[H-verkko] Tampere, =?UNKNOWN?B?VuRpdPZzOg==?= Kamppailu yleistelevisiosta. TES-TV:n, Mainos-TV:n ja Tesvision merkitykset suomalaisessa televisiokulttuurissa 1956-1964

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Maalis 15 15:51:29 EET 2011


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Väitös: Kamppailu yleistelevisiosta. TES-TV:n, Mainos-TV:n ja
Tesvision merkitykset suomalaisessa televisiokulttuurissa 1956-1964
Tampere 26.03.2011 klo 12:00

YTM Heidi Keinosen tiedotusopin alaan kuuluva väitöskirja

Kamppailu yleistelevisiosta. TES-TV:n, Mainos-TV:n ja Tesvision
merkitykset suomalaisessa televisiokulttuurissa 1956-1964 (Commercial
Television in the Finnish Television Culture, 1956-1964)

tarkastetaan 26.3.2011 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen
luentosalissa A1, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Raimo Salokangas (Jyväskylän
yliopisto). Kustoksena toimii professori Taisto Hujanen.

                        ***

Heidi Keinonen on syntynyt Ylöjärvellä ja hän on suorittanut
yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän
toimii tällä hetkellä tutkijana Kansallisen audiovisuaalisen arkiston
radio- ja tv-arkistossa.

Keinosen väitöskirja ilmestyy Media Studies -sarjassa, Tampere
University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8368-4. Väitöskirja
ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis
Tamperensis; 1050, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8369-1,
ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Lisätietoja: Heidi Keinonen, puh. 050-360 2286,
heidi.keinonen at uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Suomalaista televisiohistoriaa tarkastellaan usein Yleisradion
historiana. Säännöllinen televisiotoiminta käynnistyi kuitenkin
kaupallisesti rahoitetun televisioaseman lähetyksillä, ja vuoteen
1964 mennessä Suomessa ehti toimia kolme kaupallista
televisioyhtiötä. TES-TV jatkoi pääkaupunkiseudulla vuonna 1956
säännölliset lähetykset aloittaneen Televisiokerhon toimintaa,
Mainos-TV aloitti omat lähetyksensä Yleisradion televisiokanavalla
seuraavana vuonna ja vuodesta 1960 lähtien TES-kanavan ohjelmistosta
vastasi Tesvisio-niminen ohjelmayhtiö. Vasta Yleisradion ostettua
Tesvision vuonna 1964 kahden kanavan välillä vallinnut kilpailu
vaihtui Yleisradion ja Mainos-TV:n yhteiseen monopoliin.

Vaikka TES-TV:n, Mainos-TV:n ja Tesvision toiminta rahoitettiin
mainosajan ja kustannettujen ohjelmien myynnillä, yhtiöiden
toimintaperiaatteet ja ohjelmistot erosivat monessa suhteessa siitä
käsityksestä, jolle julkisen palvelun ja kaupallisen
televisiotoiminnan välinen kahtiajako perustuu.
Väitöstutkimuksessa puretaan kaupallisen television käsitettä
tarkastelemalla niitä merkityksiä, joita kaupalliselle televisiolle
tuotettiin niin televisioyhtiöissä ja niiden ohjelmistoissa kuin
vastaanotossakin. Aineistoina käytetään ainutlaatuisia
televisiopioneerien haastatteluja, ohjelmatietoja, lehtileikkeitä,
arkistoaineistoja sekä aikalaistekstejä.

Tutkimuksessa esitetään, että sen enempää televisioyhtiöissä kuin
julkisessa keskustelussakaan TES-TV:tä, Mainos-TV:tä ja Tesvisiota ei
määritelty selkeästi kaupallisiksi televisioyhtiöiksi. Erityisesti
Tesvisiosta pyrittiin rakentamaan toista yleistelevisiota Yleisradion
Suomen Television rinnalle, mutta pyrkimys monipuoliseen ja kattavaan
ohjelmistoon määritti myös TES-TV:n ja Mainos-TV:n ohjelmistoja.
Amerikkalaisten sarjafilmien ohella katsojille tarjottiin muun muassa
koulutelevisiolähetyksiä, uskonnollista ohjelmaa, kotimaista
viihdettä, taide-esitelmiä ja uutisia.

Tutkimuksessa kumotaan käsitystä varhaisesta televisiotoiminnasta
teekkarien harrasteluna. Kaupallinen televisiotoiminta ammattimaistui
hyvin nopeasti 1950- ja 1960-lukujen taitteessa, kun ohjelmat ja
mainokset pyrittiin erottamaan toisistaan, ohjelmistoa rakennettiin
erilaisia ohjelmistonsuunnittelun strategioita soveltaen ja
televisiolle etsittiin aktiivisesti uusia, välineelle ominaisia
ilmaisumuotoja. Lisäksi tutkimus purkaa ajatusta kaupallisen
television ja amerikkalaisuuden kytköksestä. Vaikka kaupallisten
televisioyhtiöiden ohjelmistoihin sisältyi merkittävä määrä
ulkomaista ja erityisesti amerikkalaista ohjelmaa, korostettiin myös
toiminnan suomalaisuutta esimerkiksi muokkaamalla ulkomaisia
ohjelmaideoita kotimaiseen kulttuuriin sopiviksi. Kaupallisissa
televisioyhtiöissä vallinnut käsitys suomalaisuudesta nojautui
keskiluokkaiseen, kodin, uskonnon ja isänmaan ympärille rakentuvaan
arvomaailmaan.

Ilmoitus lähetetty: 15.3.2011 13:47

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/