[H-verkko] =?UTF-8?B?VHn2dOQ6?= Tohtorikoulutettavan =?UTF-8?Q?ty=F6suhteinen_teht=E4v=E4?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Su Elo 21 21:07:18 EEST 2011


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Tohtorikoulutettavan työsuhteinen tehtävä

Tohtorikoulutettavan työsuhteinen tehtävä, Suomen historia /
Humanistinen tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

on haettavana

 

Humanistinen tiedekunta, historian ja etnologian laitos

 

Humanistiset tieteet tarkastelevat kulttuuria, taiteita ja
traditioita luovia, yhteisöjä muodostavia sekä yhteiskunnissa ja
yhteisöissä vaikuttavia ihmisiä. Tiedekunnassa ovat edustettuina
kieliä ja viestintää, taiteita ja musiikkia sekä kulttuuria ja
historiaa tutkivat alat. Tiedekunta yhdistää humanistisen arvopohjan
ja yleissivistyksen parhaat perinteet laadukkaaseen, tulevaisuutta
luotaavaan tutkimukseen ja työelämäsuuntautuneeseen, tehokkaaseen
koulutukseen. Tiedekunnan toiminnan painoalat ovat määritelty niin,
että niissä on otettu huomioon tutkimuksen korkea taso, toimintojen
laajuus ja kansalliset koulutusvastuut. Jyväskylän yliopiston
viidestä painoalasta humanistinen tiedekunta on keskeisesti mukana
kolmella (Koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö; Kielet,
kulttuuri ja yhteiskunnalliset muutosprosessit; Ihmisläheinen
teknologia) (Yliopiston hallituksen päätös 25.3.2010). Tiedekunnan
tutkimuksen painoaloista ks. toiminta- ja taloussuunnitelman tarkiste
2011 https://www.jyu.fi/hum/esittely/toiminta-ja-taloussuunnitelma.

                                   
        

Historian ja etnologian laitoksella (Hela) tutkitaan ihmisten ja
ihmisyhteisöjen toimintaa, sen edellytyksiä, ehtoja ja tuloksia sekä
niiden ajallista monikerroksisuutta. Laitoksen strategia ja tietoja
laitoksen tutkimusryhmistä sekä hankkeista on luettavissa
osoitteessa: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie. Laitoksessa
työskentelee noin 50 henkilöä. Historiaa tai etnologiaa pääaineenaan
opiskelee noin 500 perustutkinto-opiskelijaa. Tohtorintutkintoon
tähtääviä aktiiveja tohtorikoulutettavia on noin 80.

 

Tohtorikoulutettavan työsuhteinen tehtävä, Suomen historia, ajaksi
1.10.2011 - 30.9.2014. Tehtävää täytettäessä käytetään neljän
kuukauden koeaikaa.

 

Tohtorikoulutettavan määräaikainen työsuhde liittyy Suomen Akatemian
tutkimushankkeeseen Personal Agency in the Age of State-Building,
Sweden c. 1550 - 1650 (lisätietoja
http://personalagency.jyu.fi/Personal%20Agency%20portfolio.pdf).
Hankkeessa tutkitaan varhaismodernin valtion rakentamista
yksilöllisten toimijoiden näkökulmasta. Tehtävään valittavan
väitöskirjan aiheen tulee liittyä mainittuun tematiikkaan ja
aikakauteen.

 

Tohtorikoulutettavan tehtävissä painottuvat oma tutkimus ja
jatkokouluttautuminen, opetusta avustavat tehtävät sekä laitoksen ja
tutkimushankkeen hallinnolliset tehtävät.

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 67 §;n mukaan opetus- ja
tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja
työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä
tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa
opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata opiskelijoiden
opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua
opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston
hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai
annetut tehtävät. Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset
selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan,
tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.

 

Yliopiston johtosäännön 61 §:n mukaan tohtorikoulutettavalta
edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja jatkotutkinnon
opiskeluoikeutta Jyväskylän yliopistoon.

 

Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti
tohtorikoulutettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen.
Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden
kielitaitovaatimuksista. Tehtävän hoidossa eduksi katsotaan hyvä
ruotsin kielen taito.

 

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy
yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön
tehtävien vaativuustason 1 - 3 (1 716,53 €/kk – 2052,93 €/kk)

 perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä
suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 %
tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Hakemukseen on liitettävä:

 

1.   Ansioluettelo (CV) sekä mahdolliset todistusjäljennökset.
Mukana on oltava todistus kielitaidosta, ellei se ilmene
tutkintotodistuksesta.

2.   Lyhyt kirjallinen selostus (2–3 sivua) hakijan tieteellisestä
toiminnasta.

3.   Tutkimussuunnitelma (2–3 sivua).

 

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston verkkosivulla www.jyu.fi sekä
tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

 

Tiedustelut: laitoksen johtaja Jari Ojala, puh. 0400 247 387,
jari.ojala at campus.jyu.fi ja dekaani Petri Karonen, puh. 0400 247 388,
petri.k.karonen at jyu.fi

 

Hakemus, josta ilmenee hakijan yhteystiedot, osoitetaan Jyväskylän
yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15
tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy
13.9.2011 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

 

 

Jyväskylässä 16. päivänä elokuuta 2011

 

 

 

 
Työsuhde- ja lakiasiain johtaja                   
Jouni Valjakka          


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jari Eilola <Jari.Eilola at campus.jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 13.09.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2011/08/tiedote-2011-08-17-11-01-09-256161