[H-verkko] Arvosteltavaksi: Siltalan syksyn 2011 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Pe Syys 2 13:36:54 EEST 2011


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja aina myös kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen  
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

****
Siltala syksy 2011

Keskisarja, Teemu: Kyynelten kallio - Kirjoituksia seksistä ja 
väkivallasta

Pappilanrengit Heikki Mikonpoika ja Heikki Heikinpoi­ka ovat Suomen 
ensimmäiset nimeltä tunnetut homot. Heidät poltettiin roviolla 
Taivassalon pitäjässä Kyynel­ten kallioksi kutsutulla mestauspaikalla 
vuonna 1665.

Kuudessa itsenäisessä kertomuksessa Teemu Keski­sarja tutkailee Suomen 
historiaa ajattomien ihmiskoh­taloiden kautta. Nykyaika luulee 
keksineensä sukupuo­lisuuden sateenkaaren, koulu- ja 
työpaikkakiusaamisen tai monikulttuurisuuden, mutta mikään ei ole 
uutta aurin­gon eikä edes Pohjantähden alla. Hyvässä ja pahassa oli 
suomalainen valmis jo menneisyyden maalaiskylässä, siellä mistä 
jokseenkin kaikki ajatustottumuksemme juontuvat trendihömpötyksistä 
riippumatta.

Klinge, Matti: Tanskan sää, päiväkirjastani 2010-2011
Professori Matti Klingen päiväkirjasarjan 13. osa. Pit­kät 
perspektiivit, älyllinen intohimo ja suvereeni riippu­mattomuus 
tekevät Matti Klingen aikalaismerkinnöistä joka syksy tapauksen.

Kuisma, Markku: Saha – Tarina Suomen modernisaatiosta ja ihmisistä 
jotka sen tekivät
”Maamme metsiin on luonto sijoittanut ainoan rikkau­temme lähteen”, 
senaattori L. G. von Haartman perus­teli näkemystään, joka kielsi 
sahat, mutta uskoi puuta jalostavaan teollisuuteen Suomen paremman 
tulevai­suuden ehtona. Suomen metsävarat olivat 1800-luvun 
puolivälissä väkimäärään suhteutettuna Euroopan suurimmat ja 
absoluuttisestikin merkittävät. Uudenaikaisen länsi­maisen 
yhteiskunnan kehkeytyminen etenikin täällä metsien ja maailmantalouden 
liiton varassa. Moder­nisaatio, teollistuminen ja kaupungistuminen, 
kytkey­tyi kuitenkin vastoin von Haartmanin luuloa nimen­omaan 
sahateollisuuden nousuun. Sahauksesta tuli Suomen suurin 
vientiteollisuus, joka tahditti koko yhteiskunnan kehitystä. Maailman­ 
sotien välillä Suomi ohitti Ruotsin Euroopan johtavana puutavaran 
viejänä, ja vielä 1950-luvun alussa sahata­varalla, sellulla ja 
paperilla hankittiin yli 80 prosenttia Suomen vientituloista.


Långbacka, Ralf: Taiteellista teatteria etsimässä ( tämä 
ruotsinkielisenä Söderströmin syksyssä)
Muistelmiensa toisessa osassa Ralf Långbacka kuljet­taa lukijan halki 
1970- ja 1980-lukujen värikkään ja po­liittisen teatterielämän. Kirja 
alkaa ”Kotkien kaudella”, Turun kaupunginteatterin legendaarisilla 
vuosilla, jol­loin Ralf Långbacka toimi yhdessä Kalle Holmbergin 
kanssa teatterin taiteellisena johtajana. Turun jälkeen Långbacka 
ohjasi viiden vuoden ajan Suomessa, Ruot­sissa ja Norjassa. Yksi tämän 
kauden merkittävimpiä esityksiä sisältyy tähän ajanjaksoon: Ibsenin 
Peer Gynt, jonka Långbacka ohjasi Helsingin kaupunginteatte­rille. 
Samoihin aikoihin sai ensi-iltansa myös Lång­backan elokuvaohjaus 
Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti, jossa Lasse Pöysti näytteli 
pääosaa. Vuonna 1981 Långbacka nimitettiin taiteilijaprofessoriksi ja 
DDR:n taideakatemian jäseneksi. Samana vuonna hän julkai­si 
ensimmäisen kirjansa Muun muassa Brechtistä (suo­meksi 1982, Tammi).


Niinivaara, Susanna; Smith, Hanna: Medvedevin Venäjä
Venäjällä pidetään duumanvaalit joulukuussa 2011 ja presidentinvaalit 
maaliskuussa 2012. Toimittaja Susan­na Niinivaara ja tutkija Hanna 
Smith antavat kirjas­saan työkalut presidentti Dmitri Medvedevin presi­ 
denttikauden ymmärtämiseen ja vaalien analyysiin. Medvedevin 
presidenttikausi on monesta syystä tärkeä. Se katkaisi presidentti 
Vladimir Putinin kau­den, vaikka Putinin kausi jatkuisikin taas 
Medvede­vin jälkeen. Putinin ja Medvedevin tandem-hallinto on Venäjän 
federaation aikana ensimmäinen yritys yhdis­tää presidentin ja 
pääministerin hallinnot. Ensi kertaa Venäjän federaatiolla on vahva 
pääministeri. Kirjoit­tajat pohtivat, kuinka Venäjällä luodaan uutta 
kansal­lista ja valtiollista identiteettiä. He analysoivat Poh­jois- 
Kaukasian kysymystä ja sen vaikutuksia Venäjän demokratian 
kehittymiseen. He kertovat myös, kuin­ka korruptio toimii Venäjän 
yliopistomaailmassa.


 Lindholm, Olli; Rantanen, Ilpo: Likaiset legendat
Suomen pitkäikäisimpiin, suosituimpiin ja rakaste­tuimpiin rock- 
yhtyeisiin kuuluva Yö juhlii 30-vuotista taivaltaan vuonna 2011. 
Syksyllä starttaavan massiivi­sen Kiitos ja kunnia -juhlakiertueen 
lisäksi faneille tarjo­taan tilaisuus päästä mukaan ainutlaatuiselle 
matkalle, joka alkaa vuodesta 1981: runsaalla ja ennennäkemät­tömällä 
kuvituksella varustettu Likaiset legendat – 30 vuotta Yötä päästää 
ääneen lukuisia Yö-ihmisiä matkan varrelta, roudareista levy-yhtiön 
edustajiin, nykyisis­tä taustalaulajista bändin entisiin jäseniin, 
tietenkään unohtamatta yhtyeen perustajaa ja keulakuvaa Olli 
Lindholmia. Muistoja, anekdootteja, hauskoja tarinoita, vaikeita 
hetkiä, hankaluuksia, dramatiikkaa… 30 vuotta Suo­mirockin elävintä ja 
värikkäintä historiaa. Likaiset le­gendat sisältää myös Yön 
täydellisen diskografian sekä entisten ja nykyisten bändin jäsenten 
esittelyt.Suomi, Juhani: Entä tähtein tällä puolen?
Juhani Suomen muistelmateos aukeaa lohdullisista joulunajan 
tunnelmista. Hän piirtää lämpimän ku­van lapsuutensa Helsingistä ja 
vanhemmistaan. Nuo­ruusajan maailmantuskasta Suomi siirtyy virkamies­ 
vuosiinsa ja kommentoi “valistuneena tarkkailijana” suorasukaisesti 
valtakunnan korkeinta johtoa Manner­heimista Ahtisaareen. Lukijan 
näkemys päättäjistä tar­kentuu ja saa ironisia sävyjä. 
Ulkoministeriötä lähes 40 vuotta palvellut Suomi kertoo elävästi 1970- 
luvun perusteellisista valtiovie­railuista Neuvostoliittoon ja mm. 
valtakunnan kerman kovasta kilvasta matkustaa mahdollisimman lähellä 
presidenttiä. Juhani Suomi kertoo avomielisesti häntä kohdan­neesta 
vaikeasta työuupumuksesta ja vastaa monia askarruttaneeseen 
kysymykseen: Mikä saa ihmisen uhraamaan yli 20 vuotta elämästään Urho 
Kekkosen tutkimiseen?Dikötter, Frank: Mao - Kiinan suuri nälänhätä 1958–1962

Mao Tse-tungin toimeenpanema Suuri harppaus vuo­sina 1958–1962 
aiheutti Kiinassa maailmanhistorian tuhoisimman nälänhädän, jonka 
jättiläismäiset mitta­suhteet Kiinan kommunistinen puolue yrittää 
edelleen pitää salassa. Historioitsija Frank Dikötter luo uusien 
arkistotietojen pohjalta yksityiskohtaisen kuvan Kii­naa kohdanneesta 
katastrofista. Aikaisemmat arviot Suuren harppauksen kuolon­uhrien 
lukumäärästä liikkuivat 15 ja 32 miljoonan vä­lillä, mutta 
kommunistisen puolueen salaisten asia­kirjojen mukaan nämä luvut ovat 
virheellisiä. Dikötter arvioi teoksessaan, että vuosina 1958–1962 
menetti tar­peettomasti henkensä ainakin 45 miljoonaa ihmistä. 
Epätoivoinen tilanne ajoi kiinalaiset julmuuksiin, joita kirja kuvaa 
pysäyttävästi. Nälänhädän pahimmassa vaiheessa vanhemmat saattoivat 
myydä lapsensa tun­temattomille muutamasta kourallisesta viljaa, ja 
kuol­leita kaivettiin haudoistaan syötäviksi. Nälänhädästä selvinneet 
olivat harvoin sankareita: raaka selviyty­mistaistelu pakotti heidät 
hylkäämään moraalinsa.Figes, Orlando: Kuiskaajat - Ihmiskohtaloita Stalinin Neuvostoliitossa

"Yhden ihmisen kuolema on tragedia; miljoonien kuo­lema on 
tilastotietoa." Riippumatta siitä, onko Josef Stalin tämän aforismin 
keksijä, kuvaa se hyvin hänen valtakauttaan Neuvostoliitossa. 
Englantilainen historioitsija Orlando Figes kertoo, millaista oli 
tilastotietoihin kuuluneiden elämä. Hän kuvaa tavallista kansaa 
Stalinin vainojen aikaan, jolloin kuka tahansa saattoi joutua 
vankileirille. Neuvostolii­ton salainen poliisi NKVD toteutti etsinnät 
mielivaltai­sesti. Ihmiset ilmiantoivat toisiaan kateudesta, vihas­ta 
tai koska uskoivat tekevänsä oikein paljastaessaan kommunistipuolueen 
viholliset. Kuiskaajat perustuu suurilta osin yksityisiin dokument­ 
teihin, kuten päiväkirjoihin ja kirjeisiin. Kirja avaa ai­van uuden 
näkökulman Stalinin ajan Neuvostoliit­toon. Se ei tarkastele kansan 
kärsimyksiä ulkoapäin, vaan antaa äänen itse uhreille. Kirjan kuvitus 
koostuu niistä harvoista lavastamattomista valokuvista, jotka ajalta 
ovat säilyneet.

*********************
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.