[H-verkko] Turku, Väitös: Hyödyllisiä ja mielekkäitä oppeja kotiin vietäväksi. H. G. Porthanin väitösteesit ja akateeminen kasvatus

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Nov 28 12:37:54 EET 2012


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Hyödyllisiä ja mielekkäitä oppeja kotiin vietäväksi. H. G.
Porthanin väitösteesit ja akateeminen kasvatus

Turku
8.12.2012 klo 12:00
---------------------------------------------------------

FM Inkeri Kinnari väittelee 8.12.2012 klo 12 Turun yliopiston humanistisessa
tiedekunnassa latinalaisen filologian alaan kuuluvasta aiheesta ”Hyödyllisiä
ja mielekkäitä oppeja kotiin vietäväksi. H. G. Porthanin väitösteesit ja
akateeminen kasvatus”.

Väitöstilaisuus järjestetään Turun yliopiston Tauno Nurmela –salissa (ls.
1).

Vastaväittäjänä on dos. Raija Sarasti-Wilenius Helsingin yliopistosta ja
kustoksena professori Jyri Vaahtera.

Väitöskirja on julkaistu Annales Universitatis Turkuensis –sarjassa ja se on
luettavissa sähköisenä Turun yliopiston julkaisuarkistossa osoitteessa:
https://www.doria.fi/handle/10024/86131
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/