[H-verkko] CFP: Etnografia - =?UTF-8?Q?mit=E4=2C_miss=E4=2C?= milloin?

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Marras 4 10:16:39 EEST 2011


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Etnografia - mitä, missä, milloin?

Call for papers and sessions:

KANSATIETEEN PÄIVÄT 2012: ETNOGRAFIA: Mitä, missä, miten? 
16.–17.3.2012 Jyväskylä

VII Kansatieteen päivien aiheena on etnografia, joka ihmistieteissä
tarkoittaa tutkimusaineiston keräämistä tutkittavien ihmisten parista
ja heidän kanssaan. Tyypillisiä etnografisia menetelmiä ovat
esimerkiksi havainnointi, haastattelu ja valokuvaus. Aineiston
hankinnan lisäksi etnografiaan sisältyy myös kirjoittamisen ja
tulkinnan prosessi. Etnografia on perinteisesti ollut antropologialle
ja sen lähitieteille kuten kansatieteelle ja etnologialle tyypillinen
tutkimusmenetelmä. Sittemmin etnografiset menetelmät ja kentän käsite
ovat monipuolistuneet ja yleistyneet myös muilla tieteenaloilla.
”Kentän” käsite ja etnografian problematiikka ovatkin nyt erittäin
ajankohtaisia, monitieteisiä kysymyksiä. Esimerkiksi internetin
käytön leviäminen on uudistanut etnografiaa, kun tutkimusta voi tehdä
myös virtuaalisella kentällä. Tutkimuksen eettisten kysymysten
pohdinta on toisaalta tuonut keskusteluun kentän ja etnografian
rajat. Seminaarin keskeiset kysymykset ovatkin, mitä ja millaista
etnografia on nykyään, mikä on tutkijan paikka ja vastuu
etnografisessa tutkimusprosessissa sekä miten ”kenttä” määritellään
2010-luvulla.

Ehdotetut esitelmät ja työryhmät voivat käsitellä esimerkiksi
seuraavia kysymyksiä:

-Millainen on etnografinen tutkimusprosessi ja -ote?
-Mitä on etnografinen kirjoittaminen? Miten kirjoittaa etnografiaa?
- Mitä ovat uusi ja vanha etnografia ja miten ne eroavat toisistaan?
-Missä etnografista kenttätyötä tehdään?
-Missä etnografiaa tarvitaan? Miksi etnografiaa tehdään?
-Mikä on etnografian rooli etnologisessa tutkimuksessa?
-Mikä on etnografian rooli museossa? Mitä etnografi tekee
arkistossa?
-Mitä on virtuaalietnografia?
-Mitä on etnografinen analyysi?
-Millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy etnografiaan?
-Mikä tekee etnografiasta etnografiaa? Onko etnografialle
vaihtoehtoja?

Esitelmät voivat käsitellä etnografiaan liittyviä metodologisia
kysymyksiä yleisellä tasolla tai olla esimerkkejä siitä, miten
etnografia asettuu omaan tapaan tehdä tutkimusta.

Kansatieteen päivien ohjelma koostuu kolmesta aihetta eri puolilta
valottavasta plenum-luennosta, työryhmätyöskentelystä ja päivien
päätteeksi keskusteluja kokoavasta paneelista. VII Kansatieteen
päivien kutsutut keynote-luennoitsijat ovat professori George Marcus
(University of California, Irvine, USA), professori Billy Ehn (Umeå
Universitet, Ruotsi) ja yliopistotutkija Tiina-Riitta Lappi
(Jyväskylän yliopisto).

Enintään yhden sivun mittaiset (n. 200 sanaa) esitelmä- ja
työryhmäehdotukset lähetään 15.10.2011 mennessä tapahtuman
verkkosivujen kautta (http://kansatieteenpaivat2012.blogspot.com/).
Työryhmien toivotaan olevan avoimia kaikille, jolloin kansatieteen
päivien järjestäjät voivat ohjata niihin esitelmiä. Seminaarin
kielenä ovat molemmat kotimaiset kielet sekä tarvittaessa englanti.

Lisätietoja tapahtuman verkkosivuilta (http://kansatieteenpaivat
2012.blogspot.com) ja Ethnos ry:n seminaarisihteeriltä Eerika
Koskinen-Koivistolta (etunimi.sukunimi at jyu.fi) p. +358 407243810. 

Järjestäjät: Ethnos ry & Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän
yliopisto

CFP på svenska:
http://kansatieteenpaivatsvenska.blogspot.com/p/call-for-papers.html

CFP in English:
http://kansatieteenpaivatenglish.blogspot.com/p/call-for-papers.html


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kirsi-Maria Hytönen <kirsi-m.hytonen at jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 17.03.2012
LisÀtietoja WWW-osoitteesta:
http://kansatieteenpaivat2012.blogspot.com/