[H-verkko] CFP: Oovtâst – Yhdessä. Saamentutkimuksen uudet käsitteet, teoriat ja metodit

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Su Apr 28 21:30:20 EEST 2013


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Oovtâst – Yhdessä. Saamentutkimuksen uudet käsitteet, teoriat ja metodit
---------------------------------------------------------
Oovtâst – Yhdessä. Saamentutkimuksen uudet käsitteet, teoriat ja metodit
Inari, 25.–27. syyskuuta 2013


Esitelmäkutsu – Suuren kiinnostuksen vuoksi ilmoittautumisaikaa on jatkettu
30.4. saakka.
 
Oovtâst – Yhdessä. Saamentutkimuksen uudet käsitteet, teoriat ja metodit-
konferenssi pidetään Inarissa 25.-27. syyskuuta 2013. Viimeisten
vuosikymmenten aikana saamentutkimus on kulkenut uusiin suuntiin ja siitä on
tullut yhä moniäänisempää. Oovtâst tarjoaa mahdollisuuden hahmotella
tätä uutta moniäänistä tutkimusta ja pohtia, missä saamentutkimus on
tänä päivänä, millaisiin kysymyksiin se pyrkii vastaamaan ja millaisia
uusia ajatuksia siihen liittyy. Tavoitteena on analysoida saamelaista
yhteiskuntaa ja kulttuurista vuorovaikutusta sekä hyödyntää kulttuurin
sisäisiä ja ulkopuolisia näkökulmia ja erilaisia teoreettisia ja
käsitteellisiä lähestymistapoja.
Konferenssi tuo yhteen pohjoismaisia saamentutkimukseen ja saamelaiseen
kulttuuriin perehtyneitä tutkijoita, opiskelijoita ja taiteilijoita. Toivomme
saattavamme yhteen alkuperäiskansojen tutkijoita ja tarjoavamme mahdollisuuden
luoda uusia verkostoja, jotka auttavat kehittämään valtioiden rajat
ylittävää monitieteistä tutkimusta. Konferenssi myös pyrkii herättämään
vuoropuhelua tutkijoiden, päättäjien ja suuren yleisön kesken.
Konferenssin aiheena on:
1. Saamelainen kulttuuri, historia ja kulttuuriset käytännöt: taide, perinne
ja muuttuvat representaatiot.
2. Kieli, tieto ja sosialisaatio.
3. Saamelainen yhteiskunta: kulttuurisiin, sosiaalisiin ja etnisiin eroihin
liittyvä politiikka ja oikeus.
 
Pääpuhujia ovat muun muassa:
Kaisa Rautio-Helander, Saamelainen korkeakoulu
Else Grete Broderstad, Tromssan yliopisto
Marja-Liisa Olthuis, Oulun yliopisto
Torunn Pettersen, Saamelainen korkeakoulu/Tromssan yliopisto
Sanna Valkonen, Lapin yliopisto
Veli-Pekka Lehtola, Oulun yliopisto
Oivind Ravna, Tromssan yliopisto
 
Konferenssin järjestäjät pyytävät abstrakteja Inarissa 25.-27. syyskuuta
2013 pidettävään Oovtâst- Yhdessä- Saamentutkimuksen uudet käsitteet,
teoriat ja metodit – konferenssiin. 15 minuutin esitysten abstraktien pituus
on enimmillään 300 sanaa. Jokaisen esityksen jälkeen on varattu 15 minuuttia
keskusteluun. Toivotamme tervetulleeksi aiheet saamentutkimuksen eri alueilta.
Aiheet voivat liittyä esimerkiksi arkeologiaan, etnografiaan, kirjallisuuteen,
kulttuurintutkimukseen, sukupuolentutkimukseen, sosiologiaan,
politiikkatieteisiin, oikeustieteeseen ja kielitieteeseen. Abstraktit tulee
lähettää 30.4.2013 mennessä – suuren kiinnostuksen vuoksi
ilmoittautumisaikaa on jatkettu – sähköpostitse osoitteeseen
veli-pekka.lehtola at oulu.fi. Konferenssin kielinä ovat saamen kielet, suomi ja
englanti. 
 
Tärkeitä päivämääriä:
30. huhtikuuta 2013 abstraktien viimeinen lähetyspäivä.
20. toukokuuta 2013 abstraktien hyväksyminen.
1. elokuuta 2013 rekisteröityminen seminaariin päättyy.
 
MAKSUT
Rekisteröitymismaksu 50 euroa.
Illallinen 30 euroa. 
 
KONFERENSSIN OHJAUSRYHMÄ
 
Oulun yliopisto:
Anni-Siiri Länsman
Veli-Pekka Lehtola
 
Lapin yliopisto:
Sanna Valkonen
Juha Karhu
 
Saamelaisalueen koulutuskeskus:
Anne-Marie Kalla
Liisa Holmberg
Outi Länsman
 
ALUSTAVA OHJELMA 
  
1.            Päivä: Saamelainen kulttuuri, historia ja
kulttuuriset käytännöt
Keskiviikko 25.9.2013
 
9.00–9.30 Rekisteröityminen ja kahvi
9.30–10.00 Musiikkia ja tervetuliaissanat
10.00–11.00 Pääpuhujan esitelmä
11.00–12.00 Lounas
12.00–13.00 Pääpuhujan esitelmä
13.00–17.00 Työryhmät kokoontuvat ja kahvitauko
Teemaehdotuksia työryhmille:
Kulttuuriperintö ja muisti
Muuttuvat representaatiot taiteessa/mediassa
Perinteinen tieto
Hengellisyys, henkisyys ja uskonto muutoksessa
15 minuutin esityksiä ja 15 minuuttia keskustelua
18.00 Iltaohjelmaa päivällisen ja musiikin merkeissä
 
2.            Päivä: kieli, tieto ja sosialisaatio
Torstai 26.9.2013
 
9.00–10.00 Pääpuhujan esitelmä: Kaisa Rautio-Helander
10.00–10.30 Kahvitauko
10.30–12.30 Työryhmät kokoontuvat

Teemaehdotuksia työryhmille:
Saamelaisyhteisöjen kielellinen ja kulttuurinen muodostuminen
Koulutus, kasvatus, saamelaispedagogiikka
Paikan nimet, nimetyt paikat
Kieli ja kulttuuri, sosiolingvistiikka
Saamelaisen kirjallisuustutkimuksen uudet tuulet
12.30–13.30 Lounas
13.30–14.30 Pääpuhujan luento: Marja-Liisa Olthuis ja Ylva Jannok-Nutti
14.30–17.00 Työryhmät kokoontuvat ja kahvitauko
18.00 Iltaohjelmaa musiikin kera hotellilla
 
3.            Päivä: Saamelainen yhteiskunta
Perjantai 27.9.2013
 
9.00–10.00 Pääpuhujan luento: Else-Grete Broderstad ja Torunn Pettersen
10.00–10.30 Kahvitauko
10.30–12.00 Työryhmät kokoontuvat
Teemaehdotuksia työryhmille:
Saamelaisyhteiskunnan rakentaminen
Alkuperäiskansojen kansainvälinen ja vertaileva tutkimus
Perinteiset elinkeinot, maaoikeudet, luonnon resurssit
Kuulumisen konfliktit
Resurssien globaali käyttö vs. perinteinen maankäyttö
Kestävä kehitys
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.00 Pääpuhujan luento: Øyvind Ravna
14.00–16.00 Työryhmät kokoontuvat ja kahvitauko
16.00 Konferenssin päätös
18.00 Iltaohjelmaa paikallisten saamelaisten kanssa

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 6.5.2013