[H-verkko] Työtä: Historian yliopistonlehtorin määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä Itä-Suomen yliopistossa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Apr 17 13:36:49 EEST 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Historian yliopistonlehtorin määräaikainen työsopimussuhteinen
tehtävä Itä-Suomen yliopistossa

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN
TIEDEKUNNASSA JOENSUUN KAMPUKSELLA

on haettavana

Historian yliopistonlehtorin määräaikainen työsopimussuhteinen
tehtävä ajalle 1.8.2012-31.12.2013. 

Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. 

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa historian kandidaatti- ja
maisteritutkinnon opetusohjelman mukaista opetusta ja vastaanottaa
kirjatenttejä ja esseitä. Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluvat
lisäksi oma tieteellinen julkaisutoiminta, oppiaineen kehittäminen,
opintojen suunnittelu, hallintotehtävät sekä yhteiskunnallisen ja
alueellisen vaikuttavuuden tehtävät.

Yliopistonlehtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla
soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä
opetustaito (Hallintojohtosääntö 31 §). 


Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja
tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti 
vaativuustasoille  5-7 (2787,19 – 3754,51 euroa/kk). Tehtäväkohtaisen
palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen
perustuvaa palkanosaa, jonka suuruus on enintään 46,3 %
tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Kirjallisiin hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo tai sitä
vastaava selvitys, kopiot tutkintotodistuksista, julkaisuluettelo,
opetusansioiden portfolio sekä muut asiakirjat, joilla hakija haluaa
osoittaa kelpoisuutensa tehtävään.

Tiedekunnan dekaanille osoitetut hakemukset tulee toimittaa
Itä-Suomen yliopiston Joensuun tai Kuopion kampuksen kirjaamoon:
Itä-Suomen yliopisto
Joensuun kampus, kirjaamo, PL 111, 80101 Joensuu (käyntiosoite:
Yliopistokatu 2, Aurora) tai
Kuopion kampus, kirjaamo, PL 1627, 70211 Kuopio (käyntiosoite:
Yliopistonranta 1 E, Snellmania).

Hakuaika päättyy 3.5.2012 klo 15.00.

Lisätietoja antavat:
Professori Jukka Korpela, sähköposti jukka.korpela(at)uef.fi, puh.
050  372 8665
Johtava hallintopäällikkö Mari Ikonen, sähköposti
mari.ikonen(at)uef.fi,  puh. 050 4328267 

Hallintokeskus, 17.4.2012


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Riikka Myllys <riikka.myllys at uef.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 04.05.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: