[H-verkko] Helsinki, Sosiaalinen albumi -keskustelutilaisuudet

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Apr 22 12:46:14 EEST 2013


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Sosiaalinen albumi -keskustelutilaisuudet

Helsinki
14.5.2013 klo 17:00
22.5.2013 klo 15:00
---------------------------------------------------------

Tiistaina 14. toukokuuta klo 17–18.30 julkistetaan Antti Häkkisen, Anne
Puurosen, Mikko Salasuon ja Anni Ojajärven uutuuskirja Sosiaalinen albumi –
elämäntavat sukupolvien murroksissa (Nuorisotutkimusverkosto 2013) Helsingin
yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 3. kerros, luentosali 7.
Kirjasta ovat keskustelemassa kirjoittajista Antti Häkkinen ja Mikko Salasuo.
Kirjaa on tilaisuudessa myynnissä. Ilmoittautumiset tarjoilun takia 3.5.
mennessä:
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sosiaalinen-albumi-ilmoittautuminen

Tilaisuus Facebookissa.

 

Sosiaalinen albumi -kirjasta keskustellaan myös keskiviikkona 22. toukokuuta
klo 15–16 Gaudeamus Kirja & kahvissa, Vuorikatu 7. Mukana Anne Puuronen, Antti
Häkkinen ja Mikko Salasuo. Vapaa pääsy, tervetuloa!

Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo ja Anni Ojajärvi: Sosiaalinen
albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa

Sosiaalinen albumi – elämäntavat sukupolvien murroksissa on tutkimus siitä,
kuinka sukupolvitutkimuksen kautta voi saada esiin yhteiskunnan muutosten ja
jatkuvuuksien perusluonteen. Elämäntavat ja yhteiskunnalliset käytännöt
eivät määräydy lainmukaisella tavalla mistään luonnollisesta perustasta
vaan syntyvät prosessina. Teoksessa tämä prosessi käsitetään
yhteiskunnallisen sukupolven ja biologisen sukupolven välisenä jännitteenä.
Hypoteesina on, että perhe on tässä suhteessa erityisessä asemassa: perheen
piirissä yhtäältä pidetään kiinni pysyvistä käytännöistä vasten
yhteiskunnan ajamia muutoksia ja toisaalta koetaan sukupolvien väliset
ristiriidat, jotka voivat olla yhteiskunnallistenkin muutosten alkuna.
Tällaiseen rooliin asetetun perheen metaforana on ruokapöytä, jonka
ääressä sukupolvet ja eri elämänalueisiin liittyvät arvostukset ja
käsitykset kohtaavat. Kirjassa näitä elämänalueita ovat ruokailu, liikunta
ja työ. 

 Yleisemmin tarkastellaan elämänkulkuja, siihen kuuluvia valintoja ja
välttämättömyyksiä. Tutkimuksen aineistona on Päijät-Hämeen alueelta
kerätty kolmen biologisen sukupolven mittainen jatkumo. Tätä on täydennetty
muilla aineistoilla, jotka laajentavat tarkastelun kattamaan ajanjakson
1700-luvun alusta nykynuoriin.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/