[H-verkko] =?UNKNOWN?B?VHn2dOQ6?= Haussa koordinaattori ja projektisihteeri

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Heinä 4 12:13:13 EEST 2011


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Haussa koordinaattori ja projektisihteeri

Museo 2015 -hankkeeseen haetaan 

KAHTA KOORDINAATTORIA JA PROJEKTISIHTEERIÄ/TIEDOTTAJAA

Museoviraston koordinoima Museo 2015 -hanke on vuosina 2011-2015
toteutettava museoiden yhteishanke, jossa luodaan Suomen
museosektorille
kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri ja yhtenäistetään siihen
kuuluvia
ydinprosesseja. Lisäksi tavoitteena on kehittää museoille yhtenäiset
luettelointikäytännöt ja selvittää yhteisen
kokoelmahallintajärjestelmän ja
luettelointiformaatin käyttöönotto vuoteen 2015 mennessä.

Hankkeeseen haetaan projektisihteeriä/tiedottajaa ja kahta
koordinaattoria
määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2011 - 31.12.2012
Helsinkiin.
Tehtäviä voidaan jatkaa projektin ajan. Luettelointikoordinaattori
vastaa
hankkeen luettelointiosuudesta ja arkkitehtuurikoordinaattori
hankkeen
kokonaisarkkitehtuurityöstä. Projektisihteeri/tiedottaja vastaa
projektin
tiedotuksesta sekä hallinto- ja talousasioista.

Arkkitehtuurikoordinaattori vastaa museoiden yhteisten
kokoelmahallinnan
käytäntöjen, toimijoiden, prosessien ja tietojärjestelmien
mallinnuksesta
yhdessä työryhmän kanssa. Työtehtäviin kuuluvat myös museoiden
yhteisten
palvelujen kehittäminen ja yhteydenpito Kansallinen digitaalinen
kirjasto
(KDK)-hankkeen kanssa.

Luettelointikoordinaattori vastaa museosektorin uusien
luettelointikäytäntöjen kartoituksesta, kehittämisestä ja
yhdenmukaistamisesta yhdessä työryhmän kanssa. Lisäksi työtehtäviin
kuuluvat
museoalan luettelointiohjeistuksen laatiminen ja formaatti- ja
standardityö.

Projektisihteerin/tiedottajan tehtäviin kuuluvat viestintä,
projektin
tilaisuuksien ja tapaamisten järjestäminen ja dokumenttien
koostaminen.
Lisäksi projektisihteeri avustaa hankkeen hallinnon ja talouden
tehtävissä
ja osakokonaisuuksien toteuttamisessa.

Tehtävien hoitaminen edellyttää vuorovaikutustaitoja, kokemusta
hanketoiminnasta ja hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja
kirjallista taitoa. Museosektorin tuntemus ja aikaisempi relevantti
työkokemus luetaan eduksi.

Luettelointikoordinaattorin tehtävän menestyksekäs hoitaminen
edellyttää
museoiden luettelointikäytäntöjen, prosessien ja kokoelmahallinnan
tuntemusta. Eduksi luetaan kokemus metadatan käsittelystä (mm.
mäppäys,
konversiot, rakenne) ja erilaisista formaateista ja standardeista
(mm. LIDO,
SPECTRUM, CIDOC-CRM, CDWA).

Arkkitehtuurikoordinaattorin tehtävässä vaaditaan
muistiorganisaatioiden
kokoelmahallintajärjestelmien ja IT-arkkitehtuurin tuntemusta,
prosessiosaamista ja kykyä tunnistaa ja muodostaa kokonaisuuksia.
Eduksi
luetaan kokemus kokonaisarkkitehtuuri- ja prosessisuunnittelusta ja
kehittämisestä sekä museoiden järjestelmistä.

Projektisihteerin tehtävän hoitaminen edellyttää viestintäkokemusta,
järjestelykykyä ja talous- ja projektinhallintavalmiuksia. Hallinnon
järjestelmien (Rondo, M2 jne.) tuntemus luetaan eduksi.

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto mutta esim.
projektisihteerin tehtävä soveltuu myös opintojen loppuvaiheessa
olevalle.
Informaatio- ja museoalan koulutustausta antaa hyvät valmiudet
tehtävissä
menestymiseen.

Odotamme työntekijältä uusia näkökulmia, oppimishalua ja valmiutta
sitoutua
projektiin ja sen tavoitteisiin. Työn tulisi alkaa viimeistään
1.9.2011.

Palkkaus vastaa työtehtävästä ja työkokemuksesta riippuen
Museoviraston
palkkaluokkaa 6 - 8 (2033 € - 2596 € / kk). Lisäksi maksetaan työstä
suoriutumiseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa (enintään
+50%).
Projektityöntekijöillä on työsopimus Suomen museoliiton kanssa ja
työpiste
sijaitsee Museovirastossa Helsingissä osoitteessa Sturenkatu 2a.
Paikat
täytetään mahdollisimman pian.

Tehtäviä täytettäessä käytetään kahden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen viimeistään perjantaina 12.8.2011
sähköpostilla Mikael Vakkarille (mikael.vakkari at nba.fi)

Lisätietoja
Systeemipäällikkö Mikael Vakkari, Museovirasto,
mikael.vakkari at nba.fi, p.
040 1286139
Osatonjohtaja Elina Anttila, Museovirasto, elina.anttila at nba.fi, p.
040
1286131------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Lea Murto-Orava <Lea.Murto-Orava at nba.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 13.08.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://