[H-verkko] =?UNKNOWN?Q?Tutkimuspyynt=F6=3A?= Kurssi: Antiikintutkimuksen johdantokurssi Villa Lantessa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Maalis 31 09:24:13 EEST 2011


Agricolan tutkimuspyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/tutk/ttarjotaan/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Kurssi: Antiikintutkimuksen johdantokurssi Villa Lantessa

ANTIIKINTUTKIMUKSEN JOHDANTOKURSSI VILLA LANTESSA
26.9–22.10.2011


Suomen Rooman-instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum 
Finlandiae järjestää 26.9–22.10.2011 antiikintutkimuksen
johdantokurssin Villa Lantessa Roomassa. Kurssin johtaa Suomen 
Rooman-instituutin johtaja, dos. Katariina Mustakallio.

Kurssille valitaan seitsemän osanottajaa, jotka saavat stipendin ja 
ilmaisen majoituksen Villa Lantesta. Kurssin aikana tutustutaan
Rooman  historiaan ja sen muistomerkkeihin, antiikintutkimuksen
lähteisiin ja  metodeihin sekä antiikin aineelliseen kulttuuriin
omakohtaisen  työskentelyn ja tutustumiskäyntien avulla. Kurssi on
tarkoitettu  opiskelijoille, jotka ovat etenkin antiikista ja sen
jälkivaikutuksesta kiinnostuneita ja suorittavat aineopintoja
jossakin  seuraavista aineista: arkeologia, historia, klassillinen
filologia (tai vastaava) ja taiteiden tutkimus.

Jokainen kurssilainen pitää yhden kohde- tai museoesittelyn ja 
valmistaa kirjallisen seminaarityön. Kurssi vastaa noin seitsemän
opintopisteen laajuista yliopistollista opintosuoritusta. Sen 
korvaavuus on varmistettava omalla laitoksella. Opiskelijoille
jaetaan kurssin lopuksi kirjallinen kurssitodistus.

Kurssille haetaan täyttämällä ja lähettämällä hakukaavake
osoitteessa
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=fi&formkey=dDNGLV9NNTl4ZGMyVE5LdkRWUTl3ekE6MQ#gid=0
(myös instituutin Internet-sivuilta www.irfrome.org). On tärkeätä 
perustella tiiviisti, miksi haluaa kurssille.

Verkkohakemuksen lisäksi hakijan on lähetettävä opintosuoritusote 
sähköpostitse (mieluiten pdf:nä) Säätiön apulaisasiamiehelle Johanna 
Rassille osoitteella rassi(at)irfrome.org. Hakijan tulee nimetä
opintosuoritusotetiedostonsa muotoon ”Sukunimi, etunimi
opintosuoritusote 2011” ja tarkistettava, ettei tiedostoa ole
suojattu  salasanoin. Hakemus ja opintosuoritusote on lähetettävä
viimeistään  29.4.2011 klo 16 mennessä.

Lisätietoja Suomen Rooman-instituutista www.irfrome.org ja Säätiön 
apulaisasiamieheltä FM Johanna Rassilta (rassi(at)irfrome.org).

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 30.04.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.irfrome.org/