[H-verkko] Oulu, Väitös: Fuyintang: Missionary Space and Local Community in the Early Twentieth Century Hunan

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To toukokuu 3 08:47:23 EEST 2012


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Väitös: Fuyintang: Missionary Space and Local Community in the Early
Twentieth Century Hunan
Oulu 12.05.2012 klo 12:00 - 12.05.2012 

väitöstilaisuus: Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, historian
oppiaine

Riika-Leena Juntunen:
Fuyintang: Missionary Space and Local Community in the Early
Twentieth Century Hunan

vastaväittäjä dosentti Pekka Lund (HY)
kustos professori Olavi K. Fält (OY)

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)
***
Fuyintang: Lähetysasema ja paikallinen yhteisö 1900-luvun alun
Hunanissa

Väitöskirjan keskiössä on lähetysasema Luoteis-Hunanissa 1900-luvun
alkupuolella. Työ tarkastelee asemaa paikallisesta näkökulmasta ja
havainnoi uuden tilan eri yhteiskuntaluokissa nostattamia
reaktioita.
 
Lähetysaseman ympärille rakentui joukko mielikuvia, jotka olivat
vahvasti sidoksissa alueen historiaan, paikalliseen ja
kansainväliseen politiikkaan sekä Kiinan tarpeeseen uudistua
länsivaltojen luoman paineen alla. Lähetysaseman sisällä mielikuvat
luotiin uskonnon ja rituaalien antamalle pohjalle, joka nivoutui
sulavasti yhteen alueen perinteiden ja ihmisten tarpeiden kanssa. Jo
varhaisessa vaiheessa tilan ympärille alkoi muodostua kiinalainen
yhteisö.

Väitöskirja tuo esiin joukon erilaisia motiiveja, jotka saivat
ihmiset hyväksymään lähetysaseman osaksi elämäänsä tavalla, joka
myötäili paikallisen yhteisönmuodostumisen ideaalia. Niille, jotka
pystyivät omaksumaan aseman sisällä vaalitun normatiivisen koodin,
lähetysasema tarjosi valtaa ja mahdollisuuksia taloudelliseen
hyötyyn. Suurin syy aseman menestymisen takana oli kuitenkin ajoitus,
joka loi yhtymäkohtia lähetysaseman ja paikallisen yhteisön välille.

Tilanne muuttui, kun 1920-luvulla noussut nationalismi ja
aineellisten etujen hiipuminen tuhosi yhteisön olemassaololleen
luomat perusteet. Monet luopuivat jäsenyydestään. Ne jotka jäivät
jäljelle, joutuivat etsimään uudet perusteet kuulumiselle
perustaltaan ulkomaalaiseen yhteisöön. Heistä muodostui joukko pieniä
ryhmiä, jotka säilyttivät kontaktinsa vielä senkin jälkeen, kun
liikkuvat armeijat ja luonnonkatastrofit tuhosivat yhteisön
kiintopisteenä toimineita asemarakennuksia.

Ilmoituksen lähetti:
 Ritva Kylli <ritva.kylli at oulu.fi> 
2.5.2012 14:08

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/