[H-verkko] Helsinki, Keskustelua: Miten =?UNKNOWN?Q?s=E4hk=F6istyv=E4_kulttuuriperint=F6?= muuttaa =?UNKNOWN?Q?tutkimusk=E4yt=E4nt=F6j=E4=3F?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Apr 4 12:09:59 EEST 2011


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Keskustelua: Miten sähköistyvä kulttuuriperintö muuttaa
tutkimuskäytäntöjä?
Helsinki 08.04.2011 klo 12:30

Svenska litteratursällskapetin selvityshanke Forskarnas röst och
digitalt material – Tutkijoiden ääni ja sähköiset aineistot järjestää
keskustelutilaisuuden 

MITEN SÄHKÖISTYVÄ KULTTUURIPERINTÖ MUUTTAA TUTKIMUSKÄYTÄNTÖJÄ? 

Perjantai 8.4.2011 klo 12.30–15.30 SLS:n tiloissa, osoitteessa
Ritarikatu 5, Helsinki. 

Kohderyhmänä ovat yliopistojen tutkijayhteisöt, esimerkiksi
humanistisen alan, historian, perinteen ja kirjallisuuden tutkimuksen
oppiaineiden edustajat. Kutsumme paikalle opinnäytteiden ja
jatkotutkimuksen ohjaamisesta vastaavaa professoritason
henkilökuntaa, verkko-opetuksen vastuuhenkilöitä, sähköisiä
aineistoja käyttäviä opettajia ja tutkijoita ja muita aiheesta
kiinnostuneita. 

Tilaisuudessa  - keskustellaan digitointiprojektien ja sähköisten
aineistojen vaikutuksista tutkimusprosesseihin ja yliopistotason
opetukseen  - pohditaan yhteistyömahdollisuuksia yliopistojen ja
muistiorganisaatioiden välillä  - käydään läpi yliopistoyhteisön
toiveita selvityshankkeelle 

Keskustelutilaisuus ajoittuu selvityshankkeessa toteutettavien kahden
kyselyn väliin: ensimmäinen, muistiorganisaatioille suunnattu kysely
on tuolloin päättynyt ja aineistojen käyttäjille suunnattu
valmisteilla, joten ensisijainen tavoite saada tutkijayhteisön
näkökulma esiin ja huomioiduksi projektin edetessä. Tutkimushanke
järjestää lokakuussa 2011 kokopäiväisen loppuseminaarin aiheesta,
jolloin keskustelua jatketaan. 

Ohjelma:  12.30 arkistonjohtaja Mikael Korhonen & projektinvetäjä
Outi Hupaniittu: selvityshankkeen esittely, muistiorganisaatioille
toteutetun kyselyn alustavia tuloksia, tulossa oleva kysely
tutkijayhteisölle  13.00 dosentti, tutkija Marko Lamberg (Tampereen
yliopisto, historian oppiaine): Digiajan alku historiantutkimuksen
kentillä  13.30 tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki Ilva
(Kansalliskirjasto): Kulttuuriperintö digitaaliseksi – kuuluko
tutkijayhteisön ääni?  14.00 professori Vesa Kurkela
(Sibelius-Akatemia): Digitaalinen media ja musiikintutkimus  14.30
paneelikeskustelu 

Ilmoittautumiset tiistaihin 5.4.2011 mennessä osoitteella
outi.hupaniittu at sls.fi. Samaan osoitteeseen voi lähettää
etukäteiskysymyksiä paneelikeskusteluun. 

Lisätietoa selvityshankkeesta: www.sls.fi/forskarnasrost 

 Ystävällisin terveisin, Outi Hupaniittu 


http://www.sls.fi/forskarnasrost  ( http://www.sls.fi/forskarnasrost 
)

Tiedustelut:
Outi Hupaniittu <outi.hupaniittu at sls.fi> 

Ilmoitus lähetetty: 

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/