[H-verkko] Arvosteltavaksi: teoksia väärennöksistä, turhan tutkimisesta, televisiosta ja sururistin kantajista

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ke Elo 29 10:36:20 EEST 2012


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.


***
Vuosi 1812 muutti Suomen historiaa

Arkistolaitoksen uusi julkaisu "Kotkien varjot - Suomi vuonna 1812" 
kertoo
vuoden 1812 tapahtumista Suomessa. Tuona vuonna monet yllättävät 
päätökset ja
käänteet muuttivat Suomea.

Elokuussa 1812 Venäjän keisari Aleksanteri I ja Ruotsin kruununprinssi 
Carl
Johan tapasivat Turussa ja sinetöivät Suomen aseman Venäjän 
yhteydessä. Samana
vuonna Helsinki korotettiin pääkaupungiksi, Vanha Suomi liitettiin 
muun Suomen
yhteyteen ja kotimaiset sotajoukot perustettiin uudelleen.

Teos tarkastelee laajasti näitä kahdensadan vuoden takaisia tapahtumia.
Kaksikielisen teoksen ovat toimittaneet arkistolaitoksen pääjohtaja 
Jussi
Nuorteva ja Kansallisarkiston tutkija Pertti Hakala.

***
Valkonen Satu

Television merkitys lasten arjessa
Akateeminen väitöskirja
Tampere University Press 2012
Televisio lasten arjessa tarjoaa tuoreita aineksia lasta koskevaan 
televisiokeskusteluun ja tuo esiin kiinnostavia näkökohtia kaikille 
niille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään lasten elämää 
mediakulttuurissa.

Satu Valkonen kuvaa monipuolisesti alle kouluikäisten lasten arkea, 
heidän vuorovaikutussuhteitaan ja kokemuksiaan televisionkäytön 
näkökulmasta. Tutkimus avaa arkiseen ja tuttuun ilmiöön vaihtoehtoisen 
näkökulman, jonka mukaan televisiota voidaan käyttää eräänlaisena 
mediakulttuurisena heijastuspintana itseä ja maailmaa koskeville 
käsityksille.

Televisio lasten arjessa sopii luettavaksi lasten parissa 
työskenteleville, tutkijoille, opiskelijoille ja vanhemmille. Teos 
soveltuu oppikirjaksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.
***
Kivimäki Sanna
Kuinka tämän tuntisi omaksi maakseen - Suomalaisuuden kulttuurisia 
järjestyksiä
Acta Universitatis Tamperensis; 1751
Tampere University Press 2012

Suomalaiset ovat aina pohtineet Suomea ja suomalaisuutta paljon. 
Suomalaisuudella on voitu viitata moniin eri asioihin, kuten 
itsenäisyyspäivän paraateihin ja arkisiin itsestäänselvyyksiin, 
saunomiseen ja synkkämielisyyteen, kansantansseihin, Koskenkorvaan ja 
Kaurismäen elokuviin.

Suomen ja suomalaisuuden kaltaiset konstruktiot eivät ole vain 
maantieteellisiä ja fyysisiä tiloja tai alueita, vaan myös 
mielentiloja, joiden rakentumisessa kulttuurisilla representaatioilla 
on keskeinen sijansa. Väitöstutkimuksen tavoitteena on purkaa 
suomalaisuuteen liittyviä ajattelutapoja sekä tehdä näkyväksi ennen 
kaikkea sukupuoleen, mutta myös sukupuoleen ja luokkaan liittyviä 
suomalaisuuden järjestyksiä erilaisissa media-aineistoissa.

Väitöskirjassa analysoidaan suomalaisuutta erillisen johdantoluvun 
sekä yhteensä seitsemän, erilaisia aineistoja käsittelevän analyysin 
avulla. Aineistona käytetään muun muassa suomalaisten kirjailijoiden 
aikakauslehtihaastatteluja, erilaisia Tampere-kuvauksia sekä Aki 
Kaurismäen elokuvaa Tulitikkutehtaan tyttö. Tutkimuksessa 
tarkastellaan myös uutta luokkatutkimusta ja pohditaan, miten 
sukupuoli ja luokka eriarvoisuutta tuottavina kategorioina voitaisiin 
tehdä näkyväksi mediatutkimuksen opetuksessa.

Tutkitut kertomukset suomalaisuudesta, sukupuolesta ja luokasta 
vaikuttavat ristiriitaisilta ja epäjohdonmukaisilta. Siinä missä 
hyvinvointivaltio on vakuuttanut kansalaisiaan tasa-arvosta ja 
yhdenvertaisuudesta, suomalainen (media- ja tutkimus)kulttuuri on 
järjestänyt suomalaisuutta hyvinkin hierarkkisesti. Ensisijaista 
näyttää olleen lähinnä (työväenluokkainen) maskuliinisuus, joka usein 
edustaa suomalaisuutta yleensä. Toisaalta tutkimus ja opetus voivat 
ohjata paljonkin sitä, mitä ja miten tulkitaan suomalaisuudeksi. 
Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntyessä olisi aiempaa tärkeämpää 
kiinnittää huomiota sukupuolen ja yhteiskuntaluokan yhteisvaikutukseen 
myös mediakulttuurin tutkimuksessa ja opetuksessa, vaikka ajatusta 
suomalaisista yhteiskuntaluokista vierastettaisiinkin.


****
Esko Lammi , Sururistin kantajat

Kaatuneitten Omaisten Liiton (KOL) historia sotavuosista nykypäiviin.

"Suomen vuosina 1939-1945 käymät sodat aiheuttivat mittaamattomia 
inhimillisiä ja aineellisia kärsimyksiä. Rintamalla taistelevien 
sotilaiden ja heitä tukevien joukkojen ohella kärsijöitä olivat ne, 
jotka menettivät sodassa läheisensä. Lohdutuksena kaatuneiden 
lähiomaisille luovutettiin 4. luokan Vapaudenristi miekkojen kera 
mustassa nauhassa eli sururisti. Sururisti kosketti lähes 100 000 
äitiä ja isää, 30 000 aviovaimoa ja 50 000 lasta, mutta sen kanto- 
oikeus myönnettiin vain kaatuneen äidille tai aviopuolisolle, 
myöhemmin vanhimmalle tyttärelle.

Tietokirjailija, kapteeni evp. Esko Lammin kirja Sururistin kantajat 
on erinomainen kuvaus Kaatuneitten Omaisten Liiton (KOL) omasta 
historiasta sotavuosista näihin päiviin asti. Teos tuo uudella tavalla 
esille varsinkin niitä asioita, joita liitossa on tapahtunut tämän 
vuosituhannen puolella. Se kertoo myös siitä murroksesta, mihin KOL 
joutui 2000-luvun alussa, kun sotaorvot alkoivat järjestäytyä ja 
tulivat mukaan liiton toimintaan. Elossa olevien sotaleskien keski-ikä 
on jo 95 vuotta, joten on selvää, että sururistin kantajien joukossa 
on tapahtunut sukupolvenvaihdos."
***

****
Turun museokeskukselta uusi julkaisu

FORTUNAKORTTELI JA QWENSELIN TALO

Turun keskustassa sijaitsevasta kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta 
Fortunakorttelista tulee turkulaisen kaupunkikulttuurin uudenlainen 
keidas. Tavoitteena on luoda alueelle uudenlainen kauppakortteli, 
jossa on designin, käsityön ja muodin pieniä putiikkeja, gallerioita, 
kahviloita, ravintoloita, "pop-up"-kauppoja ja työtiloja luovan alan 
toimijoille. Fortunakortteli yhdistää Aurajoen ja sen rannalla olevat 
ravintolat ja galleriat Kauppahallin kautta Hansakortteliin ja toimii 
kujana eri aikakausina syntyneiden kauppapaikkojen välillä. 
Fortunahankkeen tavoitteen saavuttamiseksi on tehty korttelin 
rakennusten kuntotutkimuksia, suunnitelmia ja selvityksiä 
liiketoimintamalleista sekä kokonaissuunnitelma rakennusten 
korjaamisesta. Suurena apuna tässä on ollut Varsinais-Suomen liiton 
myöntämä EAKR rahoitus Turun Seudun Kehittämiskeskuksen koordinoimalle 
korttelin kehittämishankkeelle.

Tänään julkaistu teos Fortunakortteli ja Qwenselin talo on syntynyt 
yhtenä Fortunakorttelin kehittämishankkeen tuloksena. Se on kertomus 
Fortunakorttelin elävästä historiasta. Kirjasta löytyvät tiedot 
alueella olevista rakennuksista. Julkaisun artikkelit kertovat Turun 
paloa edeltävältä kaudelta peräisin olevan Qwenselin talon ja 
Herrainkulman hallinto- ja liikekorttelin, Kaupungintalon, nk. Kempen, 
Konsulin ja Petreliuksen talojen, Kansallisen kirjakaupan rakennuksen 
sekä Wittenbergin ja Säästöpankin rakennuksien historian. Kirja on 
myös upea valokuvakertomus korttelista keväällä 2012, juuri ennen 
uuden toiminnan ja toimijoiden aikaa.

Museokeskuksen tutkijat Kaarin Kurri ja Johanna Viitaharju ovat 
erinomaisella asiantuntemuksellaan kirjoittaneet julkaisun tekstit. 
Valokuvaaja Raakkel Närhi on vankalla ammattitaidolla tuonut 
valokuvissaan esille korttelin tunnelmat. Graafinen suunnittelija Ulla 
Kujansuu on koostanut tekstin ja kuvat korkeatasoiseksi 
kokonaisuudeksi, jossa eri aikakerrostumat rinnakkain ja yhdessä 
kertovat korttelin tarinan. Julkaisu ei olisi syntynyt ilman tutkija 
Marita Söderströmin ansiokasta toimitustyötä ja Karolina Jalarvon, 
Juha Aaltosen ja Nina Mannisen laatimia mielenkiintoisia tietoiskuja.
Turun museokeskuksen julkaisuja 61
ISBN 978-951-595-166-3, ISSN 1797-9633
86 sivua
Ovh. 24 euroa
****

Aito vai väärennös? Väärennettyä ja aitoa taidetta Gösta Serlachiuksen 
taidesäätiön kokoelmista

Julkaisussa esitellään seitsemän Gösta Serlachiuksen taidesäätiön 
kokoelmiin kuuluvaa maalausta, joista yksi osoittautui lähemmissä 
tutkimuksissa Schjerfbeck-kopioksi ja kolme väärennöksiksi. Gallen- 
Kallelan ja Pehr Hilleströmin maalauksina hankituista teoksista on 
esitetty vahvoja väärennösepäilyjä. Sen sijaan aiemmin väärennöksenä 
pidetty Akseli Gallen-Kallelan suuri maisemamaalaus on osoittautunut 
aidoksi. Julkaisu raottaa hieman sitä salaperäisyyden verhoa, joka 
littyy taideväärennöksiin ja kertoo taideteosten aitoustutkimuksesta.

Marjo-Riitta Simpanen. Serlachius-museoiden julkaisuja 5. Painopaikka 
Kariston Kirjapaino Oy

*****
Turtiainen, Riikka & Östman, Sari (toim.) 2012: Rappio! Esseitä 
"turhan" tutkimisesta. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen 
julkaisut 34. Pori: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen 
koulutusohjelma, Digitaalinen kulttuuri.


Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen 
koulutusohjelman julkaisusarjassa on ilmestynyt esseekokoelma Rappio! 
Esseitä "turhan" tutkimisesta. Teokseen on koottu tekstejä 
tutkijoilta, jotka osallistuivat Porin yliopistokeskuksessa 15.4.2011 
järjestettyyn Rappio! -kevätseminaariin.
Teoksen ovat toimittaneet yliopisto-opettaja Riikka Turtiainen ja 
tohtorikoulutettava Sari Östman.

Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin järjestämässä seminaarissa 
keskusteltiin tutkimusaiheista ja -alueista, jotka kohtaavat runsaasti 
vastustusta tai hämmästelyä. Monilla kulttuurisilla tutkimusaloilla, 
kuten populaarikulttuurin, median tai digitaalisen kulttuurin 
tutkimuksessa tarkastellaan usein sellaisia ilmiöitä ja prosesseja, 
joita arjessa pidetään turhanpäiväisinä. Rappio! -seminaari nosti 
näitä aiheita asiallisen keskustelun ja laajemman huomion kohteeksi.

Esseekokoelma syventää seminaariesitysten antia ja tarjoaa lopuksi 
professori Jaakko Suomisen proosarunon muodossa leikillisiä neuvoja 
niille, jotka haluavat tehdä tieteestä parempaa.

****
Queera läsningar

Millainen on queer teksti ja mitä on queer lukeminen? Queera läsningar 
on ensimmäinen ruotsiksi julkaistu pohjoismainen queer- 
kirjallisuudentutkimuksen antologia. Queer-tutkimus löi Pohjoismaisssa 
läpi 1990-luvun puolivälissä, ja sen suosio on kasvanut koko ajan. 
Opiskelijat ja tutkijat käyttävät queer-teoriaa kaunokirjallisuuden 
tulkinnoissa, ja useit queer-näkökulmaisia väitöskirjojakin on 
ilmestynyt. Edelleen tarvitaan teoreettista pohdintaa siitä, miten 
kaunokirjallisuutta luetaan ja tutkitaan queeristi. Queer- 
näkökulmainen tulkinta keskittyy tekstin aukkoihin, säröihin ja 
epäloogisuuksiin, sen sisäisiin riitasointuihin ja ambivalenssiin. 
Queer-luenta tarttuu tekstin hiljaisuuksiin, siihen mitä teksti 
samanaikaisesti peittää ja tekee näkyväksi - ja etenkin sellaiseen, 
mikä näyttäytyy erilaisena ja poikkeavana suhteessa normatiivisiin 
käsityksiin sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Queera läsningar- 
antologian tekstit käsittelevät poliittisia ja tunteita herättäviä 
tapoja lukea ja tulkita yksittäisiä teoksia, kaunokirjallisuuden 
lajeja tai kirjallisuudenhistoriaa. Kirjan ovat toimittaneet 
kirjallisuudentutkijat Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren ja Rita 
Paqvalén. Kirja on suunnattu niin tutkijoille, tohtorikoulutettaville 
ja opiskelijoille kuin kaikille muillekin aiheesta kiinnostuneille.

****
"MUN STADI" KERTOO HELSINGISTÄ SOMALINUORTEN NÄKÖKULMASTA

Siirtolaisuusinstituutin syksyn toinen kirjauutuus esittelee 
siirtolaisnuorison ajatuksia Suomesta ja suomalaisuudesta. Kirjan 
tekemiseen osallistuneita nuoria yhdistää se, että heidän vanhempansa 
ovat kotoisin Somaliasta ja että he ovat koko lapsuutensa tai ainakin 
suuren osan siitä asuneet Suomessa. Kirjassa nuoret tarkastelevat 
sanoin ja kuvin suhdettaan uuteen kotikaupunkiinsa Helsinkiin.

"Mun Stadi" tuo lukijan tulkittavaksi seitsemän nuoren maalaaman 
kuvan, jossa suomalaisuus, siirtolaisuus, etnisyys ja paikallisuus 
näyttäytyvät mielenkiintoisesti uudessa valossa. Suomessa syntyneet 
somalinuoret kokevat pääosin olevansa kotonaan Helsingissä mutta 
tavalla, jolla ei välttämättä ole vielä nimeä: "kai me ollaan 
jonkinlainen uusi sukupolvi suomalaisia ja itse kukin vähän kaikkea 
muuta". Suomalaisuus ja stadilaisuus määrittyvät tätä kautta 
väkisinkin uudelleen erilaisina alakulttuurisina merkityksinä.

Perinteisesti toisen polven siirtolaisten on ajateltu integroituvan 
vahvasti uuden kotimaansa tapoihin vanhempiensa esimerkin vastaisesti. 
"Mun Stadin" perusteella Helsingin somalinuoret ovat enemmänkin 
välitilassa uuden ja vanhan kulttuurin välillä. Afrikkalainen 
yhteisöllisyys ja uskonnollisuus painavat edelleen vaakakupissa mutta 
toisaalta uusi kotiseuturomantiikka ja suomalainen tapa toimia ja 
ajatella ovat jo muokanneet heidän identiteettiään: "Somalialaisissa 
perheissä on erilainen tapa kasvattaa lapsia kuin suomalaisissa, mut 
loppupeleissä, kun asuu Suomessa niin monta vuotta niin kasvatustapa 
länsimaistuu".

Mukaan mahtuu myös nuorekasta kritiikkiä lähtökulttuuria ja uuden maan 
oloja kohtaan. "Mun Stadi" onkin mielenkiintoinen ajankuva 2010-luvun 
Suomesta, jossa maahanmuutto ja siihen liittyvät uudet ilmiöt ovat 
olleet voimakkaasti esillä julkisessa keskustelussa viime vuosina.

*****
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!