[H-verkko] =?UNKNOWN?B?VHn2dOQ6?= Intendentin viransijaisuus

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Heinä 26 08:15:43 EEST 2011


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Intendentin viransijaisuus

MUSEOVIRASTON KULTTUURIYMPÄRISTÖN SUOJELU - OSASTON LÄNSI-SUOMEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT -YKSIKKÖÖN HAETAAN INTENDENTIN
VIRANSIJAISTA
1.9.-31.1.2012 VÄLISEKSI AJAKSI 

 

Intendentin sijaisen tehtäviin kuuluu vastata Pohjanmaan, Etelä- ja
Keski-Pohjanmaan sekä Satakunnan alueen kulttuuriympäristön
asiantuntija- ja
viranomaistehtävistä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta, vastata
toiminta-alueeltaan Museoviraston rekistereiden ja paikkatiedon
ylläpidosta
ja täydentämisestä, osallistua alan yleiseen valistus ja
opetustoimintaan
sekä sidosryhmäyhteistyöhön. 

 

Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa,
korkeinta
arvosanaa arkeologiassa ja hyvää perehtyneisyyttä Suomen
arkeologiseen
kulttuuriperintöön, kulttuuriympäristön vaalimisen periaatteisiin,
Museoviraston työalaan sekä muinaismuistohallintoon. Tehtävä
edellyttää
molempien kotimaisten kielten hallintaa. Englannin kielen taito
luetaan
eduksi.

 

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 mukaisesti (2
596,50
euroa/kk). Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa
Museoviraston
virkaehtosopimuksen mukaisesti. Virkapaikkana on Helsinki. 

 

Lisätietoja tehtävästä antaa Länsi-Suomen kulttuuripalvelut -yksikön
lomalla
olevan päällikön sijasta 1.8.2011 lukien yli-intendentti Timo
Kantonen
(040-128 6311, timo.kantonen at nba.fi.)

 

 Hakemukset tulee toimittaa Museoviraston kirjaamoon 15.8.2011
mennessä,
(museovirasto.kirjaamo at nba.fi tai postiosoite: PL 913, 00101
Helsinki).------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Marjukka Kulmanen <marjukka.kulmanen at nba.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 16.08.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://