[H-verkko] Tampere, =?UTF-8?B?VuRpdPZzOg==?= Historioitsijan synnit. =?UTF-8?Q?N=E4k=F6kulmia?= anakronismin ongelmaan

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Syys 19 14:01:43 EEST 2011


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Väitös: Historioitsijan synnit. Näkökulmia anakronismin ongelmaan
Tampere 23.09.2011 

FM Sami Syrjämäen filosofian alaan kuuluva väitöskirja

Sins of a Historian. Perspectives to the problem of anachronism
(Historioitsijan synnit. Näkökulmia anakronismin ongelmaan)

tarkastetaan 23.9.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan
luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Iain Hampsher-Monk (Exeterin yliopisto,
Englanti). Kustoksena toimii professori Leila Haaparanta.

                        ***

Sami Syrjämäki on syntynyt Kemissä ja hän on suorittanut filosofian
maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii
koordinaattorina Helsingin yliopiston maailman kulttuurien
laitoksella .

Syrjämäen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis
Tamperensis; 1639, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN
978-951-44-8524-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös
sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1101,
Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8525-1, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum,
http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014
Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju at uta.fi.

Lisätietoja: Sami Syrjämäki, puh. 044 540 0268,
sami.syrjamaki at uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Anakronismi on historiantutkimuksen keskeisiä metodologisia ongelmia.
Anakronistisessa historian tulkinnassa historioitsija sijoittaa
tutkimaansa aikakauteen käsitteitä tai ajattelutapoja, jotka kuuluvat
johonkin toiseen aikakauteen. Tutkimus laajentaa teoreettista
ymmärrystä anakronismeista sekä luo tulkintakehikon, jonka avulla
anakronismeja on mahdollista välttää erityisesti
intellektuaalihistoriassa.

Intellektuaalihistoriassa anakronismeihin päädytään mm. silloin kun
ei huomata eroja omien ja menneisyyden henkilön ajattelutavoissa tai
tavoissa käyttää käsitteitä. Tutkimuksen keskeinen strategia on tuoda
esiin mahdollisia historiallisten katkosten paikkoja ja siten
mahdollistaa anakronismien monipuolinen tunnistaminen. Työssä
nostetaan esiin se seikka, että vaikka historioitsijan ei olekaan
mahdollista varmistua tulkintansa anakronismittomuudesta, niin siitä
ei seuraa etteikö historiallinen kuvaus voi periaatteessa välttää
anakronistiset kuvaukset.

Tutkimus rakentuu pitkälti Quentin Skinnerin, W. B. Gallien ja Ludwig
Wittgensteinin ajatusten päälle.

Ilmoitus lähetetty: 13.9.2011 09:09

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/