[H-verkko] Arvosteltavaksi: Viipurin läänin historiaa osat 3 ja 6 sekä Miten meistä tuli filosofian tohtoreita

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
To Tammi 20 17:17:50 EET 2011


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.
*****
Kimmo Katajala, Antti Kujala ja Anssi Mäkinen: Suomenlahdelta 
Laatokalle - Viipurin läänin historia 3, toim. Yrjö Kaukiainen, Risto 
Marjomaa ja Jouko Nurmiainen, Karjalan Kirjapaino Oy, Lappeenranta, 
2010, 528 sivua.

Keskiaika päättyi Ruotsin valtakunnassa kuningas Kustaa I:n 
valtaannousuun vuonna 1523 ja Viipurin läänissäkin viimeistään 
vuosikymmen myöhemmin, vuonna 1534, kun Viipurin linnan ja linnaläänin 
viimeinen lääninherra menetti asemansa. Kustaa-kuninkaan ja hänen 
poikiensa valtionrakennus tuntui linnaläänin asukkaiden arjessa 
lisääntyneinä veroina ja muina rasituksina sekä pian myös selkkauksina 
venäläisten kanssa, kun myös nämä pyrkivät vakiinnuttamaan ja 
laajentamaan valtaansa Karjalan rajamailla. Vuosisadan loppupuoliskoa 
leimasivatkin Ruotsin ja Venäjän väliset sodat, joiden runtelemaksi 
myös Viipurin linnalääni joutui.

Sotatuhojen ja pakolaisuuden pahoin autioittaman Viipurin Karjalan 
asema muuttui vuonna 1617 solmitussa Stolbovan rauhassa, jossa Ruotsi 
sai Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan. Vanhalle rajaläänille koittivat 
rauhallisemmat ajat, kun sen ja Venäjän välissä oli uusia voittomaita. 
Sodat ja sotaväenotot eivät kuitenkaan loppuneet, vaan Ruotsi lunasti 
1600-luvulla taistelukentillä kerta toisensa jälkeen asemansa 
nousevana suurvaltana. Tykinruoaksi tarvittiin runsaasti myös Viipurin 
Karjalan miehiä, erityisesti kun voittomaiden epälojaaliksi pelättyä 
väestöä ei uskallettu rasittaa väenotoilla. Lisäksi luonnonolot 
koettelivat karjalaisia, kun niin sanotun pikku jääkauden viilentämä 
ilmasto aiheutti toistuvia katoja, jotka huipentuivat aivan 1600-luvun 
lopun suuriin kuolovuosiin. Niistä Viipurin Karjala ei ehtinyt toipua 
ennen suurta Pohjan sotaa, joka päätti Ruotsin vallan Karjalassa.

Viipurin läänin historia -suurteossarjan kolmas osa Suomenlahdelta 
Laatokalle kattaa Ruotsin Karjalan vaiheet 1530-luvulta 1700-luvun 
alkuun. Rakentumassa olleen uuden ajan territoriaalivaltion ja 
rajaseudun historiaa - Viipurin Karjalan 1500-lukua - seuraa teoksessa 
kuvaus 1600-luvun suurvalta-ajan rasituksista sekä luterilaisen ja 
ortodoksisen maailman kohtaamisesta Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan 
voittomailla. Uuden ajan alussa Ruotsin valtakunta otti alueensa 
entistä tiukemmin kontrolliinsa ja kurottautui samalla, kirjan nimen 
mukaisesti, merellisiltä Suomenlahden rannoilta Laatokan Karjalan 
sisämaahan, vanhoille ortodoksien maille, joista näin saattoi 
myöhemmin tulla osa Suomea ja suomalaista Viipurin lääniä.

* * *
Yrjö Kaukiainen ja Jouko Nurmiainen (toim.): Karjala itärajan varjossa 
- Viipurin läänin historia 6, Karjalan Kirjapaino Oy, Lappeenranta, 
2010, 572 sivua.

Kun Suomi itsenäistyi, väkirikkaan ja jo varhain teollistuneen 
Viipurin läänin itäraja sulkeutui. Pietarin läheisyydestä monin tavoin 
hyötyneen alueen oli suuntauduttava Nevan metropolista Suomeen. Tarton 
rauhan jälkeenkin itäraja pysyi miltei suljettuna ja Neuvostomaa 
eksoottisena. Talvisodan myötä väestö menetti suurimmassa osassa 
lääniä kotinsa ja omaisuutensa, ja vaikka jatkosodan aikana osa 
pakolaisista palasi kotiseuduilleen, kertaalleen jo luovutetusta 
alueesta jouduttiin luopumaan pian uudestaan.

Sotien jälkeen Viipurin lääni sekä sen kunnat ja seurakunnat 
lakkautettiin, läänin Suomelle jääneistä osista muodostettiin Kymen 
lääni ja karjalainen siirtoväki rakensi elämäänsä eri puolilla 
jäljelle jäänyttä Suomea. Kymenlaaksosta ja Saimaan etelärannalle 
uudelleen muotoutuneesta Etelä-Karjalasta tuli Suomen kaakkoinen 
rajaseutu, jota talouden rakennemuutos ravisteli vuorostaan monin 
tavoin 1900-luvun viimeisen kolmanneksen aikana.

Suomalaisille rakas Karjala oli Neuvostoliitolle toisen maailmansodan 
jälkeen muutamaa tehdaspaikkakuntaa lukuun ottamatta vähäväkistä 
periferiaa. Suomalaisten kylien ja kaupunkien uudet asukkaat oppivat 
elämään uusilla kotiseuduillaan. Vähitellen myös suomalaiset pääsivät 
käymään uuden itärajan takana, ja Neuvostoliiton hajottua kotiseutu- 
ja lähialuematkailu kasvatti suosiotaan. Uuden Venäjän vaurastuessa 
Viipurin läänin alue saa jälleen etsiä asemaansa muuttuvassa maailmassa.

Karjala itärajan varjossa kuuluu kuusiosaiseen Viipurin läänin 
historia -suurteossarjaan ja kattaa läänin sekä sen alueen ja 
asukkaiden vaiheet Suomen itsenäistymisestä nykypäivään. Teoksen 
kirjoittajia ovat professorit Tapio Hämynen ja Martti Turtola, 
dosentit Anu Koskivirta, Antti Laine ja Pekka Nevalainen sekä fil. tri 
Jukka Partanen. Kirjan ensimmäinen osio kattaa vuodet 1917-1944, 
toinen osio siirtoväen ja Suomen puolelle jääneen läänin vaiheet sota- 
ajasta tähän päivään ja kolmas osio luovutettujen alueiden vaiheet 
osana Neuvostoliittoa ja Venäjää. Historian myrskyjen pirstomaksi 1900- 
luvulla joutuneen vanhan, perinteisen läänin tarina kuljetetaan näin 
nykyisyyteen. Siinä karjalaisuus on edelleen vahva osa suomalaisuutta 
ja Viipurin läänin alue idän ja lännen kohtauspaikka.

***
Markku Roinila (toim.), Miten meistä tuli filosofian tohtoreita. 
Suomen Filosofinen yhdistys, Helsinki 2010. 636 s., nid.

Teos sisältää 89 pienoiselämäkertaa, jossa filosofisista kysymyksistä 
väitelleet suomalaiset kertovat kokemuksistaan matkalla kohti 
väitöstä. Väittelyiden aikaväli sijoittuu vuosille 1953-2010, ja 
mukana on monenlaisia tarinoita ja anekdootteja akateemisesta 
opintiestä ympäri maailmaa, Tasmaniasta Jyväskylään. Kertojina 
toimivat monet arvostetuimmat suomalaiset filosofit ja toisaalta vasta 
äskettäin tutkimustaan puolustaneet tulevaisuuden lupaukset.
Kirjoittajat kertovat syttymisestään filosofiaan, opiskeluvuosistaan, 
tutkijanuransa huipuista ja aallonpohjista sekä väitöstapahtumasta ja 
sen jälkeisistä tuntemuksista. Kertomuksia leimaa vahva 
henkilökohtainen sävy ja jokainen kertomus on erilainen 
selviytymistarina korkeimman opinarvon saavuttamisesta ja filosofisten 
ongelmien määrätietoisesta pohdinnasta.