[H-verkko] Helsinki, Miten =?UNKNOWN?Q?s=E4hk=F6istyv=E4_kulttuuriperint=F6?= muuttaa =?UNKNOWN?Q?tutkimusk=E4yt=E4nt=F6j=E4=3F_-?= Hur =?UNKNOWN?Q?p=E5verkar?= det digitala kulturarvet forskningen?

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Maalis 10 09:30:32 EET 2011


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Miten sähköistyvä kulttuuriperintö muuttaa tutkimuskäytäntöjä? - Hur
påverkar det digitala kulturarvet forskningen?
Helsinki 08.04.2011 klo 12:30

Svenska litteratursällskapetin selvityshanke Forskarnas röst och
digitalt material – Tutkijoiden ääni ja sähköiset aineistot järjestää
keskustelutilaisuuden

Miten sähköistyvä kulttuuriperintö muuttaa tutkimuskäytäntöjä?

Perjantai 8.4.2011 klo 12.30–15.30 SLS:n tiloissa, osoitteessa
Ritarikatu 5, Helsinki.

Kohderyhmänä ovat yliopistojen tutkijayhteisöt, esimerkiksi
humanistisen alan, historian, perinteen ja kirjallisuuden tutkimuksen
oppiaineiden edustajat. Kutsumme paikalle opinnäytteiden ja
jatkotutkimuksen ohjaamisesta vastaavaa professoritason
henkilökuntaa, verkko-opetuksen vastuuhenkilöitä, sähköisiä
aineistoja käyttäviä opettajia ja tutkijoita ja muita aiheesta
kiinnostuneita. 

Tilaisuudessa
 - keskustellaan digitointiprojektien ja sähköisten aineistojen
vaikutuksista tutkimusprosesseihin ja yliopistotason opetukseen
 - pohditaan yhteistyömahdollisuuksia yliopistojen ja
muistiorganisaatioiden välillä
 - käydään läpi yliopistoyhteisön toiveita selvityshankkeelle

Keskustelutilaisuus ajoittuu selvityshankkeessa toteutettavien kahden
kyselyn väliin: ensimmäinen, muistiorganisaatioille suunnattu kysely
on tuolloin päättynyt ja aineistojen käyttäjille suunnattu
valmisteilla, joten ensisijainen tavoite saada tutkijayhteisön
näkökulma esiin ja huomioiduksi projektin edetessä.  Tutkimushanke
järjestää lokakuussa 2011 kokopäiväisen loppuseminaarin aiheesta,
jolloin keskustelua jatketaan.

Keskustelutilaisuuden ohjelma:
12.30	arkistonjohtaja Mikael Korhonen & projektinvetäjä Outi
Hupaniittu: selvityshankkeen esittely, muistiorganisaatioille
toteutetun kyselyn alustavia tuloksia, tulossa oleva kysely
tutkijayhteisölle
13.00	dosentti, yliopiston tutkija Marko Lamberg (Jyväskylän
yliopisto, historian ja etnologian laitos): alustuksen otsikko
ilmoitetaan myöhemmin
13.30	sovellussuunnittelija Jyrki Ilva (Kansalliskirjasto):
alustuksen otsikko ilmoitetaan myöhemmin
14.00 	alustuksen pitäjä ja otsikko ilmoitetaan myöhemmin
14.30	paneelikeskustelu

Ilmoittautumiset tiistaihin 5.4.2011 mennessä osoitteella
outi.hupaniittu at sls.fi. Samaan osoitteeseen voi lähettää
etukäteiskysymyksiä paneelikeskusteluun.

***
Projektet Forskarnas röst och digitalt material – Tutkijoiden ääni ja
sähköiset aineistot vid Svenska litteratursällskapet i Finland
anordnar ett diskussionstillfälle under rubriken 

Hur påverkar det digitala kulturarvet forskningen?


Fredag 8.4.2011, kl 12.30–15.30, Svenska litteratursällskapet i
Finland, Riddaregatan 5, Helsingfors

Diskussionen anordnas för forskare vid universitet, t.ex. inom de
humanistiska ämnen såsom historia, etnologi, folkloristik och
litteraturvetenskap, professorer och universitetslärare vilka
handleder examensarbeten och fortsatta studier, ansvarspersoner för
nätundervisning, lärare och forskare, vilka använder sig av
digitaliserat material och andra som är intresserade av ämnet.

Diskussionen behandlar:
 - hur digitaliseringsprojekten och det digitaliserade materialet har
påverkat forskningsprocesserna och universitetsutbildningen,
 - samarbetsmöjligheter mellan universiteten och
minnesorganisationerna,
 - universitetens och forskarnas önskemål och synpunkter på
projektet. 

Diskussionstillfället ordnas tidsmässigt mellan två enkäter: den
första enkäten till minnesorganisationerna har då avslutats och den
andra enkäten, som riktar sig till användargrupper av digitalt
material, är under arbete. Syftet är att för den fortsatta
planeringen få forskarnas och universitetslärarnas syn på projektet.
I oktober 2011 anordnas ett heldagsseminarium kring ämnet, då även
diskussionen fortsätter.

Program:
12.30	arkivchef Mikael Korhonen och projektledare Outi Hupaniittu
(Svenska litteratursällskapet): presentation av projektet,
preliminära resultat från enkäten till minnesorganisationer och den
kommande enkäten till forskarsamfunden
13.00	docent, universitetsforskare Marko Lamberg (Jyväskylän
yliopisto, institutionen för historia och etnologi): rubrik meddelas
senare
13.30	applikationsplanerare Jyrki Ilva (Nationalbiblioteket): rubrik
meddelas senaren
14.00 	föredragshållare och rubrik meddelas senare
14.30	paneldiskussion

Anmälningar tas emot t.o.m. tisdag 5.4.2011, adress
outi.hupaniittu at sls.fi. Till samma adress kan i förväg skickas frågor
som man vill att panelen diskuterar. 


Lisätietoa selvityshankkeesta / Mera information om projektet (
http://www.sls.fi/forskarnasrost )

Tiedustelut:
Outi Hupaniittu <outi.hupaniittu at sls.fi> 

Ilmoitus lähetetty: 9.3.2011 13:25

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/