[H-verkko] Arvosteltavaksi: Avain-kustannuksen, Moreenin ja Nemon syksyn 2011 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
To Syys 1 23:06:35 EEST 2011


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja aina myös kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen  
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.
************

Avain-kustannus syksy 2011

Hämeen-Anttila, Jaakko; Nokso-Koivisto, Inka: Kalifien kirjastossa – 
Arabialais-islamilaisen tieteen historia

Kalifien kirjastossa kertoo arabialais-islamilaisen tieteen synnystä 
ja kehityksestä sekä sen välittymisestä antiikin Kreikasta arabeille 
ja arabeilta keskiajan Eurooppaan. Arabialainen tiede oli 
eurooppalaisen tieteen perusta ja mahdollisti tieteellisen 
maailmankuvan synnyn. Kirjassa tiede asetetaan myös yhteiskunnallisiin 
kehyksiin. Uskonnon ja tieteen suhde, tieteen instituutiot, 
tutkimuslaitokset, kirjastot ja kirjojen valmistaminen saavat huomiota 
siinä missä yksittäisen tutkijan elämäkin. Tiedemiehet esittäytyvät 
lukijalle ajattelevina ja tuntevina yksilöinä, eivätkä vain niminä 
keksintöjen takana.

Vartiainen, Pekka: Postmoderni kirjallisuus – Länsimaisen 
kirjallisuuden historia 1945–2000

Postmoderni kirjallisuus kattaa länsimaisen kirjallisuuden kehityksen 
toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta uudelle vuosituhannelle. 
Lukijaa viedään ranskalaisen eksistentialismin, absurdin draaman ja 
metafiktion kautta kohti globaalia populaarikulttuurin ja 
mediamaailman hallitsemaa todellisuutta. Teos tarjoaa luettavaksi 
taustoja ilmiöistä, tarinoita kirjoista ja niiden tekijöistä.

Ristikartano, Veera; Virrankoski, Antti (toim.): Eräpäivä! Voimasanoja 
kirjastosta

Pystyvätkö kirjastot vielä toteuttamaan perustehtäväänsä ja turvaamaan 
kansalaisten sivistykselliset perusoikeudet? Vai onko alalla 
keskitytty johonkin muuhun, kuten instituutioiden pönkittämiseen ja 
saavutetuista eduista kiinni pitämiseen? Miten kansalaisten 
tiedontarpeisiin vastattaisiin, jos kaikki rakennettaisiin uudelleen 
tyhjästä? Eräpäivä! on nuorkirjastolaisten poleeminen puheenvuoro 
kansalaisten oikeudesta päästä käsiksi itseään kiinnostavaan tietoon 
ja kirjastopalveluiden suunnittelemisesta asiakaslähtöisesti.

Rajala, Pertti: Urho Kekkonen – presidentin elämäkerta selkokielellä

Selkokielinen kirja Urho Kekkosesta (1900–1986) kertoo Suomen 
pitkäaikaisimman presidentin elämästä. Samalla se kertoo Suomen 
itsenäisyyden ajan historian tärkeimmistä vaiheista. Urho Kekkonen 
kiinnostaa edelleen. Kekkosen elämänkerran kirjoittaja Juhani Suomi on 
todennut: ”Kekkosen historia on Suomen historiaa ja Suomen historia 
hänen ajaltaan on mitä suurimmassa määrin Kekkosen historiaa, niin 
monipuolinen oli hänen elämäntyönsä.”

Jokinen, Heikki (toim.): Sarjakuvatieto

Sarjakuvatieto on kattava esitys suomalaisen sarjakuvan historiasta ja 
nykytilanteesta. Teoksessa pohditaan sarjakuvaa genrenä ja esitellään 
tunnettuja teoksia ja tekijöitä. Sarjakuvatieto juhlistaa suomalaisen 
sarjakuvan 100-vuotistaivalta ensimmäisenä kokonaisesityksenä tästä 
aiheesta.

Koponen, Jari; Salin, Petri; Sisättö, Vesa: Kun tieteiskirjallisuus 
Suomeen tuli

Kun tieteiskirjallisuus tuli Suomeen on artikkelikokoelma ja 
antologia, joka esittelee ensimmäiset suomalaiset tieteistarinat 
Ruotsin vallan ajalta vuoteen 1917. Tiedon lisäksi kirja on tarkoitus 
jakaa lukunautintoa: mukaan on pyritty ottamaan kotimaisten ja 
käännettyjen tieteistarinoiden laadullisesti parhaita tai ainakin 
historiallisesti kiinnostavimpia edustajia. Novellit on varustettu 
lyhyillä johdantoteksteillä, joissa on tietoa kirjoittajasta ja 
julkaisuhistoriasta.

**************************

Kustannusosakeyhtiö Moreeni

***************************

Vuolle-Apiala, Risto: Hirsitalo ennen ja nyt

Suomalaisen hirsirakentamisen grand old man, arkkitehti Risto Vuolle- 
Apiala on koonnut vuosikymmenten aikana kertyneen asiantuntemuksensa 
yksiin kansiin.Kirja antaa kattavan yleiskuvan suomalaisesta 
hirsirakentamisen perinteestä esihistoriasta nykypäivään, hirrestä 
materiaalina, salvoksista ja muista hirsirakenteiden ominaispiirteistä 
sekä hirsirakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja hoitamisesta. 
Tekstiä havainnollistaa runsas valokuva- ja piirroskuvitus. Kirja 
sopii kaikille perinteisestä rakentamisesta ja puuarkkitehtuurista 
kiinnostuneille lukijoille myös käytännön oppaaksi.

Vanhan talon historia ja hoito - Rakennusperintöä Turunmaan saaristossa

Käsityönä ja suurella ammattitaidolla rakennetut vanhat talot ovat 
tärkeä ja arvokas osa yhteistä rakennusperintöämme ja 
kulttuurimaisemaamme. Ne välittävät tietoa paikallisista 
rakennusperinteistä sekä rakennustaidon ja -taiteen kehittymisestä. 
Vanhat talot voivat säilyä, jos niiden arvo tunnustetaan, niitä 
hoidetaan sydämellä ja kunnostetaan perinteisillä, vanhaa 
kunnioittavilla ja kestävillä tavoilla. Alun perin ruotsinkielisenä 
julkaistu kirja on syntynyt Turunmaan alueen erityistarpeisiin, mutta 
käännöksessä on otettu huomioon myös laajempi näkökulma. Tiedot ovat 
hyvin sovellettavissa kaikkien perinteisin tekniikoin rakennettujen 
suomalaisten puutalojen hoitamiseen. Kirja on suunnattu sekä 
ammattilaisille että maallikoille, jotka ovat kiinnostuneita vanhoista 
taloista ja niiden arvojen säilyttämisestä.

Ove Enqvist ja Taneli Eskola: Kruunun jalokivet - Vallisaari ja 
Kuninkaansaari
Helsingin edustalla, kivenheiton päässä Suomenlinnasta sijaitsevat 
Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat olleet puolustusvoimien käytössä 
1700-luvulta saakka. Suljettuja linnoitussaaria ovat hallinneet 
viranomaiset, 1700-luvun loppupuolesta alkaen Helsingin luotsit ja 
autonomian ajan alusta sotaväki. Saaret ovat jääneet ulkopuolisille 
lähes tuntemattomiksi. Niiden muuttaminen sotilassaarista 
siviilisaariksi on kuitenkin käynnissä, sillä vuonna 2008 
puolustusvoimat ilmoitti luopuvansa niistä. Saarten vapautumiseen 
osaksi merellisen Helsingin kansallismaisemaa liittyy monia 
kysymyksiä. Miten yhdistää kulttuurihistoriallisten arvojen 
vaaliminen, alueen monimuotoisen luonnon säilyttäminen ja suuren 
yleisön halu vierailla saarilla? Kruunun jalokivet kuvaa Vallisaarta 
ja Kuninkaansaarta monista näkökulmista. Ove Enqvist kertoo saarten 
vaiheista, ja Taneli Eskolan hienot valokuvat paljastavat saarten 
nykytilan ja maisema-arvot. Kirjaa kuvittavat myös arkistokuvat ja 
kartat.

Kokko, Timo: Viipurin Sorvalista Rovaniemen markkinoille - 
Viihdetaiteilija Jorma Ikävalkon ura ja elämä

Mitä yhteistä on Viipurin Soitannollisella Kerholla ja Ramblers- 
yhtyeellä? Mikä yhdistää Toivo Kärkeä, Reino Helismaata, Tapio 
Rautavaaraa ja monia muita suomalaisia viihdetaiteilijoita? Kenen 
unohtumattomia levytyksiä ovat Joensuun Elli, Säkkijärven polkka ja 
Rumarellumarillumarei? Kenen käsialaa on haikean kaunis 
Hopeahääpäivänä-valssi? Vastaus kysymyksiin on Jorma Ikävalko, 
Viipurista lähtöisin oleva musiikkitaituri. Ikävalkon merkitys 
suomalaisessa viihdekulttuurissa on pitkään tunnustettu, mutta jostain 
syystä hän on jäänyt sodanjälkeisen iltamaviihteen ja kevyen musiikin 
sivuhahmoksi. Hän ehti kuitenkin työskennellä kaikkien edellä 
mainittujen taiteilijoiden kanssa niinä vuosikymmeninä, jolloin hän 
vaikutti suomalaisessa musiikkielämässä armoitettuna kuplettien 
esittäjänä, taitavana muusikkona, filminäyttelijänä, säveltäjänä, 
sanoittajana ja laulajana. Jorma Ikävalkon ammattimainen viihdeura 
ajoittuu sodanjälkeiseen aikakauteen, jolloin maamme muuttui ripeästi 
agraariyhteiskunnasta teollisuusvaltioksi. Tämä kirja tuo julki sen 
suuren merkityksen, joka Jorma Ikävalkolla on ollut noiden muutosten 
vuosien suomalaisessa viihdekulttuurissa.

***********************************************

Kustannusosakeyhtiö Nemo

************************************************

Mykkänen, Pekka: Yhdysvaltojen hukatut vuodet

Yhdysvaltain hukatut vuodet kertoo suurvallasta, joka vuosikymmen 
sitten oli maailman mahtavin valta, mutta joka tänään on takavuosia 
nöyrempi ja hauraampi maa. Yhdysvaltain maine on kansainvälisesti 
kyseenalaistettu, sen kansalaiset ovat johtajiinsa pettyneitä ja 
unelmastaan epävarmoja. Lukuisista ongelmistaan huolimatta Yhdysvallat 
on yhä maailman merkittävin valta, jota ainakin länsimaat huutanevat 
apuun vielä lukemattomia kertoja. Yhdysvallat suojaa maailman meriä, 
estää ydinaseiden ajautumista terroristien käsiin, puolustaa 
virhearvioistaan huolimatta läntisiä ihanteita ja on ensiarvoisen 
tärkeä maailmantalouden kasvulle. Sen puoleen kääntyivät katseet, kun 
mielenosoitusten aalto alkoi muokata Lähi-itää vuoden 2011 alussa. 
Yhdysvallat osaa pettää, yllättää, masentaa, ilahduttaa, kieroilla ja 
rakastaa lähimmäistään. Se hyökkäsi ystäviensä tahdon vastaisesti 
Irakiin, mutta säntäsi myös Aasian tsunamin ja Haitin maanjäristyksen 
uhrien avuksi.

Merleau-Ponty, Maurice: Kirjoituksia taiteesta ja kielestä

Ranskalainen Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) on 1900-luvun 
tärkeimpiä filosofeja. Hän on kiinnostunut ihmisen ruumiillisesta 
olemistavasta, havainnosta, merkityksestä ja ilmaisusta, ihmisen 
suhteesta maailmaan. Hänen ajattelunsa onkin noussut Suomessa yhä 
tärkeämmäksi filosofian, kielitieteen ja psykologian lisäksi taiteiden 
piirissä. Merleau-Pontyn tuotannossa filosofian ja kaunokirjallisuuden 
hedelmällinen vuorovaikutus avaa tietä uudenlaiseen ajatteluun. 
Kirjoittajana Merleau-Ponty hyödyntää sekä filosofista että 
kaunokirjallista ilmaisua. Tarja Roinila ja Miika Luoto ovat koonneet 
yhteen Merleau-Pontyn tärkeimmät taidetta ja kieltä koskevat 
kirjoitukset ja kirjoittaneet laajan johdannon hänen ajatteluunsa.

Stemp, Richard: Kirkkojen ja katedraalien kieli

Miksi Canterburyn katedraalin lasimaalaukseen on kuvattuna Noaan kolme 
poikaa? Mitä tarkoittaa Chartresin katedraalin lattiaan tehty 
labyrintti? Miksi kauneuden keskellä irvistelee julmia petoja pyhää 
Antoniusta kuvaavassa maalauksessa? Onko valon ja varjon leikillä 
alttarin edessä syvempi merkitys? Miksi puhujakoroketta koristaa 
pelikaani? Kun lukutaidoton keskiaikainen väestö osasi lukea kirkoissa 
esillä olevia merkityksiä ja tunnisti tuttuja tarinoita, nykyihminen 
saattaa kokea tilan vain kauniina arkkitehtonisena tilana. Richard 
Stempin kirja avaa meidän silmämme näiden hienojen kohteiden monille 
merkityksille.
Upea kuvakirja esittelee monia maailman kuuluisimpia rakennuksia 
läheltä ja kaukaa, Pariisin Notre Damea, Rooman Pietarinkirkkoa ja 
Lontoon St. Paulin katedraalia. Mukana ovat myös Helsingin 
Tuomiokirkko, Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli Paimiossa, 
Tallinnan Aleksanteri Nevskin katedraali ja Pietarin Kirkko veren 
päällä.

 ***************
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!