[H-verkko] Arvosteltavaksi: ääniä, kuvia, linnoja, paperia

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ke Syys 22 09:48:48 EEST 2010


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat aina 
kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
***
Moniääninen -- Ljudspår -artikkelikokoelma
Moniäänistä rajankäyntiä

Aboa Vetus & Ars Nova -museo julkaisi ääntä ja ääniympäristöjä eri 
näkökulmista tarkastelevan Moniääninen -- Ljudspår - 
artikkelikokoelman. Kirja liittyy Aboa Vetus & Ars Novan ja Naantalin 
museon yhteiseen Moniääninen -hankkeeseen ja sen puitteissa 
marraskuussa 2009 järjestettyyn monitieteiseen ja -taiteiseen 
ääniseminaariin.

Ääniteema nousee hankkeen myötä vahvasti esille Aboa Vetus & Ars Novan 
vuoden 2010 näyttelytoiminnassa. Aboa Vetuksessa on parhaillaan esillä 
keskiaikaisia ääniympäristöjä pohtiva Ääniteitä-näyttely ja Ars 
Novassa aukeaa syyskuun alussa kansainvälistä äänitaidetta käsittelevä 
Klangi. Naantalin museo toteutti Naantalin vanhaan kaupunkiin kesän 
kynnyksellä valmistuneen keskiaikaa kuvaavan kuuntelukävelyn.

Julkaistavan kirjan artikkelit käsittelevät historiallisia 
ääniympäristöjä, museologista näkökulmaa ääniin museo-objekteina, 
äänten ja tunteiden välistä yhteyttä, ääniä populaarikulttuurissa ja 
taiteessa sekä melututkimusta. Tekstien ajallinen perspektiivi ulottuu 
rautakaudelta nykyhetkeen.

Aboa Vetus & Ars Novan Ääniteitä-näyttelyn tematiikasta ovat 
kirjoittaneet Johanna Lehto-Vahtera, Timo Muhonen ja Jarkko Niemelä. 
He pohtivat artikkelissaan haasteita ja mahdollisuuksia, joita äänen 
kaltaisen aineettoman asian esittäminen museonäyttelyssä tuo mukanaan. 
Äänen nostaminen keskeisimmäksi elementiksi edellyttää niin näyttelyn 
luojalta kuin katsojaltakin heittäytymistä usein toissijaisena pidetyn 
aistin varaan. Ääniteitä-näyttely pyrkii luomaan kävijälle hetkiä, 
joissa hän annetun materiaalin perusteella voi sukeltaa keskiaikaisen 
henkilön elämään ja samalla itse assosioida kuulemaansa suhteessa 
omaan elämäänsä.

Kirjan kirjoittajat ovat: äänitaiteilija ja tutkija Simo Alitalo, FT 
tutkija Outi Ampuja, museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera, FM arkeologi 
Timo Muhonen, HuK VTK Jarkko Niemelä, FT arkeologi Riitta Rainio, 
professori Jaakko Suominen ja tutkijatohtori Heikki Uimonen. Kirjan 
ovat toimittaneet Linda Hannula ja Johanna Lehto-Vahtera.


****
Iikka Paavalniemen kolme maisemaa - 1900-luvun alun valokuvia 
Rovaniemeltä

Valokuvaaja Iikka Paavalniemi kuvasi Rovaniemeä 1910–1920-luvuilla. 
Hänen ottamiaan valokuvia levisi postikortteina ympäri Suomen ja myös 
ulkomaille asettuen näin osaksi suomalaiskansallista kuvastoa. Kuvat 
ovat myös paikallishistoriallisesti merkittäviä; Lapin sota, joka 
käytiin toisen maailmansodan aikana, tuhosi lähestulkoon kaikki 
kuvissa näkyvät miljööt ja rakennukset. Kuvat silti säilyivät, sillä 
valokuvaaja Iikka Paavalniemi oli vienyt kuvatut lasinegatiivit 
mukanaan Nurmekseen vuonna 1922. Valokuvissa näkyy napapiirin 
tuntumassa sijaitsevan muuttuvan paikkakunnan aamunkoitto – katse 
kohti modernia. Iikka Paavalniemi sijoittui harrastaja-kyläkuvaajien 
joukkoon; hänen Rovaniemen-kuviaan voi tarkastella topografisina 
maisemina, sosiaalisina maisemina ja mielenmaisemina.

Rovaniemi, vilkas ja kehittyvä Lapin keskus, antoi tilan Iikka 
Paavalniemen toiminnalle. Vaikutteet, ideat ja uudet tuulet saapuivat 
paikkakunnalle nopeasti. Tämä taiteellisesti ja sosiaalisesti lahjakas 
sairaalan talonmies löysi valokuvaamisesta omaperäisen ilmaisukeinon 
ja samalla mahdollisuuden leveämpään leipään. 1900-luvun alussa 
Rovaniemellä toimi muitakin kunnianhimoisia valokuvaajia, kuten Hildur 
Larsson, Aarno Holmström ja Lyyli Autti. Heiltä Iikka Paavalniemi sai 
oppia ja koki myös yhdessä tekemisen riemua – eritoten Holmströmin 
kanssa hän otti useita kuvia. Iikka Paavalniemen valokuvissa 
menneisyys ei pelkästään herää henkiin vaan se myös näyttää uuden, 
jopa ilkikurisen puolensa nykykatsojalle. Hän osallistui 
kiinnostavalla tavalla moniin valokuvaesityksiin myös itse, tuottaen 
niissä mieskuvaa, joka poikkeaa stereotyyppisesti ajatellusta karskin 
Lapin miehen kuvasta. Paavalniemen valokuvat monipuolistavat 
käsityksiämme historiasta ja aikansa ihmisistä.

Kirjan artikkeleissa taiteilija-tutkija Ilkka Väätti valottaa Iikka 
Paavalniemen sukutaustaa ja hänen persoonaansa, Suomen valokuvataiteen 
museon erikoistutkija Jukka Kukkonen liittää Paavalniemen 1900-luvun 
alun valokuvauksen kentälle ja Rovaniemen paikallishistorian tuntija 
Heikki Annanpalo avaa paikkakunnan historiaa. Lapin maakuntamuseon 
valokuvaaja Jukka Suvilehto kertoo kirjassa näyttely- ja kirjakuvien 
synnystä ja omasta suhteestaan Paavalniemen kuvien voimaan. Jukka 
Suvilehto ja valokuvaaja Arto Liiti tekivät kirjassa olevien 
valokuvien vaativan digitaalisen konservoinnin.

Teos on ensisijaisesti lähes sadan kuvasta koostuva valokuvateos 
Rovaniemestä ja rovaniemeläisistä. Kuvien ajoituksia on saatu selville 
esimerkiksi valokuvien taakse kirjoitetuista päivämääristä. Lisäksi 
kuvatietoja ovat kartuttaneet monet yksityishenkilöt, joille suuri 
kiitos avusta. Kirjasta löytyy myös kuvia, joiden paikat ja henkilöt 
ovat jääneet tunnistamatta. Nämä taustatiedoiltaan vajaatkin valokuvat 
haluttiin julkaista kirjassa niiden vahvan visuaalisuuden ja 
kulttuurihistoriallisten arvojen takia.

Lapin maakuntamuseon tuottama valokuvateos on toteutettu yhteistyössä 
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kanssa. Museovirastolta on 
saatu taloudellista tukea kirjan toteuttamiseen.

Kirjan toimituskunta:
Tuija Alariesto (vast. toim.), näyttelyamanuenssi, Lapin maakuntamuseo

Mervi Autti, valokuvaaja, TaT, Lapin yliopisto Arja Moilanen, kuva- 
arkistonhoitaja, Lapin maakuntamuseo Jukka Suvilehto, valokuvaaja, 
Lapin maakuntamuseo
Kustantaja: Lapin maakuntamuseon julkaisuja 15 / Kotiseutuyhdistys 
Rovaniemen Totto ry:n julkaisuja XVIII
****
LINNOISTA LÄHIÖIHIN
Rakennetut kulttuuriympäristöt Suomessa
Toimittanut Pinja Metsäranta
Museovirasto ja SKS 2010, 240 s., sid., ISBN 978-951-616-206-8, ISSN
1236-6439, ISBN 978-952-222-191-9, ISSN 0355-1768, 42 €

Uutuuskirja "Linnoista lähiöihin" avaa uusia näkökulmia rakennettuun
kulttuuriympäristöön

Museoviraston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran uutuusjulkaisu 
"Linnoista lähiöihin" esittelee ainutlaatuisia rakennettuja 
kulttuuriympäristöjä ja valottaa monipuolisesti rakennetun ympäristön 
historiaa Suomessa.

Ihminen on aina muokannut elinympäristöään ja asuinpaikkojaan. 
Runsaasti kuvitettu teos tarjoaa kattavan otoksen Suomen 
merkittävimmistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Kirja esittelee 
kulttuuriympäristöä
saariston kalastajakylistä, majakoista ja huvila-alueilta rannikolla 
kulkevaa Suurta Rantatietä pitkin kaupunkeihin, kartanoihin ja 
kirkkoihin, jokilaaksojen ja Järvi-Suomen siltojen, 
teollisuusyhdyskuntien ja lähiöiden kautta Lapin tunturimaisemiin 
rakennettuihin kyliin.

Puolustus, ruukki- ja sahateollisuus, hallinto, kirkko ja 
koulurakennukset sekä 1900-luvun moderni kaupunkirakentaminen ja 
jälleenrakennus ovat vaikuttaneet suomalaiseen maisemaan. Teoksessa 
esitellään yli 120 ympäristöä, jotka muodostavat ainutlaatuisia 
rakennettuja kokonaisuuksia, joissa suomalainen kulttuurihistoria on 
läsnä jokapäiväisessä elämässä. Kohteet on valittu Museoviraston 
laatimaan valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen inventointiin RKY sisältyvistä kohteista, joista 
kirjassa on myös luettelo. Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2009 
uuden inventoinnin, jossa on kaikkiaan 1258 kohdetta.
****
Pelkkää paperia

Pelkkää paperia-kirja on mielenkiintoinen sukellus paperinvalmistuksen 
ja käytön historiaan. Paperin 2000-vuotinen kulttuurihistoria valottuu 
lukijalle faktatiedon, lukuisten tarinoiden ja kuvien avulla. Kirjan 
tietoiskut tuovat yllättäviä välähdyksiä meille niin tutusta ja 
arkisesta paperista.

Julkaisun artikkelit ovat kirjoittaneet paperiartesaani Hannele 
Hakanen, professori Esko Häkli, museolehtori Raija Manninen ja 
kulttuurineuvos Eero Niinikoski.

Kirja on runsaasti kuvitettu ja siinä on muun muassa kuvia 
suomalaisten paperitaiteilijoiden teoksista. Asiantuntijatekstien 
ohella kirjassa on selkeästi kuvitettuja ohjeita käsintehdyn paperin 
valmistamiseen. Ohjeita ja vinkkejä voivat hyödyntää aloittelijat ja 
pidemmälle ehtineet paperinvalmistajat.

Kirja perustuu Suomen käsityön museon kiertonäyttelyyn Jokapäiväinen 
paperimme ja Paperista taidetta -näyttelyihin, jotka olivat esillä 
museossa keväällä 2010.
****