[H-verkko] CFP: Esinetutkimus nyt!: Esinetutkimusverkosto Artefactan avajaiskonferenssi (DL 15.6.2011)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Maalis 30 14:01:15 EEST 2011


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Esinetutkimus nyt!: Esinetutkimusverkosto Artefactan
avajaiskonferenssi (DL 15.6.2011)

Esitelmöintikutsu - Call for presentations (CFP)

ESINETUTKIMUS NYT!
Esinetutkimusverkosto Artefactan avajaiskonferenssi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Helsinki, Suomen kansallismuseo, to-pe 6.10.-7.10.2011

Minkälaista esinetutkimusta Suomessa nyt tehdään? Mikä on
esinetutkimuksen nykytila? Minkälaista esinetutkimuksen pitäisi olla?
Monitieteinen Esinetutkimusverkosto Artefacta kutsuu eri
yliopistollisten oppiaineiden edustajia ja museoiden tutkijoita
verkoston avajaiskonferenssiin esitelmöimään tästä aihepiiristä.

Avajaiskonferenssiin kutsutaan kolme ulkomaista pääpuhujaa
suurimmilta esinetutkimusaloilta: arkeologiasta, etnologiasta ja
taidehistoriasta/designtutkimuksesta. He tuovat kansainvälisen
asiantuntijanäkökulman esinetutkimuksen nykytilaan ja
tulevaisuuteen.

Suomalainen esinetutkimus on hajautunut lukuisiin eri oppiaineisiin
ja museoihin. Artefacta-verkosto haluaa tuoda eri tahoilla toimivat
tutkijat yhteen. Näin olemassa oleva tieto, kokemukset ja resurssit
saadaan hyötykäyttöön. Verkosto pyrkii rakentamaan uudelleen tiiviin
tieteellisen yhteistyön yliopistojen ja museoiden välille. Lisäksi
yhteistyöhön pyritään saamaan mukaan myös esineellisen kulttuurin
tuntijoita laajemmin: konservaattorit, eri alojen opiskelijat,
antiikkikauppiaat ja keräilijät. Verkosto on luonteeltaan
valtakunnallinen ja monitieteinen.


ESITELMÄEHDOTUKSET

Pyydämme ehdotuksia 20 minuutin tieteellisiksi esitelmiksi. Esitelmä
voi edustaa mitä tahansa esineitä ja esineellistä kulttuuria tutkivaa
oppialaa, kuten antropologiaa, arkeologiaa, etnologiaa, historiaa,
käsityötiedettä, muotoilun historiaa, museologiaa, sosiologiaa tai
taidehistoriaa. Se voi myös edustaa sellaista erityisalaa, jolla ei
ole omaa akateemista oppituolia, kuten heraldiikkaa tai
numismatiikkaa.

Esitelmät tulee valmistella monitieteinen yleisö huomioon ottaen.
Esimerkiksi lyhenteet tulee avata ja erikoisemmat termit selittää.

Konferenssin perimmäisenä tarkoituksena on selvittää, minkälaista
esinetutkimusta Suomessa tällä hetkellä tehdään. Esitelmän aihe voi
liittyä esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin:
- esineiden materiaalisuus
- esineiden symboliset ulottuvuudet
- esineiden valmistaminen, tekijät ja tekniikka
- esineiden tyyli, muoto ja muotoilu
- esineiden reseptio, käyttö ja kuluttaminen
- esineiden sosiaalinen toimijuus
- esineiden tutkimusmenetelmät, esinetutkimuksen metodit
- teoriat esineistä ja esineellisestä kulttuurista
- esinetutkimuksen historia ja tieteenfilosofia.

Esitelmäehdotukseen tulee sisältyä selostus esitelmän aiheesta
(abstrakti). Esitelmäehdotuksen pituuden (esitelmöitsijän tiedot +
abstrakti) tulee olla enintään yksi A4-sivu. Esitelmien abstraktit
tulevat pysyvästi esille Artefacta-verkoston verkkopalveluun, joten
niiden kieliasuun on syytä kiinnittää huomiota. Esitelmäehdotus ja
esitelmä voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Esitelmäehdotuksessa tulee mainita 1) oppiarvo tai dos./prof.;
2) esitelmöitsijän nimi; 3) oppiaine, jonka alaan esitelmä lähinnä
kuuluu; 4) yliopisto ja/tai museo (tai muu instituutio), joiden
piirissä tutkimusta on pääosin tehty ja 5) sähköpostiosoite.

Esitelmäehdotus pyydetään lähettämään viimeistään 15.6.2011
sähköpostiosoitteeseen: esinetutkimus at gmail.com
Verkoston tieteellinen neuvottelukunta käsittelee ehdotukset ja
esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 15.7.2011.

Konferenssissa ei ole osallistumismaksua.


KONFERENSSIN JÄRJESTÄMISTÄ TUKEVAT

Helsingin kaupunginmuseo
Suomen kansallismuseo
Suomen Kulttuurirahasto
Suomen Muinaismuistoyhdistys


TIEDUSTELUT

FM Alex Snellman
verkoston koordinaattori
Historiatieteiden tutkijakoulun tohtorikoulutettava
esinetutkimus at gmail.com


TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA

Dos. Tuukka Talvio, numismatiikka, Suomen kansallismuseon
rahakammion
johtaja (pj.)

FT Elina Anttila, taidehistoria, Museoviraston museoalan
kehittämisen
vs. osastonjohtaja

Dos. Helena Edgren, taidehistoria, Suomen kansallismuseon ylijohtaja

FT Visa Immonen, arkeologia, tutkija

Dos. Teppo Korhonen, kansatiede, yliopistonlehtori

Dos. Ritva Koskennurmi-Sivonen, käsityötiede, yliopistonlehtori

Prof. Mika Lavento, arkeologia

Prof. emer. Bo Lönnqvist, etnologia

FT Minna Sarantola-Weiss, historia, Helsingin kaupunginmuseon
tutkimuspäällikkö

Dos. Renja Suominen-Kokkonen, taidehistoria, yliopistonlehtori

Prof. Kirsi Vainio-Korhonen, historia


LISÄTIETOA VERKOSTOSTA

Esinetutkimusverkosto on saanut nimekseen Artefacta. Latinan sanan
merkitys on taidolla tai keinolla tehdyt eli artefaktit, esineet.

Verkostoon ovat tervetulleita paitsi esineitä tieteellisesti
lähestyvät yliopisto- ja museotutkijat myös esineiden aineellisen
luonteen parhaiten ymmärtävät konservaattorit, eri alojen opiskelijat
ja esineitä ammattinsa tai harrastuksensa kautta syvällisesti tuntevat
antiikkikauppiaat ja keräilijät.

Verkosto pyrkii yhdistämään eri tahoilla olevia esinetutkijoita ja
-tuntijoita. Tavoitteena on luoda yhteyksiä yliopistojen ja museoiden
esinetutkijoiden välille. Pyrkimyksenä on myös madaltaa kynnystä
yhtäältä tutkijoiden ja toisaalta konservaattorien, opiskelijoiden ja
antiikkialan välillä. Verkoston sähköpostilistalla on jo 230
vastaanottajaa.

Verkoston tieteellinen neuvottelukunta kokoontui ensi kertaa
toukokuussa 2010, mutta varsinainen yleisötoiminta käynnistyy nyt
avajaiskonferenssin myötä. Konferenssin lisäksi toinen keskeinen
toimintamuoto on valmisteilla oleva verkkopalvelu, jolle Suomen
Kulttuurirahasto on myöntänyt kolmen vuoden rahoituksen.

Näin liityt verkoston sähköpostilistalle:

Lähetä sähköpostia osoitteeseen: esinetutkimus at gmail.com

Mainitse viestissäsi:
1) sähköpostiosoite, johon haluat tiedotteita asiasta
2) etu- ja sukunimesi
3) suhteesi esinetutkimukseen: antiikkikauppias, harrastaja,
keräilijä, konservaattori, konservaattoriopiskelija, museotutkija,
yliopisto-opiskelija, yliopistotutkija (mukaan lukien
jatko-opiskelijat) tai joku muu
4a) jos olet museotutkija, mainitse myös museosi
4b) jos olet yliopisto-opiskelija, mainitse myös yliopistosi ja
oppiaineesi
4c) jos olet yliopistotutkija, mainitse myös yliopistosi ja
oppiaineesi sekä oppiarvosi (tai dosentuuri/professuuri).

Tietoja käytetään verkostotoiminnan kehittämiseen eikä niitä
luovuteta ulkopuolisille.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Alex Snellman <esinetutkimus at gmail.com>
Ilmoitus vanhentuu: 16.06.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://