[H-verkko] CFP: Etnografia - mitä, missä, miten? VII Kansatieteen päivät

Hytönen Kirsi-Maria kirsi-m.hytonen at jyu.fi
Mon Elo 15 10:52:33 EEST 2011


Call for papers and sessions:
KANSATIETEEN PÄIVÄT 2012: ETNOGRAFIA: Mitä, missä, miten? 16.-17.3.2012 Jyväskylä
Työryhmä- ja esitelmäkutsu

VII Kansatieteen päivien aiheena on etnografia, joka ihmistieteissä tarkoittaa tutkimusaineiston keräämistä tutkittavien ihmisten parista ja heidän kanssaan. Tyypillisiä etnografisia menetelmiä ovat esimerkiksi havainnointi, haastattelu ja valokuvaus. Aineiston hankinnan lisäksi etnografiaan sisältyy myös kirjoittamisen ja tulkinnan prosessi. Etnografia on perinteisesti ollut antropologialle ja sen lähitieteille kuten kansatieteelle ja etnologialle tyypillinen tutkimusmenetelmä. Sittemmin etnografiset menetelmät ja kentän käsite ovat monipuolistuneet ja yleistyneet myös muilla tieteenaloilla. "Kentän" käsite ja etnografian problematiikka ovatkin nyt erittäin ajankohtaisia, monitieteisiä kysymyksiä. Esimerkiksi internetin käytön leviäminen on uudistanut etnografiaa, kun tutkimusta voi tehdä myös virtuaalisella kentällä. Tutkimuksen eettisten kysymysten pohdinta on toisaalta tuonut keskusteluun kentän ja etnografian rajat. Seminaarin keskeiset kysymykset ovatkin, mitä ja millaista etnografia on nykyään, mikä on tutkijan paikka ja vastuu etnografisessa tutkimusprosessissa sekä miten "kenttä" määritellään 2010-luvulla.
Ehdotetut esitelmät ja työryhmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

-     Millainen on etnografinen tutkimusprosessi ja -ote?

-     Mitä on etnografinen kirjoittaminen? Miten kirjoittaa etnografiaa?

-     Mitä ovat uusi ja vanha etnografia ja miten ne eroavat toisistaan?

-     Missä etnografista kenttätyötä tehdään?

-     Missä etnografiaa tarvitaan? Miksi etnografiaa tehdään?

-     Mikä on etnografian rooli etnologisessa tutkimuksessa?

-     Mikä on etnografian rooli museossa? Mitä etnografi tekee arkistossa?

-     Mitä on virtuaalietnografia?

-     Mitä on etnografinen analyysi?

-     Millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy etnografiaan?

-     Mikä tekee etnografiasta etnografiaa? Onko etnografialle vaihtoehtoja?

Esitelmät voivat käsitellä etnografiaan liittyviä metodologisia kysymyksiä yleisellä tasolla tai olla esimerkkejä siitä, miten etnografia asettuu omaan tapaan tehdä tutkimusta.
Kansatieteen päivien ohjelma koostuu kolmesta aihetta eri puolilta valottavasta plenum-luennosta, työryhmätyöskentelystä ja päivien päätteeksi keskusteluja kokoavasta paneelista. VII Kansatieteen päivien kutsutut keynote-luennoitsijat ovat professori George Marcus (University of California, Irvine, USA), professori Billy Ehn (Umeå Universitet, Ruotsi) ja yliopistotutkija Tiina-Riitta Lappi (Jyväskylän yliopisto).
Enintään yhden sivun mittaiset (n. 200 sanaa) esitelmä- ja työryhmäehdotukset lähetään 15.10.2011 mennessä tapahtuman verkkosivujen kautta (http://kansatieteenpaivat2012.blogspot.com/). Työryhmien toivotaan olevan avoimia kaikille, jolloin kansatieteen päivien järjestäjät voivat ohjata niihin esitelmiä. Seminaarin kielenä ovat molemmat kotimaiset kielet sekä tarvittaessa englanti.
Lisätietoja tapahtuman verkkosivuilta (http://kansatieteenpaivat 2012.blogspot.com) ja Ethnos ry:n seminaarisihteeriltä Eerika Koskinen-Koivistolta (etunimi.sukunimi at jyu.fi) p. +358 407243810.
Järjestäjät: Ethnos ry & Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto
CFP på svenska: http://kansatieteenpaivatsvenska.blogspot.com/p/call-for-papers.html
CFP in English: http://kansatieteenpaivatenglish.blogspot.com/p/call-for-papers.html

-------------- seuraava osa --------------
HTML liite on poistettu...
URL: https://lists.utu.fi/pipermail/h-verkko/attachments/20110815/d3041080/attachment.html