med vården av äppelträdens stammar och rotområden. Vi  
bekantar oss även med årets lantliga kulturarvsväxt, borstnejlikan.

Som kursdragare fungerar museiträdgårdsmästare FM Anna Lassila från  
Fiskars, som har upplagt vårdplanen av bl.a. Sagalunds, och F.E.  
Sillanpääs museums trädgårdar. Hon har även haft ansvaret för  
sammanställningen av Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry´s  
frökatalog.


Under kursen fördjupar vi oss i skötseln av gamla trädgårdar, och gör  
en del aktuella vårdarbeten. Kursen lämpar sig för  
trädgårdsentusiaster, museianställda och studeranden. Kursen är  
tvåspråkig.
Anmälningar senast 4.5 till: info at sagalund.fi eller tel. 02-421738 / Mira Rehn
Kursens pris: 80€/50€ (studerande)
Kursen ordnas av Sagalunds museum i samarbete med Svenska Studieförbundet.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/