[H-verkko] Arvosteltavaksi: Leena Riska-Campbell: Bridging East and West. The Establishment of the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in the United States Foreign Policy of Bridge Building, 1964-1972

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
To Marras 13 19:51:40 EEST 2011


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***
Leena Riska-Campbell: Bridging East and West. The Establishment of the 
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in the 
United States Foreign Policy of Bridge Building, 1964-1972
ISBN 978-951-653-388-2
Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2011
***
Väitöskirjassa tarkastellaan Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa tiede- ja 
teknologiapoliittisen paradigman kautta. Keskipisteenä on 
Kansainvälisen sovelletun systeemianalyysin tutkimuslaitoksen (IIASA, 
International Institute for Applied Systems Analysis) 
perustamiskehitys 1960-70-luvuilla. Pitkän neuvotteluprosessin 
seurauksena laitoksen lopulta perusti kaksitoista jäsenorganisaatiota 
seuraavista maista: Bulgaria, Iso Britannia, Italia, Japani, Kanada, 
Neuvostoliitto, Puola, Ranska, Itä-Saksa, Länsi-Saksa, Tsekkoslovakia 
ja Yhdysvallat. Muutaman vuoden kuluttua laitokseen liittyi myös 
Ruotsi, Suomi ja Alankomaat (1976). Laitoksen päämääränä sanotaan 
olleen niin idän kuin lännenkin tutkijoiden yhteensaattaminen 
modernisaatiokehityksen tuottamien ongelmien pariin. Presidentti 
Johnsonin vuonna 1964 käynnistämän sillanrakennuspolitiikan 
seurauksena syntynyt instituutti perustettiin ympäristöpolitiikan ja 
yhteiskuntasuunnittelun saralle, jossa toimi alunalkaenkin suuri 
joukko muita olemassaolevia organisaatioita. Koska ilmeistä tarvetta 
uuden instituution perustamiseen ei voi sanoa olleen, niin IIASA:n 
perustamisvaiheet selventävät tätä monikansallisten toimijoiden 
kenttää ja valottaa Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa motivoivia tekijöitä 
kylmän sodan liennytykseen johtaneella tiellä. IIASA:n perustamista 
tarkastellaan IIASA:lle rinnakkaisten, NATO:n, OECD:n ja ECE:n 
toiminnan kautta.

Tavallisesti Johnsonin sillanrakennuspolitiikka on nähty Yhdysvaltojen 
keinona normalisoida kahdenväliset suhteensa eri Itä-Euroopan maiden 
kanssa, eikä politiikan monikansalliseen ulottuvuuteen ole kiinnitetty 
huomiota. IIASA:n perustamisvaiheet tuovat esille uutta tietoa niin 
Yhdysvaltojen ulkopolitiikan senaikaisista tavoitteista, niihin 
käytetyistä keinoista, sekä sen suhteista muihin kehittyineisiin 
teollisuusmaihin. Laitoksen substanssi soveltava systeemianalyysi 
valottaa samalla eurooppalaisen ja amerikkalaisen 
yhteiskuntasuunnittelun metodologisen ajattelun eroja. 
Systeemianalyysi liittyy läheisesti 1960-luvun (amerikkalaiseen) 
tiede- ja teknologiapolitiikkaan, erityisesti sen 
sotilashallinnolliselle alalle.

Euroopan mantereen institutionaaliset rakenteet olivat 1960-luvulle 
tultaessa murroksessa kangertelevan yhdentymiskehityksen myötä. Yksi 
esimerkki tästä on Englannin pitkä tie silloisen EEC:n jäseneksi, ja 
toinen de Gaulle n vetäytyminen NATO:n sotilaspoliittisesta 
yhteistyöstä. Euroopassa oli nähtävissä myös vakautta vahvan 
talouskasvun ja lisääntyvän taloudellisen yhteistyön myötä. Itä- 
länsikauppa, erityisesti Neuvostoliiton kanssa oli Euroopassa 
voimakkaassa kasvussa. Väitöskirjassa amerikkalaisten aloite uuden 
institutionaalisen toimijan synnyttämiseksi analysoidaan tässä 
ympäristössä. Aikaisemmassa historiantutkimuksessa ei olla analysoitu 
tätä Yhdysvaltojen monenväliseen sillanrakennuspolitiikkaan liittyvää 
aloitetta ja sen ympärillä käytyä monimutkaista ja pitkäkestoista 
neuvotteluprosessia, eikä sen vaikutuksia jo entuudestaan hankalaan 
Euroopan integraatiokehitykseen.
***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.