[H-verkko] Helsinki, Teetkö tai suunnitteletko gradua työväestöstä, työväenliikkeestä tai työelämästä?

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Helmi 13 09:14:48 EET 2012


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Teetkö tai suunnitteletko gradua työväestöstä, työväenliikkeestä tai
työelämästä?
Helsinki 27.04.2012 klo 12:17

Tule mukaan Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran
järjestämään graduseminaariin perjantaina 27. huhtikuuta 2012 klo
12–17 Helsinkiin Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6). 

Seminaarissa opiskelijoiden vapaamuotoisia työpapereita kommentoivat
tutkijat ja arkistojen edustajat. Paperit voivat olla historian,
etnologian, folkloristiikan, uskontotieteen, kulttuurintutkimuksen,
sosiologian tai jonkin muun oppiaineen tutkimussuunnitelmia, joiden
kohteena on tavalla tai toisella työ, työväestö, työväenliike tai
työelämä.

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 29. helmikuuta 2012. Liitä
ilmoittautumiseesi yhteystietosi sekä noin sivun pituinen
luonnehdinta tutkimuksestasi (aihe, keskeinen tutkimuskysymys ja
aikakausi sekä työn nykyinen vaihe). Kerro myös yliopistosi,
oppiaineesi ja työn ohjaajan nimi. 

Ilmoittaudu seminaariin seuran sihteerille Kirsi-Maria Hytöselle
(kirsi-m.hytonen(at)jyu.fi, 050 340 4070). Seminaarin hyväksytyt
opiskelijat lähettävät varsinaiset (enintään 10 sivun mittaiset)
seminaaripaperit järjestäjille viimeistään 15.4.2012. Paperit
julkaistaan verkossa, josta ne ovat tulostettavissa seminaarin
osallistujille. Työväen historian ja perinteen seura maksaa
työpaperin esittävien opiskelijoiden matkakulut seminaariin.

Tervetuloa esittelemään tutkimustasi, keskustelemaan tutkimuksen
teosta ja tutustumaan muihin graduntekijöihin ja tutkijoihin!

http://www.thpts.fi/seminaareja/graduseminaari/

Tiedustelut:
Kirsi-Maria Hytönen/THPTS:n sihteeri <kirsi-m.hytonen at jyu.fi> 

Ilmoitus lähetetty: 9.2.2012 19:35

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/