[H-verkko] CFP: Arkeologian ja Historiatieteiden tutkijakoulujen yhteissymposium

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Marras 5 18:32:37 EEST 2011


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Arkeologian ja Historiatieteiden tutkijakoulujen yhteissymposium

Call for Papers

Arkeologian ja Historiatieteiden tutkijakoulujen yhteissymposium

Turku 1.-2.12.2011, Aboa Vetus & Ars Nova -museo

Kaksipäiväisen tapahtuman teemana ovat arkeologian ja
historiantutkimuksen kohtaaminen ja yhteiset intressit Suomessa
2010-luvulla. Symposiumin tavoitteena on tuoda yhteen ja tutustuttaa
toisiinsa molempien alojen jatko-opiskelijoita ja avata kontakteja
näiden kahden tieteenalan välille. Tapahtuma koostuu
avainluennoitsijoiden esittämistä alustuksista sekä
jatko-opiskelijoiden lyhyistä (15-20 minuutin mittaisista) omaa
työtään, tutkimusproblematiikkaansa arkeologian tai siinä läsnä
olevaa arkeologian ja historian suhdetta esittelevistä katsauksista.
Esittelyissä on mahdollista käsitellä kaikkiin aikakausiin liittyvää
tutkimusta esihistoriasta 1800- ja 1900-lukujen
teollisuusarkeologiaan, mutta myös teemoja, jotka koskevat yleensä
historiallisen lähdemateriaalin ja aineellisen menneisyyden
kohtaamista sekä niiden perusteella luotuja käsityksiä
menneisyydestä.

Sekä historiatieteiden tutkijakoulu että arkeologian valtakunnallinen
tutkijakoulu korvaavat konferenssiin osallistuvien tutkijakouluihin
rekisteröityneiden historian ja arkeologian jatko-opiskelijoiden
matkat ja majoituksen.

Konferenssista kiinnostuneita pyydetään ilmoittamaan alustuksensa
(15-20 min) otsikko Arkeologian valtakunnallisen tutkijakoulun
sihteerille Mikko Moilaselle (mikmoi at utu.fi) 31.10.2011 mennessä.


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Mikko Moilanen <mikmoi at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 02.11.2011
LisÀtietoja WWW-osoitteesta: http://