[H-verkko] Arvosteltavaksi: Söderströmin syksyn 2011 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Pe Syys 2 13:33:10 EEST 2011


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja aina myös kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen  
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.


****
Söderström syksy 2011


Nordman, Kurt: Tiga är silver men tala är guld

För oss som var chefer inom telebranschen var 1970- och 1980-talen en 
inspirerande men också en förvirrande tid. De gamla reglerna hade 
upphört att gälla, och det var vi som formulerade de nya. I den 
viktigaste frågan av alla, nämligen den som gällde monopolens 
fortbestånd, var Tony Hagström (då chef för Televerket i Sverige) och 
jag helt överens. Enligt mina anteckningar sade Tony så här: ”Det fi 
nns inget som är så omöjligt som att ha ett monopol. Det blir bara 
missnöje från alla håll och kanter.” Som nybliven diplomingenjör får 
Kurt Nordman anställning på Helsingfors telefonförening 1963. Det är 
startskottet för en lång karriär i bolaget, med undantag för en kort 
sejour utomlands. 40 år senare går Nordman i pension från uppdraget 
som VD och arbetande styrelseordförande. Här tecknar han med sitt 
perspektiv från insidan den enorma förvandling bolaget genomgått från 
bepansrat monopol till att utgöra en dynamisk del av landets 
näringsliv. Det här är företagshistoria, men lättsamt och anekdotiskt 
berättat. Här flätas telefonföreningens historia samman med 
telekommunikationernas utveckling i Finland, men också med den 
finländska samhällsutvecklingen.

Lönnfors, Per-Erik: Vi skall alltid ha Jekaterinburg

Per-Erik Lönnfors observerar sin omgivning efter hustruns död i 
cancer. Gamla, ensamma män med oklippt nackhår, utslitna kläder och 
kanske en såsfläck på kavajen? Han lever bland minnen och hågkomster 
av sin hustru, han saknar henne, han samtalar med henne. Men livet 
måste gå vidare, det måste det ju. På en resa till Jekaterinburg 
händer det som alla ensamma människor – oberoende av ålder – drömmer 
om. Det uppstår en kontakt, trevande till en början, så småningom 
växer sig känslan allt starkare. Kvinnan är yngre, en ingermanländska 
bosatt i Finland. Främmande för mycket i den finlandssvenska 
författarvärld som varit Per-Erik Lönnfors under hans år efter 
pensioneringen. Lönnfors bok är en vacker och berörande kärleks 
historia, som vi sar att livet aldrig upphör att över raska om man är 
tillräckligt modig att leva det.

Långbacka, Ralf: På jakt efter en konstnärlig teater. Tidsmärkt teater 
2.

 I andra delen av sina memoarer tar Ralf Långbacka med läsaren på en 
resa genom 1970- och 1980-talets finländska teater med start på Åbo 
stadsteater, där Långbacka och Kalle Holmberg övertog den konstnärliga 
ledningen år 1971. De år som följde har blivit legendariska – 
”Örnarnars tid”. Den avslutades för Långbackas del med iscensättningen 
av Georg Büchners Dantons död år 1977. Efter Åbotiden följde ”fem år i 
frihet” med föreställningar i Finland, Norge och Sverige och med Peer 
Gynt i Helsingfors och Den kaukasiska kritcirkeln i Göteborg som 
höjdpunkter. Under den här perioden kom också Långbackas enda film, 
Puntila, med Lasse Pöysti i huvudrollen

Forsgård, Nils Erik: Hemingway En betraktelse

 I juli 2011 har det gått 50 år sedan Ernest Hemingway tog sitt liv i 
den lilla staden Ketchum i Idaho i USA. Han ligger begravd på Ketchum 
cemetery bredvid sin fjärde och sista hustru Mary. Hemingway gjorde 
sig känd som författare och krigskorrespondent och som fiskare, jägare 
och tjurfäktningsexpert. Femtio år efter Hemingways död säljer hans 
böcker fortfarande i miljon upplagor och en hel möbelserie och fl era 
barer och hotell och skolor runt om i världen har uppkallats efter 
honom. Hemingway var lätt att parodiera, men svår att imitera. I denna 
bok analyserar Nils Erik Forsgård arvet efter Ernest Hemingway.

Stenbäck, Henrik: Studentblad i 100 år - Tidsspegling och provokation

Studentbladet har alltid återspeglat sin tid, men tidningen har 
ingalunda nöjt sig med att vara en passiv betraktare. Idéer har 
formulerats och trender har beskrivits av unga fördomslösa skribenter, 
samhällsinstitutioner och värderingar har respektlöst ifrågasatts. De 
äktfinska försöken att förfinska universitetet på 1920- och 1930-talet 
gjorde Studentbladet till en arena för språkargumentering. Tidningen 
tog ställning till de totalitära ideologier som dök upp i Europa. 
Efter kriget följde liberala strömmar, men på 1960-talet stod 
studenterna åter på barrikaderna. Det som gör Studentbladet särskilt 
intressant är det imponerande person galleri som verkat som redaktörer 
på tidningen. Allt från den blivande nobelpristagaren Ragnar Granit, 
berömda filosofen Georg Henrik von Wright och Kekkonens kanslichef 
Kurt Westerholm till kulturpersonligheter och många journalistiska 
profiler i vår tid.

***

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!