[H-verkko] Turku, Väitös: Central African Identities and Religiosity in Colonial Minas Gerais

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon toukokuu 14 10:47:13 EEST 2012


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Väitös: Central African Identities and Religiosity in Colonial Minas
Gerais
Turku 18.05.2012 klo 12:15 - 18.05.2012 

Kalle Kananoja väittelee 18.5.2012 kello 12 Åbo Akademin
humanistisessa tiedekunnassa aiheesta 'Central African Identities and
Religiosity in Colonial Minas Gerais'. 

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Auditorio Armfelt, Arken,
Tehtaankatu 2, Turku.

Vastaväittäjänä on Prof. John Thornton, Boston University, ja
kustoksena professori Holger Weiss.

*****

Central African Identities and Religiosity in Colonial Minas Gerais

Kananoja, Kalle
Åbo Akademi, Historian oppiaine, Yleinen historia 
Väitöskirja (monografia) 

Tiivistelmä:

Väitöstutkimus käsittelee orjakauppaa läntisestä Keski-Afrikasta
Brasiliaan ja keskiafrikkalaisten uskonnollista elämää 1700-luvulla.
Minas Geraisin alue Brasilian sisämaassa kehittyi maailman
suurimmaksi kullantuottajaksi 1700-luvun alussa. Kullantuotannon
mahdollisti orjatyövoiman massiivinen tuonti Afrikasta, joka johti
laajamittaisiin kulttuurisiin muutoksiin alueella.

Tutkimuksen ensimmäinen osa käsittelee orjakauppaa eteläisellä
Atlantilla. Kultalöydöt kasvattivat orjatyövoiman kysyntää
Brasiliassa, joka katettiin tuomalla orjia etupäässä Angolasta.
Tutkimus yhdistää Brasilian historian syvälle afrikkalaiseen
kontekstiin selvittämällä, millä tavoin orjien identiteetit
muodostuivat Atlantin molemmin puolin.

Väitöskirjan toisessa osassa analysoidaan keskiafrikkalaisten
uskonnollista maailmaa. Kulttuurien sekoittuminen vaikutti
keskiafrikkalaisiin yhteiskuntiin vahvasti sen jälkeen, kun
portugalilaiset saapuivat Kongon kuningaskuntaan 1400-luvun lopulla.
Kulttuurinen vaihto kosketti yhtä lailla afrikkalaisia kuin
portugalilaisia, eikä kumpikaan osapuoli pakottanut toista
hyväksymään arvojaan ja tapojaan. Katolisuuden leviäminen
Keski-Afrikassa vaikutti uskonnolliseen elämään erityisesti Kongon
kuningaskunnassa, Luandan kaupungissa sekä Portugalin valtaamassa
Angolassa. Uskonnollisissa tavoissa näkyvin muutos oli, että
perinteisten afrikkalaisten symbolien rinnalla ryhdyttiin käyttämään
katolisia esineitä ja kuvia.

Vastaavia kulttuurisia prosesseja on 1700-luvulla havaittavissa
Brasilian kaivosalueella. Tässä tutkimuksessa eteläistä Atlanttia
käsitelläänkin kulttuurisesti yhtenäisenä tilana, jossa
keskiafrikkalaisilla oli vahva rooli sekakulttuurin luojina.

Ilmoitus lähetetty: 11.5.2012 17:35

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/