[H-verkko] =?UNKNOWN?Q?Tutkimuspyynt=F6=3A?= Eino Jutikkalan rahaston apurahat 2011 vuodeksi 2012

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Apr 14 12:44:16 EEST 2011


Agricolan tutkimuspyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/tutk/ttarjotaan/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Eino Jutikkalan rahaston apurahat 2011 vuodeksi 2012

Eino Jutikkalan rahaston apurahat 2011 vuodeksi 2012

Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Eino Jutikkalan
rahastosta humanistiselle tutkimukselle seuraavia apurahoja:

– väitöskirja-apurahoja yhden vuoden mittaiseen (23.000 euroa)
kokopäiväiseen muusta ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn.
Rahoituspäätöksissä suositaan liikkuvuutta ja tutkimustyötä
ulkomailla. Hakemukseen voidaan liittää myös matka-apurahahakemus.

– Apurahoja tutkijoille 3 viikon–vuoden mittaiseen tutkimustyöhön
ensisijaisesti ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.
Rahoituspäätöksissä suositaan post doc -tutkijoita. Hakemukseen on
liitettävä selvitys kokonaisrahoituksesta. Apuraha voidaan käyttää
osaksi tai kokonaan matka-apurahana.

Vuosittaisia apurahoja voidaan myöntää kolmeksi peräkkäiseksi
vuodeksi. Tämä edellyttää selvitystä tutkimuksen edistymisestä
seuraavan vuoden hakemuksessa.

Erillisiä matka-apurahoja tai apurahoja julkaisu-, painatus- tai
toimituskuluihin ei myönnetä.

Apurahat on tarkoitettu tutkijoille, jotka edustavat Suomalaisen
Tiedeakatemian humanistisen osaston tieteenaloja.

Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja
työtapaturma-turvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. Lisätietoja
Melan kotisivuilta.

Hakemukset tehdään sähköisesti verkkopalvelussa. Huom! Kirjallista
hakemusta ei enää lähetetä. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät
verkkopalvelusta.

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään
keskiviikkona 1.6.2011 klo 16.00. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi
enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä
hakemuksia ei käsitellä.

Tarkempia tietoja saa Tiedeakatemian toimistosta puhelin 09-636 800,
sähköposti acadsci at acadsci.fi. Katso ensin usein kysytyt kysymykset.

Olli Martio
Pääsihteeri 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 02.06.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
https://apurahat.acadsci.fi/haku/UserLogin.aspx