[H-verkko] Tampere, Metodifestivaali

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Helmi 10 14:41:29 EET 2011


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Metodifestivaali
Tampere 30.08.2011  - 31.08.2011 

Opettajille, tutkijoille ja opiskelijoille:

Järjestyksessään toinen Metodifestivaali järjestetään Tampereen
yliopistossa ti 30.- ke 31.8.2011. Tapahtuma on osa
Yliopistoallianssin tutkijakoulutuksen, erityisesti metodologisen
osaamisen vahvistamista. Metodifestivaali kokoaa tutkijoita,
opettajia ja opiskelijoita keskustelemaan tutkimusmetodologiaan ja
tutkijan taitoihin liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

Metodifestivaalien ohjelma koostuu festivaalia ennen ja sen jälkeen
pidettävistä kursseista, festivaalien aikana järjestettävistä
plenaareista, teemasessioista ja Mitä ihmettä on...? - tietoiskuista
sekä tiistain 30.8.2011 iltatilaisuudesta. Monipuoliseen ohjelmaan
kuuluu puheenvuoroja sekä laadullisista että määrällisistä
menetelmistä ja niiden yhdistelmistä sekä tutkijan taidoista ja
resursseista.

Ohjelmassa on mm.

Sessioita seuraavista aiheista

Sekoitetut jakaumat ja pitkittäisaineistojen analyysi
Tilastollisista monimuuttujamenetelmistä
Elämänkulun tutkimuksen metodologia
Kansainväliset surveyt
Osallistuminen kyselytutkimuksiin ja vastaajakadon hallinta
Rekisteritutkimus
Analyysiohjelmat laadullisen analyysin tukena
Toimintatutkimus
Visual Methodologies
Systemaattisuus, validiteetti ja 'riittävä' aineisto laadullisessa
tutkimuksessa
Historiallinen metodi?
Tutkimuksen vaikuttavuus
Global and Transnational in Research
Tutkimuksen valinnat ja eettiset dilemmat
Mixed methods
Sektoritutkimus, politiikka ja hyvä tiede
Artikkeliväitöskirjan kirjoittaminen
Artikkelin kirjoittaminen
Monografian kirjoittaminen

Mitä ihmettä on...? - tietoiskuja

Material Turn in Social Research
Evidence in Social Theory
Etnografia
Tekstilaji eli genre
Diskurssianalyysi sateenvarjokäsitteenä
Käytäntöjen diskurssianalyyttinen tutkiminen
Grounded theory
Mikä ihmeen aineistonhallintasuunnitelma?
Ristiintaulukointi
Menetelmäopetuksen verkkotietovarannot
Numerotiedon visuaalinen esittäminen
Network Analysis

Pre- ja post-kursseja

Tutkimusetiikka
Argumentaatio ja tieteellinen päättely
Haastattelututkimuksen lähtökohdat
Diskurssianalyysi
Social Networks Analysis

Päivittyvä ohjelma ja lisää tietoa nettisivuillamme:
www.uta.fi/konferenssit/metodifestivaali2011

Toivotamme kaikki tervetulleiksi Metodifestivaaleille!

Järjestelytoimikunta


****

To teachers, researchers and students

The second Methods Festival in Finland will be arranged at the
University of Tampere on 30 - 31 August 2011. The Festival is
organized
by the Institute for Advanced Social Research, IASR through
University
Alliance co-operation with the University of Jyväskylä and Tampere
University of Technology. The Festival brings together international
and
national experts across a wide range of disciplines to raise issues
and
discuss current topics and themes in research methodology.

The programme of the Methods Festival consists of pre- and
post-courses,
plenaries, parallel thematic sessions, What is? -sessions and
Get-together party on Tuesday evening.
Most of the sessions will take place in Finnish language but there
will
be also sessions and/or courses in English (see below).

Social Network Analysis
Visual Methodologies
Global and Transnational in Research
What is..?-sessions
Material Turn in Social Research
Evidence in Social Theory

Updated programme and more information is available from our web
pages
at www.uta.fi/konferenssit/metodifestivaali2011

We will warmly welcome you all to Methods Festival 2011!

Organizing Committee

--
Metodifestivaali 2011
30.-31.8.2011, Tampereen yliopisto
www.uta.fi/konferenssit/metodifestivaali2011
metodifestivaali2011 at uta.fi
puh. 050 421 1096

*****

Methods Festival 2011
30-31 August 2011, University of Tampere
www.uta.fi/konferenssit/metodifestivaali2011
metodifestivaali2011 at uta.fi
p. +358 50 421 1096


Ilmoitus lähetetty: 

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/