[H-verkko] Työtä: Museovirastoon haetaan yliarkkitehtia / erityisasiantuntijaa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Joulu 4 10:38:43 EET 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Museovirastoon haetaan yliarkkitehtia / erityisasiantuntijaa
---------------------------------------------------------
Virka on viraston yhteinen. Virka on sijoitettu Kulttuuriympäristön suojelu
-osaston Ohjaus ja tuki -yksikköön. Tehtävä on vakituinen, tehtävässä
noudatetaan 6 kk koeaikaa. Palvelussuhde alkaa heti tai sopimuksen mukaan.
 
 Työpaikan katuosoite on Nervanderinkatu 13, Helsinki, lopputalvesta 2013
Sturenkatu 4, Helsinki.
 
 Yliarkkitehdin/erityisasiantuntijan tehtävänä on ohjata ja kehittää
rakennusperinnön vaalimista, erityisesti restaurointia siten, että
rakennusperinnön arvot tunnistetaan ja otetaan huomioon. Työhön sisältyy
restauroinnin ja korjausrakentamisen tavoitteiden, periaatteiden ja
käytäntöjen määrittelyä sekä niiden toteuttamisen tukemista myös
käytännössä. Erityisinä vastuina ovat Museoviraston avustusten jakaminen,
seuranta ja kehittäminen sekä restauroinnin ja laajemmin korjausrakentamisen
ohjaus, opasaineistot ja neuvonta sekä niihin liittyvä toimintaympäristön
seuraaminen.
 
 Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto tai AMK-tutkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen
edellyttää hyvää perehtyneisyyttä restauroinnin periaatteisiin ja
käytäntöihin, hyvää perehtyneisyyttä rakennusperintöön,
rakennustekniikkaan ja rakennusmateriaaleihin sekä perehtyneisyyttä
Museoviraston työalaan. Lisäksi edellytetään esiintymis-, ilmaisu- ja
neuvottelutaitoja, kykyä kansainväliseen toimintaan sekä tietojärjestelmien
ja tiedonhallinnan tuntemusta. Eduksi luetaan jatkokoulutus (TkL, TkT, FL, FT,
muut), muu täydentäviä valmiuksia antava kouluttautuminen tai työkokemus
sekä osoitettu kokemus kehittämistyöskentelystä.
 
 Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää
ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito on eduksi.
 
 Työaika on virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.
 
 Palkkaus määräytyy Museoviraston palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 9
mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3033,87 euroa. Lisäksi
tehtävästä maksetaan henkilökohtaista palkanosaa Museoviraston
palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti enintään 50 % tehtäväkohtaisesta
palkasta.
 
 Lisätietoja tehtävästä antavat osastonjohtaja Mikko Härö, 040 128 6241,
mikko.haro(at)nba.fi ja yli-intendentti Ulla Salmela, 040 128 6251,
ulla.salmela(at)nba.fi
 
 Hakemukset pyydetään toimittamaan 28.12.2012 klo 16.00 mennessä
ensisijaisesti valtion työhakusivuston www.valtiolle.fi kautta. Tehtävän
työavain on 600-254-12.
 
 Tarvittaessa hakemukset voi myös toimittaa Museoviraston kirjaamoon
osoitteella PL 913, 00101 Helsinki. Käyntiosoite on Sturenkatu 2a. Hakemuksia
ei palauteta. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita tehtävän
työavain 600-254-12.------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Lea Murto-Orava <lea.murto-orava at nba.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 29.12.2012