[H-verkko] Apurahailmoitus/tutkimuspyyntö: Eino Jutikkalan rahastosta apurahoja humanistiselle tutkimukselle

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Apr 25 14:11:31 EEST 2013


Agricolan tutkimuspyyntö- ja apurahatietokantaan on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Eino Jutikkalan rahastosta apurahoja humanistiselle tutkimukselle
---------------------------------------------------------
Eino Jutikkalan rahaston apurahat     

Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Eino Jutikkalan rahastosta
apurahoja humanistiselle tutkimukselle.

Väitöskirja-apurahoja yhden vuoden mittaiseen (23.000 euroa) kokopäiväiseen
muusta ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn. Rahoituspäätöksissä suositaan
liikkuvuutta ja tutkimustyötä ulkomailla. Hakemukseen voidaan liittää myös
matka-apurahahakemus.

Apurahoja tutkijoille tutkimustyöhön (3 viikkoa–vuosi) ensisijaisesti
ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Rahoituspäätöksissä
suositaan post doc -tutkijoita. Hakemukseen on liitettävä selvitys
kokonaisrahoituksesta. Apuraha voidaan käyttää osaksi tai kokonaan
matka-apurahana.

Vuosittaisia apurahoja voidaan jatkaa kolmeksi peräkkäiseksi vuodeksi.
Tällöin tarvitaan selvitys tutkimuksen edistymisestä seuraavan vuoden
hakemuksessa. Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja
julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä. Konferenssien
järjestämiseen apurahoja myönnetään rajoitetusti.

Apurahat on tarkoitettu tutkijoille, jotka edustavat Suomalaisen Tiedeakatemian
humanistisen osaston tieteenaloja. Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin
lakisääteiseen eläke- ja työtapaturma-turvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan
piiriin. Lisätietoja www.mela.fi.

Hakemukset tehdään sähköisesti. Apurahahakemusten verkkopalveluun pääsee
Tiedeakatemian kotisivuilta www.acadsci.fi. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät
verkkopalvelusta. Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty
viimeistään perjantaina  31.5.2013 klo 16.00. Hakuajan päätyttyä hakemusta
ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä
hakemuksia ei käsitellä.

Tarkempia tietoja saa Tiedeakatemian toimistosta puhelin (09) 636 800,
sähköposti acadsci at acadsci.fi.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.6.2013
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.acadsci.fi/apurahat/jutikkala_tiedote.htm