[H-verkko] =?UNKNOWN?Q?Tutkimuspyynt=F6=3A?= Suomen =?UNKNOWN?Q?L=E4hi-Id=E4n?= instituutin =?UNKNOWN?Q?yst=E4v=E4t?= ry:n vuosittainen gradustipendi

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Marras 18 09:37:43 EEST 2010


Agricolan tutkimuspyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/tutk/ttarjotaan/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Suomen Lähi-Idän instituutin ystävät ry:n vuosittainen gradustipendi

Suomen Lähi-Idän instituutin ystävät ry:n vuosittainen gradustipendi

Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry myöntää vuosittain stipendin
perustutkintoaan suorittavalle opiskelijalle. Tänä vuonna stipendin
suuruus on 750 euroa ja se on tarkoitettu Lähi-itään kohdistuvaan tai
Suomen Damaskoksen-instituutissa suoritettavaan tutkimukseen. Hallitus
toivoo hakemuksia laaja-alaisesti eri tiedekuntien ja laitoksien --
niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen -- opiskelijoilta
etenkin humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta.

 Stipendin saajalta edellytetään, että hän antaa valmiin pro gradu
-työn tai vastaavan opinnäytetyön tiivistelmän yhdistyksen
kotisivuille. Stipendin saajan toivotaan myös pitävän työnsä
aiheeseen liittyvän lyhyen esitelmän yhdistyksen
yleisötilaisuudessa.

 Suomen Lähi-idän instituutin ystävät ry:n (www.sliy.fi)
tarkoituksena on aatteellisesti, taloudellisesti sekä
toiminnallisesti tukea Suomen Lähi-idän instituutin säätiön
ylläpitämää Suomen Damaskoksen-instituuttia tutkimuksen, koulutuksen
ja yleisen kulttuurivaihdon alueilla ja siten auttaa ymmärtämään
Lähi-idän kulttuureja ja niiden merkitystä Suomessa. Suomen
Damaskoksen-instituutti on yksi Suomen kolmesta Välimeren alueella
toimivasta tiedeinstituutista.

 Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään SEKÄ kirjallisena versiona ETTÄ
sähköpostitse tiistaihin 30.11.2010 klo 16.00 mennessä.

Kirjallinen versio toimitetaan osoitteeseen: Suomen Lähi-idän
instituutin ystävät Sihteeri Krista Zaher Tieteiden talo Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

Sähköpostitse lähetettävä versio toimitetaan osoitteeseen:
sihteeri at sliy.fi

 Hakemukseen liitetään: - alustava suunnitelma työn aikataulusta, -
alustava dispositio tai kuvaus suunnitellusta työstä, - työnohjaajan
lausunto, josta käyvät ilmi alustavan disposition hyväksyminen ja
työn mahdollisuudet valmistua suunnitellussa aikataulussa sekä -
opintorekisteriote.

 Kyselyt osoitetaan sähköpostitse yhdistyksen sihteerille. Stipendi
myönnetään ensisijaisesti prosessin alkuvaiheessa olevalle
lopputyölle.

 Helsingissä 13. lokakuuta 2010 Suomen Lähi-idän instituutin ystävien
hallituksen stipenditoimikunta 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.12.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.sliy.fi/2010/10/suomen-lahi-idan-instituutin-ystavat-ryn-vuosittainen-gradustipendi-2/