[H-verkko] Työtä: Erikoisasiantuntija Museovirastoon

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Joulu 11 13:37:23 EET 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Erikoisasiantuntija Museovirastoon
---------------------------------------------------------
Museovirastoon haetaan 

ERIKOISASIANTUNTIJAA

Virka on viraston yhteinen.  Virka on sijoitettu Kehittämispalvelut
-yksikköön.  Tehtävä on vakituinen, tehtävässä noudatetaan 6 kk
koeaikaa.

Työpaikan katuosoite on Nervanderinkatu 13, Helsinki, maaliskuusta 2013
lähtien Sturenkatu 4, Helsinki. Työaika on virastotyöaika. 

Museoviraston Kehittämispalvelut -yksikkö vastaa Suomen museoalan yleisestä
kehittämisestä ja tukemisesta, museoiden alueellisen tai erikoisalan
toiminnan sopimusohjauksesta, valtionavustusten jakamisesta ja museoihin
liittyvän tiedon keräämisestä ja välittämisestä kaikilla
museosektoreilla.
Kehittämispalvelut edistää museoiden yhteistoimintaa, antaa neuvontaa,
asiantuntija-apua ja koulutusta sekä vetää ja osallistuu alan teemallisiin
kehittämishankkeisiin. Museoalan kehittämistä tehdään yhdessä muiden
museoalan toimijoiden kanssa. 

Toimen tarkoituksena on osallistua valtakunnalliseen museoalan ohjaukseen ja
kehittämiseen, vastata museoalan kehittämisen viranomaistehtävistä ja tiedon
välittämisestä erikseen sovittavien kokonaisuuksien osalta, osallistua
valtionavustusten käsittelyyn, kehittää organisaation tehokasta toimintaa ja
palvelun laatua yhteistyössä osastojen kanssa sekä tukea toiminnan
strategista suuntaamista.

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset
viran hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä museo- ja
kulttuuriperintöalan tuntemus.  Tehtävän menestyksellinen hoitaminen
edellyttää erinomaista yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa, kokemusta
kehittämistehtävistä, kykyä monialaiseen yhteistyöhön sekä
verkostoitumiseen, valmiuksia joustavaan tiimityöhön sekä aktiivista
kehittämisotetta.  Eduksi katsotaan hyvä perehtyneisyys toiminnan
suunnitteluun ja prosessien kehittämiseen, hanketyöhön sekä valmiudet toimia
kansainvälisessä ympäristössä.

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää
ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito on eduksi.

Palkkaus määräytyy Museoviraston palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 9
mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3033,87 euroa. Lisäksi
tehtävästä
maksetaan henkilökohtaista palkanosaa Museoviraston
palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti enintään 50 % tehtäväkohtaisesta
palkasta. 

Lisätietoja tehtävistä antaa kehittämisjohtaja Pirjo Hamari (040) 128 6005,
pirjo.hamari at nba.fi   .  

Hakemukset pyydetään toimittamaan 4.1.2013 mennessä ensisijaisesti valtion
työhakusivuston www.valtiolle.fi kautta. Tehtävän työavain on 600-255-12.
Tarvittaessa hakemukset voi myös toimittaa Museoviraston kirjaamoon
osoitteella PL 913, 00101 Helsinki. Käyntiosoite on Sturenkatu2a, Helsinki.
Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita tehtävän työavain
600-255-12------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 5.1.2013