[H-verkko] Arvosteltavaksi: Vaeltavat metodit

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ke Marras 13 11:52:27 EEST 2010


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: 
<agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat AINA kirjan nimen ja 
kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan 
kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi 
juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat 
arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et saa 
arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan 
toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. 
Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin julkaisussa ja 
muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan Agricolan kirja- arvostelut julkaisun 
sivulle [Lisää arvostelu] -linkin kautta, josta se lähetetään ensin 
Agricolan toimitukseen, joka tarkistaa sen ja julkaisee arvostelun. 
Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listojen tilaajille 
sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" 
julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/
HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!

****
Vaeltavat metodit
Toim. Jyrki Pöysä, Helmi Järviluoma, Sinikka Vakimo
Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, Kultaneito VIII, Joensuu 2010

Itä-Suomen yliopiston Joensuussa toimivien kulttuuritieteiden arkea on 
jo pitkään luonnehtinut poikkeuksellisen vilkas, tieteenalarajoja 
ylittävä vuorovaikutus. Nyt näistä ponnisteluista on valmistunut teos, 
jonka painotus on uusien metodisten ratkaisujen etsimisessä sekä 
kulttuuritieteiden perinteisten että uusien aineistojen tulkinnassa. 
Kirja on syntynyt sarjasta inspiroivia keskusteluja työpajoissa, 
joista ideat ja hahmotelmat ovat vähitellen alkaneet saada artikkelin 
muodon. Kirjan nimi Vaeltavat metodit viittaa teorioiden, käsitteiden 
ja metodien liikkeeseen eri tieteenalojen välillä. Käsitteet saavat 
usein uusia merkityksiä, kun niitä sovelletaan uudenlaisiin 
aineistoihin. Teorioiden ja metodien muodostamat kokonaisuudet 
painottuvat toisella tavoin, kun niitä sovelletaan uuden tieteenalan 
kehyksessä.

Erotuksena kulttuurintutkimuksen joskus moitittuun käsitteelliseen 
korkealentoisuuteen Vaeltavien metodien kirjoittajia yhdistää vahva 
empiirinen ote, etnografisten, arkisto- ja media-aineistojen käyttö 
tutkimuksen perustana. Tutkimuskohteita ei ole pyritty häivyttämään 
tieteellisen salakielen taakse, vaan pikemminkin tekemään käsitteiden 
avulla niitä paremmin näkyviksi ja ymmärrettäväksi myös niistä 
kiinnostuneelle maallikolle. Tutkijan oman persoonan ja 
tutkimustilanteen näkyminen tutkimuksen toteutuksessa on myös 
ymmärretty keskeiseksi tutkimuksen vahvuudeksi.

****
Kirjan sisällys

I: Tutkija luo kohteensa (ja vastaa siitä)
Seppo Knuuttila: Tutkimusaineistojen muodostaminen
Simo Häyrynen: Kulttuurin käsite poikkitieteellisissä tutkimushankkeissa
Pirjo Uimonen: Tutkijana tilaustöiden maailmassa
Sinikka Vakimo: Periaatteista eettiseen toimijuuteen – 
tutkimusetiikka kulttuurintutkimuksessa
II: Itsen näköinen menetelmä
Samuli Hägg: Narratologisten käsitteiden soveltaminen 
kulttuurintutkimuksessa
Kari Korolainen: Jäsenkategorisoinnin analyysi koristelun ja 
taiteistumisen tutkimuksen menetelmänä
Tuulikki Kurki: Tutkimuspäiväkirja aineiston, teoreettisten 
näkökulmien ja tutkijan vuoropuheluna
Johanna Uotinen: Kokemuksia autoetnografiasta
Noora Vikman: Alussa oli askel – katsaus kuuntelukävelyyn 
ympäristökulttuurin tutkimuksen metodina
III: Läsnäolon haasteet
Kaija Heikkinen: Sukupuoli ja etnisyys tiedon paikantumisessa
Helmi Järviluoma: Podetko ystävyyttä? Etnografia ja biofilian haaste
Janne Juhana Rantala: Antropologi oom-ringissä – aistihavainto 
kenttätyössä
Ilona Raunola: Osallisuus ja dialoginen paikantuminen etnografisessa 
kenttätyössä
Pekka Suutari: Monitasoinen kenttä – musiikkitoiminnan muutoksen 
tutkimus Venäjän Karjalassa
IV: Kaksin tekstin kanssa
Jyrki Pöysä: Lähiluku vaeltavana käsitteenä ja tieteidenvälisenä 
metodina
Taija Kaarlenkaski: Kilpakirjoitusten fiktionaalisten piirteiden 
tulkintaa
Stig Söderholm: Vastamyrkkyä Rotterdamissa – metodisia 
mahdollisuuksia fiktion ja autobiografisuuden tarkasteluun
Tiina Seppä: Samassa tilassa tekstin kanssa – kansanrunousaineistojen 
lukemisesta ja ymmärtämisestä
Kirsi Laurén: Kirjoitetun kokemuksen kiehtovuus