[H-verkko] =?UNKNOWN?Q?Tutkimuspyynt=F6=3A?= Wihurin stipendi Villa Lantessa haettavana

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Marras 18 09:43:08 EEST 2010


Agricolan tutkimuspyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/tutk/ttarjotaan/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Wihurin stipendi Villa Lantessa haettavana

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi Wihurin
stipendin ajalle 1.8.2011-31.7.2012. Stipendin suuruus on 21 000
euroa. Se myönnetään nuorelle tieteenharjoittajalle, joka tekee
Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa vuoden ajan tutkimustyötä
jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla. Näihin kuuluvat
erityisesti arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian
kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taiteiden tutkimus. Apuraha
voidaan jakaa myös useamman hakijan kesken.

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja curriculum vitae, johon
sisältyy tiivistelmä opintosuorituksista ja tieteellisestä
toiminnasta. Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimushankkeen
vaihe, kokonaiskesto ja se, miten hanke kokonaisuudessaan on
tarkoitus rahoittaa.

Hakemus toimitetaan sähköpostitse (mieluiten yhtenäisenä pdf:nä)
säätiön apulaisasiamiehelle Johanna Rassille 11. marraskuuta 2010
mennessä osoitteella rassi at irfrome.org. Mahdolliset suositukset
pyydetään toimittamaan erikseen sähköpostitse tai postitse
apulaisasiamiehelle. Lisätietoja Suomen Rooman-instituutista
www.irfrome.org.

Apurahansaajien sosiaaliturvaa koskeva uusi lainsäädäntö astui
voimaan 1.1.2009 (MYEL 141 b §). Vähintään neljän kuukauden
yhtäjaksoiseen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen myönnettävästä
apurahasta tulee apurahansaajan maksaa lakisääteiset vakuutusmaksut.
Lisätietoja www.mela.fi.

Parhain terveisin,

Johanna Rassi
Apulaisasiamies
Säätiö Institutum Romanum Finlandiae 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 12.11.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.irfrome.org