[H-verkko] Työtä: Apulaistutkija Museoviraston arkeologiset kenttäpalvelut -yksikköön

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Joulu 18 13:03:57 EET 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Apulaistutkija Museoviraston arkeologiset kenttäpalvelut -yksikköön
---------------------------------------------------------
Museovirastoon haetaan
Apulaistutkijaa
Tehtävä on sijoitettu Kulttuuriympäristön hoito -osaston Arkeologiset
kenttäpalvelut -yksikköön. Tehtävä on vakituinen ja työsuhteinen ja se
täytetään aikaisintaan 1.2.2013.

Työpaikan katuosoite: Nervanderinkatu 13, Helsinki, keväästä 2013 alkaen
Sturenkatu 4, Helsinki.

Apulaistutkija vastaa virkatyönä tehtävien (ns. koekaivausryhmä)
arkeologisten kenttätyöhankkeiden mittausdokumentoinnista ja kartoituksesta.
Lisäksi hän avustaa kenttätöiden suunnittelussa ja käytännön
järjestelyissä, kenttä- ja jälkitöiden toteutuksessa sekä
tutkimusraporttien laatimisessa.
Tehtäviin kuuluu myös kenttätyövälineistön ylläpitoa sekä
kenttätyöhankkeita koskevaa tiedottamista ja viestintää.

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Tehtävän
menestyksellinen hoitaminen edellyttää vähintään alempaa
korkeakoulututkintoa, jossa
arkeologia pääaineena, hyvää perehtyneisyyttä Suomen arkeologiseen
kulttuuriperintöön, monipuolista kokemusta arkeologisista kenttätöistä
sekä keskeisten arkeologisten kartoitus- ja mittausdokumentointimenetelmien
hyvää
hallintaa. Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja aktiivista
kehittämisotetta. Eduksi luetaan muu täydentäviä valmiuksia antava
kouluttautuminen tai työkokemus sekä tiedonhallinnan tuntemus. Tehtävän
hoito edellyttää valmiutta kenttätyöskentelyyn ja matkustamiseen eri
puolilla Suomea (noin 3 kenttätyökuukautta vuosittain) sekä ajokorttia.

Hakijalta edellytetään valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa. Hyvä
ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä muu kielitaito luetaan
hakijalle eduksi.

Palkkaus määräytyy Museoviraston palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 6
mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2073,06 €/kk euroa kuukaudessa.
Lisäksi tehtävästä maksetaan henkilökohtaista palkanosaa Museoviraston
palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Työaika on virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Lisätietoja tehtävästä antaa yli-intendentti Marianna Niukkanen, puh. 040
128 6201, marianna.niukkanen at nba.fi.

Hakemukset pyydetään toimittamaan 11.1.2013 klo 16.00 mennessä
ensisijaisesti valtion työhakusivuston www.valtiolle.fi
  kautta. Tehtävän työavain on
600-264-12 Tarvittaessa hakemukset voi myös toimittaa Museoviraston
kirjaamoon osoitteella PL 913, 00101 Helsinki. Käyntiosoite on Sturenkatu
2a. Hakemuksia ei palauteta. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee
mainita tehtävän työavain 600-264-12.------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 12.1.2013