[H-verkko] Helsinki, Matti Klingen 75-vuotisjuhlaseminaari: =?UTF-8?Q?Tekij=E4_ja?= vaikutus

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Elo 22 12:13:45 EEST 2011


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Matti Klingen 75-vuotisjuhlaseminaari: Tekijä ja vaikutus
Helsinki 29.08.2011 klo 14:18

KUTSU: TEKIJÄ JA VAIKUTUS
Matti Klingen 75-vuotisjuhlaseminaariin
29 VIII 2011 klo 14 - 18
Helsingin Yliopiston päärakennus
Pieni juhlasali

Puhujat: Prof. Juha Siltala, prof. Risto Alapuro, prof. Jens E.
Olesen (Greifswald), ministeri, dos. Erkki Tuomioja, dos. Liisa
Suvikumpu
Tilaisuus on avoin yleisölle
Järjestäjät: Humanistinen tiedekunta, varadekaani prof. Henrik
Meinander, Helsingin yliopiston alumniyhdistys  ja juhlakomitea
•
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: tutkijatohtori Kristina Ranki,
kristina.ranki at helsinki.fi

INBJUDAN TILL
VERK OCH INVERKAN
Matti Klinges 75-års jubileumsseminarium
29 VIII 2011 klockan 14-18
Helsingfors Universitets huvudbyggnad,
Lilla festsalen
Talare: Prof. Juha Siltala, prof. Risto Alapuro, prof. Jens E. Olesen
(Greifswald), minister, doc. Erkki Tuomioja, doc. Liisa Suvikumpu
Seminariet är öppet för allmänheten och dess språk är finska
Arrangörer: Humanistiska fakulteten, prodekan prof. Henrik Meinander,
Alumnföreningen vid HU och festkommittén
•
Anmälningar och förfrågningar riktas till forskardoktor Kristina
Ranki, kristina.ranki at helsinki.fi


Tiedustelut:
Kristina Ranki <kristina.ranki at helsinki.fi> 

Ilmoitus lähetetty: 22.8.2011 10:23

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/