[H-verkko] =?UNKNOWN?Q?Tutkimuspyynt=F6=3A?= Apurahaa =?UNKNOWN?Q?H=E4meen?= linnan tutkimukseen

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Maalis 1 10:50:59 EET 2011


Agricolan tutkimuspyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/tutk/ttarjotaan/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Apurahaa Hämeen linnan tutkimukseen

HÄMEEN WANHAN LINNAN KILTA RY:N APURAHAT 2011

Hämeen Wanhan Linnan Killan tarkoituksena on Hämeen vanhan linnan ja
sen lähiympäristön historiallisten arvojen säilyttäminen ja
tunnetuksi tekeminen. Yhdistys tukee linnan rakennushistorian, sen
asukkaiden elämän ja lähiympäristön tutkimusta.

Hämeen linnan tutkimukseen tarkoitetut apurahat jaetaan maisterin,
lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittaville
yliopisto-opiskelijoille. Kilta jakaa apurahoina yhteensä 4000 euroa,
joko kahtena 2000 euron tai yhtenä 4000 euron suuruisena summana.
Apurahansaajien edellytetään esittelevän tutkimustaan luennoimalla
erikseen sovittavassa Killan tilaisuudessa.

Vapaamuotoinen enintään kolmen sivun mittainen hakemus toimitetaan
31.3.2011 mennessä (päivän postileima riittää) osoitteeseen Hämeen
Wanhan Linnan Kilta ry, PL 111, 13101 Hämeenlinna. Hakemuksesta tulee
käydä ilmi hakijan henkilö- ja yhteystiedot, oppilaitos, opintojen
vaihe ja tutkimuksen aikataulu. Hakemukseen voi liittää ansio- ja/tai
julkaisuluettelon. Hakemuksia ei palauteta. Apurahan myöntämisestä
ilmoitetaan saajille huhtikuun aikana. Saajien nimet julkaistaan
Killan verkkosivuilla (www.hameenvanhanlinnankilta.fi). Lisätietoja
apurahasta: kilta at hameenvanhanlinnankilta.fi.

28.2.2011 HÄMEEN WANHAN LINNAN KILTA RY:N hallitus


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Terhi Mikkola <terhi.mikkola at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.04.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.hameenvanhanlinnankilta.fi/